เนื้อเพลง Vermilion Pt. 2 คำอ่านไทย Slipknot

She seemed dressed in all of me
( ชี ซีมี ดเรซ อิน ออล อ็อฝ มี)
stretched across my shame
(ซทเร็ช อัครอซ มาย เฌม)
All the torment and the pain
(ออล เดอะ ทอเม็นท แอ็นด เดอะ เพน)
Leaked through and covered me
(ลีค ธรู แอ็นด คัฝเออะ มี)
I’d do anything to have her to myself
(อาย ดู เอนอิธิง ทู แฮ็ฝ เฮอ ทู ไมเซลฟ)
Just to have her for myself
(จัซท ทู แฮ็ฝ เฮอ ฟอ ไมเซลฟ)

Now I don’t know what to do,
(เนา ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู ,)
I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
When she makes me sad
(ฮเว็น ชี เมค มี แซ็ด)

She is everything to me
(ชี อีส เอ๊วี่ติง ทู มี)
The unrequited dream
(ดิ unrequited ดรีม)
A song that no one sings
(อะ ซ็อง แดท โน วัน ซิง)
The unattainable
(ดิ unattainable)
She’s a myth that I have to believe in
(ชี ซา มิธ แดท ไอ แฮ็ฝ ทู บิลีฝ อิน)
All I need to make it real is one more reason
(ออล ไอ นีด ทู เมค อิท ริแอ็ล อีส วัน โม รี๊ซั่น)

I don’t know what to do,
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู ,)
I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
when she makes me sad.
(ฮเว็น ชี เมค มี แซ็ด)

But I won’t let this build
(บัท ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด)
up inside of me
(อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด)
up inside of me
(อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด)
up inside of me
(อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด)
up inside of me
(อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)

A catch in my throat
(อะ แค็ช อิน มาย ธโรท)
Choke,
(โชค ,)
Torn into pieces
(โทน อีนทุ พีซ)
I won’t, no
(ไอ ว็อนท , โน)
I don’t want to be this
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ดีซ)

But I won’t let this build
(บัท ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด)
up inside of me
(อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด)
up inside of me
(อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด)
up inside of me
(อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ)
inside of me
(อีนไซด อ็อฝ มี)

She isn’t real
(ชี อีสซึ่น ริแอ็ล)
I can’t make her real
(ไอ แค็นท เมค เฮอ ริแอ็ล)
She isn’t real
(ชี อีสซึ่น ริแอ็ล)
I can’t make her real
(ไอ แค็นท เมค เฮอ ริแอ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vermilion Pt. 2 คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น