เนื้อเพลง My Way Out คำอ่านไทย David Usher

Standing at the edge
( ซแทนดิง แอ็ท ดิ เอ็จ)
The edge of it all
(ดิ เอ็จ อ็อฝ อิท ดอร์)
Spitting off the top
(สปิ๊ดดิง ออฟฟ เดอะ ท็อพ)
Watch the day unfurl
(ว็อช เดอะ เด อันเฟิล)
Cannot see the view from this place
(แคนน็อท ซี เดอะ ฝยู ฟร็อม ดีซ พเลซ)
Clouds are on the rise world is out of faith
(คเลาด แซร์ ออน เดอะ ไรส เวิลด อีส เอ้า อ็อฝ เฟธ)
Took another pill to find my way
(ทุค แอะนัธเออะ พิล ทู ไฟนด มาย เว)
Hope that you’ll be there
(โฮพ แดท โยว บี แดร์)

Cause this is my way out of it tonight
(คอส ดีซ ซิส มาย เว เอ้า อ็อฝ อิท ทุไนท)
And this is my last chance to ease the fire
(แอ็นด ดีซ ซิส มาย ลาซท ชานซ ทู อีส เดอะ ไฟร)
And this is my way out of it tonight
(แอ็นด ดีซ ซิส มาย เว เอ้า อ็อฝ อิท ทุไนท)
How about you
(เฮา อะเบาท ยู)
How about you
(เฮา อะเบาท ยู)

Borrowed from a dream
(บอโร ฟร็อม มา ดรีม)
That I use to know
(แดท ไอ ยูซ ทู โน)
All my friends were there
(ออล มาย ฟเร็นด เวอ แดร์)
We watched the world explode
(วี ว็อช เดอะ เวิลด เอ็คซพโลด)
Took another drink to find my way
(ทุค แอะนัธเออะ ดริงค ทู ไฟนด มาย เว)
Just hope that you’ll be there
(จัซท โฮพ แดท โยว บี แดร์)

Cause this is my way out of it tonight
(คอส ดีซ ซิส มาย เว เอ้า อ็อฝ อิท ทุไนท)
And this is my last chance to ease the fire
(แอ็นด ดีซ ซิส มาย ลาซท ชานซ ทู อีส เดอะ ไฟร)
This is my way out of it tonight
(ดีซ ซิส มาย เว เอ้า อ็อฝ อิท ทุไนท)
I might find one way to get through
(ไอ ไมท ไฟนด วัน เว ทู เก็ท ธรู)
How about you
(เฮา อะเบาท ยู)
How about you
(เฮา อะเบาท ยู)
How about you
(เฮา อะเบาท ยู)

And if I could remember
(แอ็นด อิฟ ฟาย เคิด ริเมมเบอะ)
If I could find a place a time the space to see another way home
(อิฟ ฟาย เคิด ไฟนด อะ พเลซ อะ ไทม เดอะ ซเพซ ทู ซี แอะนัธเออะ เว โฮม)
And if I could forget you
(แอ็นด อิฟ ฟาย เคิด เฟาะเกท ยู)
Maybe there’s no other way out
(เมบี แดร์ โน อัฑเออะ เว เอ้า)
No other way out
(โน อัฑเออะ เว เอ้า)

Standing at the edge [how about you]
(ซแทนดิง แอ็ท ดิ เอ็จ [ เฮา อะเบาท ยู ])
The edge of it all [how about you]
(ดิ เอ็จ อ็อฝ อิท ดอร์ [ เฮา อะเบาท ยู ])

[How about you]
([ เฮา อะเบาท ยู ])
[How about you]
([ เฮา อะเบาท ยู ])

Standing at the edge [how about you]
(ซแทนดิง แอ็ท ดิ เอ็จ [ เฮา อะเบาท ยู ])
The edge of it all [how about you]
(ดิ เอ็จ อ็อฝ อิท ดอร์ [ เฮา อะเบาท ยู ])

[How about you]
([ เฮา อะเบาท ยู ])
[How about you]
([ เฮา อะเบาท ยู ])

Cause this is my way out of it tonight
(คอส ดีซ ซิส มาย เว เอ้า อ็อฝ อิท ทุไนท)
And this is my last chance to ease the fire
(แอ็นด ดีซ ซิส มาย ลาซท ชานซ ทู อีส เดอะ ไฟร)
And this is my way out of it tonight
(แอ็นด ดีซ ซิส มาย เว เอ้า อ็อฝ อิท ทุไนท)
I think there’s one way to get through
(ไอ ธิงค แดร์ วัน เว ทู เก็ท ธรู)
How about you
(เฮา อะเบาท ยู)

Cause this is my way out of it tonight
(คอส ดีซ ซิส มาย เว เอ้า อ็อฝ อิท ทุไนท)
And this is my last chance to ease the fire
(แอ็นด ดีซ ซิส มาย ลาซท ชานซ ทู อีส เดอะ ไฟร)
And this is my way out of it tonight
(แอ็นด ดีซ ซิส มาย เว เอ้า อ็อฝ อิท ทุไนท)
I might find one way to get through
(ไอ ไมท ไฟนด วัน เว ทู เก็ท ธรู)
How about you
(เฮา อะเบาท ยู)
Cause this is my way out of it tonight
(คอส ดีซ ซิส มาย เว เอ้า อ็อฝ อิท ทุไนท)
And this is my last chance to ease the fire
(แอ็นด ดีซ ซิส มาย ลาซท ชานซ ทู อีส เดอะ ไฟร)
And this is my way out of it tonight
(แอ็นด ดีซ ซิส มาย เว เอ้า อ็อฝ อิท ทุไนท)
I might find one way to get through
(ไอ ไมท ไฟนด วัน เว ทู เก็ท ธรู)
How about you
(เฮา อะเบาท ยู)
How about you
(เฮา อะเบาท ยู)
How about you
(เฮา อะเบาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Way Out คำอ่านไทย David Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น