เนื้อเพลง Nice and Slow (B-Rock Remix) คำอ่านไทย Usher feat Twista

[Twista]
( [ ทวิซดา ])
Usher Raymond
(อัฌเออะ เรมันทฺ)
B-rock, remix
(บี ร็อค , รีมิก)
Twista, the first age
(ทวิซดา , เดอะ เฟิซท เอจ)
Yeah
(เย่)
So come on playa get your lick when its warm
(โซ คัมมอน พอลเย เก็ท ยุร ลิค ฮเว็น อิทซ วอม)
Pull up in front of your crib now
(พุล อัพ อิน ฟรันท อ็อฝ ยุร คริบ เนา)
Peep the shine on the chrome
(พีพ เดอะ ไฌน ออน เดอะ คโรม)
Step out into the breeze and knees up to the back
(ซเท็พ เอ้า อีนทุ เดอะ บรีส แอ็นด นี อัพ ทู เดอะ แบ็ค)
And you got it now
(แอ็นด ยู ก็อท ดิธ เนา)
Let’s bump and grind till we moan
(เล็ท บัมพ แอ็นด ไกรนด ทิล วี โมน)
Look Shaheed ain’t trying to hurt you
(ลุค Shaheed เอน ทไรอิง ทู เฮิท ยู)
Slowly I got to work you
(ซโลลิ ไอ ก็อท ทู เวิค ยู)
I just want to make you feel real good
(ไอ จัซท ว็อนท ทู เมค ยู ฟีล ริแอ็ล เกิด)
Let the words rise stiff
(เล็ท เดอะ เวิด ไรส ซทิฟ)
Bumping feels good
(Bumpings ฟีล เกิด)
Swaying with the smooth beat
(สเวย์อิง วิฑ เดอะ ซมูฑ บีท)
On my candy coated cane
(ออน มาย แคนดิ โคท เคน)

[Usher [Twista]]
([ อัฌเออะ [ ทวิซดา ] ])
It’s seven o’clock on the dot
(อิทซ เซฝเอ็น โอคล็อก ออน เดอะ ด็อท)
I’m in my drop top cruisin’ the streets [yeah come on]
(แอม อิน มาย ดร็อพ ท็อพ ครูซิน เดอะ ซทรีท [ เย่ คัมมอน ])
I got a real pretty, pretty little thing
(ไอ ก็อท ดา ริแอ็ล พรีททิ , พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
That’s waiting for me [yeah what?]
(แด๊ท เวททิง ฟอ มี [ เย่ ว็อท ])
I pull up anticipating good love [break it down]
(ไอ พุล อัพ แอนติซิเพดิง เกิด ลัฝ [ บเรค อิท เดาน ])
Don’t keep me waiting
(ด้อนท์ คีพ มี เวททิง)
I got plans to put my hands in places I’ve never seen
(ไอ ก็อท แพล็น ทู พัท มาย แฮ็นด ซิน พเลซ แอฝ เนฝเวอะ ซีน)
Girl you know what I mean [yeah]
(เกิล ยู โน ว็อท ไอ มีน [ เย่ ])

[1 – Usher [Twista]]
([ วัน อัฌเออะ [ ทวิซดา ] ])
Let me take you to a place nice and quiet
(เล็ท มี เทค ยู ทู อะ พเลซ ไน๊ซ์ แอ็นด คไวเอ็ท)
Where there ain’t no one there to interrupt
(ฮแว แดร์ เอน โน วัน แดร์ ทู อินเทะรัพท)
Ain’t gotta rush
(เอน กอททะ รัฌ)
I just wanna take it nice and slow
(ไอ จัซท วอนนา เทค อิท ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล)
[Nice and slow baby, nice and slow baby]
([ ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล เบบิ , ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล เบบิ ])

See I been waiting for this for so long
(ซี ไอ บีน เวททิง ฟอ ดีซ ฟอ โซ ล็อง)
We’ll be making love until the sun comes up
(เว็ล บี เมคอิง ลัฝ อันทีล เดอะ ซัน คัม อัพ)
Baby, I just wanna take it nice and slow
(เบบิ , ไอ จัซท วอนนา เทค อิท ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล)
[Nice and slow baby, nice and slow baby]
([ ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล เบบิ , ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล เบบิ ])

[Twista]
([ ทวิซดา ])
Ready? Now you gotta do me nice and slow
(เรดอิ เนา ยู กอททะ ดู มี ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล)
And have you roll on the go
(แอ็นด แฮ็ฝ ยู โรล ออน เดอะ โก)
I promise not to be a pest
(ไอ พรอมอิซ น็อท ทู บี อะ เพ็ซท)
And kiss ya places another love would’ve never thought to go
(แอ็นด คิซ ยา พเลซ แอะนัธเออะ ลัฝ วูดเด็ป เนฝเวอะ ธอท ทู โก)
I didn’t lose my mind
(ไอ ดิ๊นอิน ลูส มาย ไมนด)
So I won’t be bogus notice how I move to the South
(โซ ไอ ว็อนท บี โบกัซ โนทิซ เฮา ไอ มูฝ ทู เดอะ เซาธ)
Check this groove cause I’m down
(เช็ค ดีซ กรูฝ คอส แอม เดาน)
Got you moving and swaying
(ก็อท ยู มูฝอิง แอ็นด สเวย์อิง)
When we finish we can take a cruise through the town
(ฮเว็น วี ฟีนอิฌ วี แค็น เทค เก ครูส ธรู เดอะ ทาวน์)
While my Usher cd is on, check it out
(ฮไวล มาย อัฌเออะ ซีดี อีส ออน , เช็ค อิท เอ้า)

[Usher]
([ อัฌเออะ ])
Now, here we are driving around town [uh]
(เนา , เฮียร วี อาร์ ดรายวิง อะเรานด ทาวน์ [ อา ])
Contemplating where I’m gonna lay you down [yeah]
(คอนเอมพลีดิง ฮแว แอม กอนนะ เล ยู เดาน [ เย่ ])
Girl, you got me saying my, my, my
(เกิล , ยู ก็อท มี เซอิง มาย , มาย , มาย)
I wish that I could pull over
(ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด พุล โอเฝอะ)
And get this thing started right now [yeah]
(แอ็นด เก็ท ดีซ ธิง ซทาท ไรท เนา [ เย่ ])
I wanna do something freaky to you, babe [they hear ya]
(ไอ วอนนา ดู ซัมติง ฟรีคกี้ทู ยู , เบบ [ เด เฮีย ยา ])
I don’t think they heard me
(ไอ ด้อนท์ ธิงค เด เฮิด มี)
I, I wanna do something freaky to you, babe [yeah]
(ไอ , ไอ วอนนา ดู ซัมติง ฟรีคกี้ทู ยู , เบบ [ เย่ ])
So call out my name
(โซ คอล เอ้า มาย เนม)
They call me U-S-H-E-R R-A-Y-M-O-N-D
(เด คอล มี ยู เอส เฮส อี อาร์ อาร์ รา วาย เอ็ม โอ เอ็น ดี)
Now baby tell me what you wanna do with me
(เนา เบบิ เท็ล มี ว็อท ยู วอนนา ดู วิฑ มี)
Gotta n*gga feenin’ like Jodeci
(กอททะ เอ็น *gga ฟีนิน ไลค โจโดซี)
Every time that you role with me, holding me
(เอฝริ ไทม แดท ยู โรล วิฑ มี , โฮลดิง มี)
Trying to get control of me
(ทไรอิง ทู เก็ท ค็อนทโรล อ็อฝ มี)
Nice and slowly, you know, never lettin’ go
(ไน๊ซ์ แอ็นด ซโลลิ , ยู โน , เนฝเวอะ เลทดิน โก)
Never messin’ up the flow
(เนฝเวอะ เมซซิน อัพ เดอะ ฟโล)

[Twista]
([ ทวิซดา ])

[Usher]
([ อัฌเออะ ])
Now tell me
(เนา เท็ล มี)
Do you wanna get freaky?
(ดู ยู วอนนา เก็ท ฟรีคกี้)
Cuz I’ll freak you right I will
(คัซ แอล ฟรีค ยู ไรท ไอ วิล)
I’ll freak you right I will
(แอล ฟรีค ยู ไรท ไอ วิล)
I’ll freak you like no one has ever, ever made you feel
(แอล ฟรีค ยู ไลค โน วัน แฮ็ส เอฝเออะ , เอฝเออะ เมด ยู ฟีล)
I’ll freak you right I will
(แอล ฟรีค ยู ไรท ไอ วิล)
I’ll freak you right I will
(แอล ฟรีค ยู ไรท ไอ วิล)
I’ll freak you freak you like no one has ever made you feel, yeah
(แอล ฟรีค ยู ฟรีค ยู ไลค โน วัน แฮ็ส เอฝเออะ เมด ยู ฟีล , เย่)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

[Twista]
([ ทวิซดา ])
Yeah, Usher what’s up?
(เย่ , อัฌเออะ ว็อท อัพ)
Get it up, ow
(เก็ท ดิธ อัพ , เอ้า)
The first age, ow
(เดอะ เฟิซท เอจ , เอ้า)
B-Rock Biz, B-I-Z
(บี ร็อค บิซ , บี ไอ ซี)
What’s up? Twista
(ว็อท อัพ ทวิซดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nice and Slow (B-Rock Remix) คำอ่านไทย Usher feat Twista

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น