เนื้อเพลง Caught in a Moment คำอ่านไทย Sugababes

Your stare swallows me
( ยุร ซแท ซวอลโล มี)
And I can hardly breathe
(แอ็นด ดาย แค็น ฮาดลิ บรีฑ)
I feel it’s dangerous,
(ไอ ฟีล อิทซ เดนเจอะรัซ ,)
Could be deadly
(เคิด บี เดดลิ)
Somehow I’m willing to do the things you want
(ซัมฮาว แอม วีลลิง ทู ดู เดอะ ธิง ยู ว็อนท)
Take me in your arms
(เทค มี อิน ยุร อาม)
Spoon-feed my heart and
(ซพูน ฟี มาย ฮาท แอ็นด)

Drip by drip
(ดริพ ไบ ดริพ)
I’ll take it all
(แอล เทค อิท ดอร์)
Sip by sip
(ซิพ ไบ ซิพ)
I guess that it’s
(ไอ เก็ซ แดท อิทซ)
Make or break
(เมค ออ บเรค)
Boy here and now
(บอย เฮียร แอ็นด เนา)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
We’re caught in a moment
(เวีย คอท อิน อะ โมเม็นท)
And I won’t let it go
(แอ็นด ดาย ว็อนท เล็ท ดิธ โก)
I am falling deeper, losing my control
(ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง ดิพเพอ, โรซิง มาย ค็อนทโรล)
Involved in a feeling
(อินฝอลฝ อิน อะ ฟีลอิง)
Like the blink of a eye
(ไลค เดอะ บลิงค อ็อฝ อะ ไอ)
And the silence it belongs to you and I
(แอ็นด เดอะ ไซเล็นซ อิท บิลอง ทู ยู แอ็นด ดาย)

Broke through barriers
(บโรค ธรู แบเรียะ)
And passed a state of mind
(แอ็นด พาซ อะ ซเทท อ็อฝ ไมนด)
I’m not scared no more
(แอม น็อท ซคา โน โม)
It feels divine
(อิท ฟีล ดิไฝน)
So take me in
(โซ เทค มี อิน)
And catch me when I fall
(แอ็นด แค็ช มี ฮเว็น นาย ฟอล)
I’m waiting on the edge
(แอม เวททิง ออน ดิ เอ็จ)
Uncut my soul
(อันคัท มาย โซล)

Snip by snip
(ซนิพ ไบ ซนิพ)
I’m oozing it
(แอม อูซิง อิท)
Bit by bit
(บิท ไบ บิท)
I’m taking it
(แอม เทคอิง อิท)
Step by step
(ซเท็พ ไบ ซเท็พ)
Boy here and now
(บอย เฮียร แอ็นด เนา)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
We’re caught in a moment
(เวีย คอท อิน อะ โมเม็นท)
And I won’t let it go
(แอ็นด ดาย ว็อนท เล็ท ดิธ โก)
I am falling deeper, losing my control
(ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง ดิพเพอ, โรซิง มาย ค็อนทโรล)
Involved in a feeling
(อินฝอลฝ อิน อะ ฟีลอิง)
Like the blink of a eye
(ไลค เดอะ บลิงค อ็อฝ อะ ไอ)
And the silence it belongs to you and I
(แอ็นด เดอะ ไซเล็นซ อิท บิลอง ทู ยู แอ็นด ดาย)

Secretly I let it slip
(ซีคเร็ทลิ ไอ เล็ท ดิธ ซลิพ)
Emotional I fall through it
(อิโมฌะแน็ล ไอ ฟอล ธรู อิท)
All I know I’m losing my control
(ออล ไอ โน แอม โรซิง มาย ค็อนทโรล)
I’m down your way too far
(แอม เดาน ยุร เว ทู ฟา)
And there’s no turning back
(แอ็นด แดร์ โน เทินนิง แบ็ค)
And now I’m shedding all my fears
(แอ็นด เนา แอม เช็ดดิง ออล มาย เฟีย)
I know, I know
(ไอ โน , ไอ โน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
We’re caught in a moment
(เวีย คอท อิน อะ โมเม็นท)
And I won’t let it go [let it go]
(แอ็นด ดาย ว็อนท เล็ท ดิธ โก [ เล็ท ดิธ โก ])
I am falling deeper, losing my control [my control]
(ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง ดิพเพอ, โรซิง มาย ค็อนทโรล [ มาย ค็อนทโรล ])
Involved in a feeling [involved in a feeling]
(อินฝอลฝ อิน อะ ฟีลอิง [ อินฝอลฝ อิน อะ ฟีลอิง ])
Like the blink of a eye [eye]
(ไลค เดอะ บลิงค อ็อฝ อะ ไอ [ ไอ ])
And the silence it belongs to you and I [I]
(แอ็นด เดอะ ไซเล็นซ อิท บิลอง ทู ยู แอ็นด ดาย [ ไอ ])

oooh ahhh ooooh oooh
(อู้ อาห์ อู้ อู้)
oooh ahhh ooooh oooh
(อู้ อาห์ อู้ อู้)
oooh ahhh ooooh oooh
(อู้ อาห์ อู้ อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Caught in a Moment คำอ่านไทย Sugababes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น