เนื้อเพลง Babydoll คำอ่านไทย Mariah Carey

It’s 2:11 and I’m stressing
( อิทซ ทู : 11 แอ็นด แอม สเตสซิง)
Watching TV in my hotel suite
(วัทชิง ทีวี อิน มาย โฮเทล ซวีท)
I check my service every second
(ไอ เช็ค มาย เซอฝิซ เอฝริ เซคอันด)
At 2:10 you still hadn’t called me
(แอ็ท ทู : เทน ยู ซทิล แฮดอินท คอล มี)
So I’m gonna leave my cell phone
(โซ แอม กอนนะ ลีฝ มาย เซ็ล โฟน)
Turned on in my purse by the bed
(เทิน ออน อิน มาย เพิซ ไบ เดอะ เบ็ด)
And before I fall asleep
(แอ็นด บิโฟ ไอ ฟอล อัซลีพ)
I guess I’ll just check my machine
(ไอ เก็ซ แอล จัซท เช็ค มาย มะฌีน)
Again and again because I’m
(อะเกน แอ็นด อะเกน บิคอส แอม)
Obsessing on you
(Obsessings ออน ยู)

Chorus:
(โครัซ :)
I wanna be your babydoll
(ไอ วอนนา บี ยุร babydoll)
Wrap me up nice and tight
(แร็พ มี อัพ ไน๊ซ์ แอ็นด ไทท)
Love me through the night
(ลัฝ มี ธรู เดอะ ไนท)
Come lay me down
(คัม เล มี เดาน)
Enfold me in your arms
(เอ็นโฟลด มี อิน ยุร อาม)
Cover me with velvet kisses
(คัฝเออะ มี วิฑ เฝลเฝ็ท คีสเซซ)
Rock me on and on
(ร็อค มี ออน แอ็นด ออน)
And whisper softly to me
(แอ็นด ฮวีซเพอะ ซอฟทลิ ทู มี)
You wanna be my babydoll
(ยู วอนนา บี มาย babydoll)

Zoning out thinking about
(Zonings เอ้า ติ้งกิง อะเบาท)
You and me between the sheets
(ยู แอ็นด มี บีทวิน เดอะ ฌีท)
I want to get intimate
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท อีนทิมิท)
But you’re not within my reach
(บัท ยัวร์ น็อท วิฑีน มาย รีช)
So I’ll have a little more wine
(โซ แอล แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ไวน)
And I’ll try to drink you
(แอ็นด แอล ทไร ทู ดริงค ยู)
Out of my head
(เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด)
And I’ll lay awake awhile
(แอ็นด แอล เล อะเวค อะฮไวล)
Til I’m high enough I can
(ทิล แอม ไฮ อินัฟ ไอ แค็น)
Forget about you until
(เฟาะเกท อะเบาท ยู อันทีล)
I wake up again
(ไอ เวค อัพ อะเกน)

Chorus
(โครัซ)

Slipping into dreams
(สลิพปิง อีนทุ ดรีม)
I feel my love surround you
(ไอ ฟีล มาย ลัฝ ซะเรานด ยู)
My subconscious seems
(มาย ซับคอนฌัซ ซีม)
To weave itself around you
(ทู วีฝ อิทเซลฟ อะเรานด ยู)
Do you care for me
(ดู ยู แค ฟอ มี)
Beyond idolization
(บิยอนด ไอดะไลเสฌัน)
Tell me how you feel
(เท็ล มี เฮา ยู ฟีล)
But don’t keep me at bay
(บัท ด้อนท์ คีพ มี แอ็ท เบ)
Cause I won’t be waiting long
(คอส ไอ ว็อนท บี เวททิง ล็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Babydoll คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น