เนื้อเพลง Testify คำอ่านไทย Phil Collins

I wanna testify
( ไอ วอนนา เทซทิไฟ)
Testify my love for you
(เทซทิไฟ มาย ลัฝ ฟอ ยู)
I’m here to testify
(แอม เฮียร ทู เทซทิไฟ)
Testify my love for you
(เทซทิไฟ มาย ลัฝ ฟอ ยู)
I will do all that I can do for you
(ไอ วิล ดู ออล แดท ไอ แค็น ดู ฟอ ยู)
Together we will be together
(ทุเกฑเออะ วี วิล บี ทุเกฑเออะ)
Come on testify
(คัมมอน เทซทิไฟ)
Testify your love for me
(เทซทิไฟ ยุร ลัฝ ฟอ มี)
Testify
(เทซทิไฟ)
Testify your love for me
(เทซทิไฟ ยุร ลัฝ ฟอ มี)
You can be all the things you want to be
(ยู แค็น บี ออล เดอะ ธิง ยู ว็อนท ทู บี)
And together we will be together
(แอ็นด ทุเกฑเออะ วี วิล บี ทุเกฑเออะ)

Every heart that’s ever been broken
(เอฝริ ฮาท แด๊ท เอฝเออะ บีน บโรเค็น)
Knows these things that’s not go unbroken
(โน ฑิส ธิง แด๊ท น็อท โก อันบโรเค็น)
Giving yourself, giving each other
(กีฝวิง ยุรเซลฟ , กีฝวิง อีช อัฑเออะ)
The strength to lead on one another
(เดอะ ซทเร็งธ ทู เล็ด ออน วัน แอะนัธเออะ)
I’ll be there for you
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู)
You’ll be here for me
(โยว บี เฮียร ฟอ มี)

That is why I wana testify
(แดท อีส ฮไว ไอ วานา เทซทิไฟ)
Testify my feel for you
(เทซทิไฟ มาย ฟีล ฟอ ยู)
Come on and testify
(คัมมอน แอ็นด เทซทิไฟ)
Testify your trust in me
(เทซทิไฟ ยุร ทรัซท อิน มี)
You can be all the things you want to be
(ยู แค็น บี ออล เดอะ ธิง ยู ว็อนท ทู บี)
And together we will be together
(แอ็นด ทุเกฑเออะ วี วิล บี ทุเกฑเออะ)

Every heart that’s ever been broken
(เอฝริ ฮาท แด๊ท เอฝเออะ บีน บโรเค็น)
Knows these things that’s not go unbroken
(โน ฑิส ธิง แด๊ท น็อท โก อันบโรเค็น)
Giving yourself, giving each other
(กีฝวิง ยุรเซลฟ , กีฝวิง อีช อัฑเออะ)
The strength to lead on one another
(เดอะ ซทเร็งธ ทู เล็ด ออน วัน แอะนัธเออะ)
I’ll be there for you
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู)
I know you’ll be here for me
(ไอ โน โยว บี เฮียร ฟอ มี)

I wanna testify
(ไอ วอนนา เทซทิไฟ)
Testify my love for you
(เทซทิไฟ มาย ลัฝ ฟอ ยู)
I’m here to testify
(แอม เฮียร ทู เทซทิไฟ)
Testify my love for you
(เทซทิไฟ มาย ลัฝ ฟอ ยู)
I will do the best things that I can do for you
(ไอ วิล ดู เดอะ เบ็ซท ธิง แดท ไอ แค็น ดู ฟอ ยู)
To know together we will always be together
(ทู โน ทุเกฑเออะ วี วิล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)
Ooh yeah
(อู้ เย่)

I wanna testify my love for you
(ไอ วอนนา เทซทิไฟ มาย ลัฝ ฟอ ยู)
Testify
(เทซทิไฟ)
Oh yes I wanna testify my love for you
(โอ เย็ซ ซาย วอนนา เทซทิไฟ มาย ลัฝ ฟอ ยู)
Testify
(เทซทิไฟ)
Testify my love for me
(เทซทิไฟ มาย ลัฝ ฟอ มี)
I will do all that I can do for you
(ไอ วิล ดู ออล แดท ไอ แค็น ดู ฟอ ยู)
Together you know we will always be together
(ทุเกฑเออะ ยู โน วี วิล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)
I wanna testify
(ไอ วอนนา เทซทิไฟ)
Testify
(เทซทิไฟ)
I wanna testify
(ไอ วอนนา เทซทิไฟ)
I wanna testify
(ไอ วอนนา เทซทิไฟ)
I wanna testify
(ไอ วอนนา เทซทิไฟ)
I wanna testify
(ไอ วอนนา เทซทิไฟ)
Testify
(เทซทิไฟ)
Testify
(เทซทิไฟ)
Together
(ทุเกฑเออะ)
Together we will be
(ทุเกฑเออะ วี วิล บี)
Together forever
(ทุเกฑเออะ เฟาะเรฝเออะ)
Testify
(เทซทิไฟ)
Testify
(เทซทิไฟ)
Testify
(เทซทิไฟ)
Testify
(เทซทิไฟ)
Testify
(เทซทิไฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Testify คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น