เนื้อเพลง High Speed คำอ่านไทย Coldplay

Can Anybody Fly This Thing
( แค็น เอนอิบอดิ ฟไล ดีซ ธิง)
Before My Head Explodes
(บิโฟ มาย เฮ็ด เอ็คซพโลด)
Before My Head Starts To Ring
(บิโฟ มาย เฮ็ด ซทาท ทู ริง)
We’ve Been Living Life Inside A Bubble
(หวีบ บีน ลีฝอิง ไลฟ อีนไซด อะ บั๊บเบิ้ล)
We’ve Been Living Life Inside A Bubble
(หวีบ บีน ลีฝอิง ไลฟ อีนไซด อะ บั๊บเบิ้ล)
Confidence In You Is Confidence In Me
(คอนฟิเด็นซ อิน ยู อีส คอนฟิเด็นซ อิน มี)
Is Confidence In High Speed
(อีส คอนฟิเด็นซ อิน ไฮ ซพีด)
Can Anybody Stop This Thing
(แค็น เอนอิบอดิ ซท็อพ ดีซ ธิง)
Before My Head Explodes
(บิโฟ มาย เฮ็ด เอ็คซพโลด)
Before My Head Starts To Ring
(บิโฟ มาย เฮ็ด ซทาท ทู ริง)
We’ve Been Living Life Inside A Bubble
(หวีบ บีน ลีฝอิง ไลฟ อีนไซด อะ บั๊บเบิ้ล)
We’ve Been Living Life Inside A Bubble
(หวีบ บีน ลีฝอิง ไลฟ อีนไซด อะ บั๊บเบิ้ล)
Confidence In You Is Confidence In Me
(คอนฟิเด็นซ อิน ยู อีส คอนฟิเด็นซ อิน มี)
Is Confidence In High Speed
(อีส คอนฟิเด็นซ อิน ไฮ ซพีด)
In High Speed
(อิน ไฮ ซพีด)
And High Speed You Want
(แอ็นด ไฮ ซพีด ยู ว็อนท)
High Speed You Want
(ไฮ ซพีด ยู ว็อนท)
High Speed You Want
(ไฮ ซพีด ยู ว็อนท)
High Speed You Want
(ไฮ ซพีด ยู ว็อนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง High Speed คำอ่านไทย Coldplay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น