เนื้อเพลง Final Goodbye คำอ่านไทย Rihanna

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
I never should of waited so long to say
(ไอ เนฝเวอะ เชิด อ็อฝ เวท โซ ล็อง ทู เซ)
What I’ve always known since the very first day
(ว็อท แอฝ ออลเว โนน ซินซ เดอะ เฝริ เฟิซท เด)
Thought that you would stay forever with me
(ธอท แดท ยู เวิด ซเท เฟาะเรฝเออะ วิฑ มี)
But the time has come to leave
(บัท เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู ลีฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Before we turn out the lights and close our eyes
(บิโฟ วี เทิน เอ้า เดอะ ไลท แซน คโลส เอ๊า ไอ)
I’ll tell you a secret I’ve held all my life
(แอล เท็ล ยู อะ ซีคเร็ท แอฝ เฮ็ลด ออล มาย ไลฟ)
Its you that I live for, and for you I die
(อิทซ ยู แดท ไอ ไลฝ ฟอ , แอ็นด ฟอ ยู ไอ ได)
So I’ll Lay here with you til the final goodbye
(โซ แอล เล เฮียร วิฑ ยู ทิล เดอะ ไฟแน็ล กู๊ดบาย)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Hold, draw me close, close to my lips
(โฮลด , ดรอ มี คโลส , คโลส ทู มาย ลิพ)
Listen intently as I tell you this
(ลิ๊สซึ่น อินเทนทลิ แอ็ส ซาย เท็ล ยู ดีซ)
Outside the world wages its rewards, I’ll rest in peace as long as you know
(เอาทไซด เดอะ เวิลด เวจ อิทซ ริวอด , แอล เร็ซท อิน พีซ แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู โน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Before we turn out the lights and close our eyes
(บิโฟ วี เทิน เอ้า เดอะ ไลท แซน คโลส เอ๊า ไอ)
I’ll tell you a secret I’ve held all my life
(แอล เท็ล ยู อะ ซีคเร็ท แอฝ เฮ็ลด ออล มาย ไลฟ)
Its you that I live for, and for you I die
(อิทซ ยู แดท ไอ ไลฝ ฟอ , แอ็นด ฟอ ยู ไอ ได)
So I’ll Lay here with you til the final goodbye
(โซ แอล เล เฮียร วิฑ ยู ทิล เดอะ ไฟแน็ล กู๊ดบาย)

[Bridge]
([ บริจ ])
Promise you our love will carry on
(พรอมอิซ ยู เอ๊า ลัฝ วิล แคริ ออน)
Until you turn eternal, we belong
(อันทีล ยู เทิน อิเทอแน็ล , วี บิลอง)

[Chorus until fade]
([ โครัซ อันทีล เฝด ])
Before we turn out the lights and close our eyes
(บิโฟ วี เทิน เอ้า เดอะ ไลท แซน คโลส เอ๊า ไอ)
I’ll tell you a secret I’ve held all my life
(แอล เท็ล ยู อะ ซีคเร็ท แอฝ เฮ็ลด ออล มาย ไลฟ)
Its you that I live for, and for you I die
(อิทซ ยู แดท ไอ ไลฝ ฟอ , แอ็นด ฟอ ยู ไอ ได)
So I’ll Lay here with you til the final goodbye
(โซ แอล เล เฮียร วิฑ ยู ทิล เดอะ ไฟแน็ล กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Final Goodbye คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น