เนื้อเพลง Trouble Nobody คำอ่านไทย Akon

[Intro]
( [ อินโทร ])

Ok, Akon, Stay outta trouble now son, Akon, Stay outta trouble now son
(โอเค , เอคอน , ซเท เอ๊าตา ทรั๊บเบิ้ล เนา ซัน , เอคอน , ซเท เอ๊าตา ทรั๊บเบิ้ล เนา ซัน)

[verse one]
([ เฝิซ วัน ])

Let me tell you what hurts the most, I’m a convicted felon and I can’t work.
(เล็ท มี เท็ล ยู ว็อท เฮิท เดอะ โมซท , แอม มา คอนฝิคท เฟลอัน แอ็นด ดาย แค็นท เวิค)
No matter where I go
(โน แมทเทอะ ฮแว ไอ โก)
I try to get paid, they never give me good job
(ไอ ทไร ทู เก็ท เพลด , เด เนฝเวอะ กิฝ มี เกิด โจบ)
cause they are afraid-that-I’ma stick ’em up,
(คอส เด อาร์ อัฟเรด แดท แอมอา ซทิค เอ็ม อัพ ,)
Oh yes, stick it, rob the manager and everybody in it.
(โอ เย็ซ , ซทิค อิท , ร็อบ เดอะ แมนอิเจอะ แอ็นด เอวี่บอดี้ อิน หนิด)
That’s the everyday life of a
(แด๊ท ดิ เอวี่เดย์ ไลฟ อ็อฝ อะ)
Convict-tryin to make it.
(คอนฝิคท ทายอิน ทู เมค อิท)
Why their saying to me –
(ฮไว แด เซอิง ทู มี)

[chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

The judges said dont trouble nobody.
(เดอะ จัจ เซ็ด ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)
Probation said dont trouble nobody.
(พโระเบฌัน เซ็ด ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)
Stay outta trouble dont trouble nobody.
(ซเท เอ๊าตา ทรั๊บเบิ้ล ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)
And i’ma try not to trouble nobody.
(แอ็นด แอมอา ทไร น็อท ทู ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)

[verse two]
([ เฝิซ ทู ])

Me an’ my n*ggas on the block all day – blocking dimes – lookin out for police.
(มี แอน มาย เอ็น *ggas ออน เดอะ บล็อค ออล เด บลอคกิ้ง ไดม ลุคกิน เอ้า ฟอ โพะลีซ)

some cheese.
(ซัม ชีส)
The street type got me gettin locked up about 5-6 times a week.
(เดอะ ซทรีท ไทพ ก็อท มี เกดดิน ล็อค อัพ อะเบาท ไฟท์ ซิก ไทม ซา วีค)
And then I make mon’- take it from the profit of the weed.
(แอ็นด เด็น นาย เมค มอง เทค อิท ฟร็อม เดอะ พรอฟอิท อ็อฝ เดอะ วี)
All this just to feed my seeds [yeah.]
(ออล ดีซ จัซท ทู ฟี มาย ซีด [ เย่ ])

I gotta stop this livin. I witness one too many killings.
(ไอ กอททะ ซท็อพ ดีซ ลีฝอิน นาย วีทเน็ซ วัน ทู เมนอิ คีลลิง)
I don seen the hardest n*gga street
(ไอ ด็อน ซีน เดอะ ฮาร์เดท เอ็น *gga ซทรีท)
Talk to the clown that was never ever found. Sooo
(ทอค ทู เดอะ คเลาน แดท วอส เนฝเวอะ เอฝเออะ เฟานด Sooo)

[chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

The judges said dont trouble nobody.
(เดอะ จัจ เซ็ด ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)
Probation said dont trouble nobody.
(พโระเบฌัน เซ็ด ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)
Stay outta trouble dont trouble nobody.
(ซเท เอ๊าตา ทรั๊บเบิ้ล ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)
And i’ma try not to trouble nobody.
(แอ็นด แอมอา ทไร น็อท ทู ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)

[Verse three]
([ เฝิซ ธรี ])

need.
(นีด)
Picture lookin at your babies in the face when they hungry and they need to eat.
(พีคเชอะ ลุคกิน แอ็ท ยุร เบบีสฺ ซิน เดอะ เฟซ ฮเว็น เด ฮังกริ แอ็นด เด นีด ทู อีท)
I’m tryin not to do wrong
(แอม ทายอิน น็อท ทู ดู ร็อง)
But they wont let me do right.
(บัท เด ว็อนท เล็ท มี ดู ไรท)
Even tho I done changed my life criminal records’ what they judging me by.
(อีเฝ็น โฑ ไอ ดัน เชนจ มาย ไลฟ ครีมอิแน็ล เรคออด ว็อท เด จั๊ดจิ้ง มี ไบ)
That’s why
(แด๊ท ฮไว)

[chorus]
([ โครัซ ])

The judges said dont trouble nobody.
(เดอะ จัจ เซ็ด ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)
Probation said dont trouble nobody.
(พโระเบฌัน เซ็ด ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)
Stay outta trouble dont trouble nobody.
(ซเท เอ๊าตา ทรั๊บเบิ้ล ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)
And i’ma try not to trouble nobody.
(แอ็นด แอมอา ทไร น็อท ทู ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)

My mamma said dont trouble nobody.
(มาย มะมา เซ็ด ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)
My Pappa said dont trouble nobody.
(มาย Pappa เซ็ด ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)
Stay outta trouble dont trouble nobody.
(ซเท เอ๊าตา ทรั๊บเบิ้ล ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้)
And i’ma try not to trouble nobody [so I wont trouble nobody]
(แอ็นด แอมอา ทไร น็อท ทู ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ [ โซ ไอ ว็อนท ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ ])

The judges said dont trouble nobody [can’t trouble nobody.]
(เดอะ จัจ เซ็ด ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ [ แค็นท ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ ])
Probation said dont trouble nobody [wont trouble nobody.]
(พโระเบฌัน เซ็ด ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ [ ว็อนท ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ ])
Stay outta trouble dont trouble nobody [wont trouble nobody.]
(ซเท เอ๊าตา ทรั๊บเบิ้ล ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ [ ว็อนท ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ ])
And I’ma try not to trouble nobody [So I wont trouble nobody.]
(แอ็นด แอมอา ทไร น็อท ทู ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ [ โซ ไอ ว็อนท ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ ])

My mamma said dont trouble nobody [can’t trouble nobody.]
(มาย มะมา เซ็ด ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ [ แค็นท ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ ])
My Pappa said dont trouble nobody [won’t trouble nobody.]
(มาย Pappa เซ็ด ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ [ ว็อนท ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ ])
Stay outta trouble dont trouble nobody [wont trouble nobody.]
(ซเท เอ๊าตา ทรั๊บเบิ้ล ด้อนท์ ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ [ ว็อนท ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ ])
And i’ma try not to trouble nobody [yeah.]
(แอ็นด แอมอา ทไร น็อท ทู ทรั๊บเบิ้ล โนบอดี้ [ เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Trouble Nobody คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น