เนื้อเพลง I Walk The Line คำอ่านไทย Johnny Cash

I keep a close watch on this heart of mine
( ไอ คีพ อะ คโลส ว็อช ออน ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
I keep my eyes wide open all the time
(ไอ คีพ มาย ไอ ไวด โอเพ็น ออล เดอะ ไทม)
I keep the ends out for the tie that binds
(ไอ คีพ ดิ เอ็นด เอ้า ฟอ เดอะ ไท แดท ไบนด)
Because you’re mine, I walk the line
(บิคอส ยัวร์ ไมน , ไอ วอค เดอะ ไลน)

I find it very, very easy to be true
(ไอ ไฟนด ดิท เฝริ , เฝริ อีสอิ ทู บี ทรู)
I find myself alone when each day is through
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ อะโลน ฮเว็น อีช เด อีส ธรู)
Yes, I’ll admit that I’m a fool for you
(เย็ซ , แอล แอ็ดมีท แดท แอม มา ฟูล ฟอ ยู)
Because you’re mine, I walk the line
(บิคอส ยัวร์ ไมน , ไอ วอค เดอะ ไลน)

As sure as night is dark and day is light
(แอ็ส ฌุร แอ็ส ไนท อีส ดาค แอ็นด เด อีส ไลท)
I keep you on my mind both day and night
(ไอ คีพ ยู ออน มาย ไมนด โบธ เด แอ็นด ไนท)
And happiness I’ve known proves that it’s right
(แอ็นด แฮพพิเน็ซ แอฝ โนน พรูฝ แดท อิทซ ไรท)
Because you’re mine, I walk the line
(บิคอส ยัวร์ ไมน , ไอ วอค เดอะ ไลน)

You’ve got a way to keep me on your side
(ยู๊ฟ ก็อท ดา เว ทู คีพ มี ออน ยุร ไซด)
You give me cause for love that I can’t hide
(ยู กิฝ มี คอส ฟอ ลัฝ แดท ไอ แค็นท ไฮด)
For you I know I’d even try to turn the tide
(ฟอ ยู ไอ โน อาย อีเฝ็น ทไร ทู เทิน เดอะ ไทด)
Because you’re mine, I walk the line
(บิคอส ยัวร์ ไมน , ไอ วอค เดอะ ไลน)

I keep a close watch on this heart of mine
(ไอ คีพ อะ คโลส ว็อช ออน ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
I keep my eyes wide open all the time
(ไอ คีพ มาย ไอ ไวด โอเพ็น ออล เดอะ ไทม)
I keep the ends out for the tie that binds
(ไอ คีพ ดิ เอ็นด เอ้า ฟอ เดอะ ไท แดท ไบนด)
Because you’re mine, I walk the line
(บิคอส ยัวร์ ไมน , ไอ วอค เดอะ ไลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Walk The Line คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น