เนื้อเพลง Desperation Song คำอ่านไทย Carbon Leaf

Here I’m debating time, I’m waiting
( เฮียร แอม ดีเบดิ้ง ไทม , แอม เวททิง)
chme the wake
(chme เดอะ เวค)
Free fall the cannonball volcanic
(ฟรี ฟอล เดอะ แคนนันบอล ฝ็อลแคนอิค)
shatters on the lake
(แฌทเทอะ ออน เดอะ เลค)

You settle down, where you runnin to?
(ยู เซ็ทเทิ่ล เดาน , ฮแว ยู รูนนิน ทู)
What else can you prove?
(ว็อท เอ็ลซ แค็น ยู พรูฝ)
How many, many more until you lose?
(เฮา เมนอิ , เมนอิ โม อันทีล ยู ลูส)
You thought a better plan could
(ยู ธอท ดา เบทเทอะ แพล็น เคิด)
shake this shadow land
(เฌค ดีซ แฌดโอ แล็นด)
This frozen tundra hand…
(ดีซ โฟ๊เซน tundra แฮ็นด)

Chorus
(โครัซ)
I’m turning it from shade to light
(แอม เทินนิง อิท ฟร็อม เฌด ทู ไลท)
Hold it up to candlelight, roaring into firelight,
(โฮลด ดิท อัพ ทู แคนเดิลไลท์ , โรริง อีนทุ firelight ,)
Scorching up the charlatans until it’s city wide
(Scorchings อัพ เดอะ ฌาละแท็น อันทีล อิทซ ซีทอิ ไวด)
All the people mobilize, nothing left to polarize
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล โมบิไลส , นัธอิง เล็ฟท ทู โพลเออะไรส)
And nothing left to fake
(แอ็นด นัธอิง เล็ฟท ทู เฟค)

Ring around the lake. Ring around the lake.
(ริง อะเรานด เดอะ เลค ริง อะเรานด เดอะ เลค)

Right on time. will you stay
(ไรท ออน ไทม วิล ยู ซเท)
throught the pouring rain?
(ธรูดทฺ เดอะ ช เรน)
Right on time…through the night,
(ไรท ออน ไทม ธรู เดอะ ไนท ,)
your laughter is my light
(ยุร ลาฟเทอะ อีส มาย ไลท)
Right on time, desperation song
(ไรท ออน ไทม , เดซเพอะเรฌัน ซ็อง)

Dear I have missed your sigh
(เดีย ไอ แฮ็ฝ มิซ ยุร ไซ)
since crystal skies moved on
(ซินซ ครีซแท็ล สกาย มูฝ ออน)
Peer out through Shadow’s doubt
(เพีย เอ้า ธรู แฌดโอ เดาท)
I had no passion all along
(ไอ แฮ็ด โน แพฌอัน ออล อะลอง)

You settle down. where you running to?
(ยู เซ็ทเทิ่ล เดาน ฮแว ยู รันนิง ทู)
What else can you prove?
(ว็อท เอ็ลซ แค็น ยู พรูฝ)
Is this all a game? Was this all a ruse?
(อีส ดีซ ซอร์ อะ เกม วอส ดีซ ซอร์ อะ รูส)
I’ve waited by the phone. Cold as river stone
(แอฝ เวท ไบ เดอะ โฟน โคลด แอ็ส รีฝเออะ ซโทน)
Anxiety. Alone…
(แอ็งไสเอะทิ อะโลน)

Chorus
(โครัซ)

Ring around the lake. Ring around the lake.
(ริง อะเรานด เดอะ เลค ริง อะเรานด เดอะ เลค)

Right on time. will you stay
(ไรท ออน ไทม วิล ยู ซเท)
throught the pouring rain?
(ธรูดทฺ เดอะ ช เรน)
Right on time…through the night,
(ไรท ออน ไทม ธรู เดอะ ไนท ,)
your laughter is my light
(ยุร ลาฟเทอะ อีส มาย ไลท)
Right on time, desperation song
(ไรท ออน ไทม , เดซเพอะเรฌัน ซ็อง)
Right on time, desperation song
(ไรท ออน ไทม , เดซเพอะเรฌัน ซ็อง)

Chorus
(โครัซ)

Right on time. will you stay
(ไรท ออน ไทม วิล ยู ซเท)
throught the pouring rain?
(ธรูดทฺ เดอะ ช เรน)
Right on time…through the night,
(ไรท ออน ไทม ธรู เดอะ ไนท ,)
your laughter is my light
(ยุร ลาฟเทอะ อีส มาย ไลท)
Right on time, desperation song
(ไรท ออน ไทม , เดซเพอะเรฌัน ซ็อง)
Right on time, desperation song
(ไรท ออน ไทม , เดซเพอะเรฌัน ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Desperation Song คำอ่านไทย Carbon Leaf

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น