เนื้อเพลง Peek A Boo คำอ่านไทย Daphne And Celeste

It’s Late It’s Creepy Feelin’ Kinda Freaky
( อิทซ เลท อิทซ ครีพอิ ฟีลิน กินดา ฟรีคกี้)
All Alone In The Car Who Knows Where We Are
(ออล อะโลน อิน เดอะ คา ฮู โน ฮแว วี อาร์)
See That Sign We Just Passed
(ซี แดท ไซน วี จัซท พาซ)
It Said Don’t Trespass
(อิท เซ็ด ด้อนท์ ทเรซพัซ)
We’re Running Outta Gas Get Out Of Here Fast
(เวีย รันนิง เอ๊าตา แก๊ซ เก็ท เอ้า อ็อฝ เฮียร ฟัซท)
There’s A House Over There
(แดร์ ซา เฮาซ โอเฝอะ แดร์)
You Can Knock If Ya Dare
(ยู แค็น น็อค อิฟ ยา แด)
Voices And Shadows Comin’ Through The Windows
(ฝอยซ แซน แฌดโอ คัมอิน ธรู เดอะ วีนโด)
Some Ones Heading For The Door
(ซัม วัน เฮดอิง ฟอ เดอะ โด)
If He’s Weird Then He’s Yours
(อิฟ อีส เวียด เด็น อีส ยุร)

Hammer House Part At Amityville
(แฮมเมอะ เฮาซ พาท แอ็ท Amityville)
We’re Ready For You An’ Dressed To Kill
(เวีย เรดอิ ฟอ ยู แอน ดเรซ ทู คิล)
Peek A Boo
(พีค กา บู)
There’s A Mummy In Armani
(แดร์ ซา มัมมิ อิน อาร์มานนี)
And A Ghost That Walks Right Through You So Rude
(แอ็นด อะ โกซท แดท วอค ไรท ธรู ยู โซ รูด)
Peek A Boo Sounds Like Pikachu
(พีค กา บู เซานด ไลค Pikachu)
Dancin’ With A Zombie
(แดนซิน วิฑ อะ สอมบิ)
Those Guys Sure Know How To Party
(โฑส ไก ฌุร โน เฮา ทู พาทิ)

We’ve Crashed A Party A Party A Real Monster Party
(หวีบ คแร็ฌ อะ พาทิ อะ พาทิ อะ ริแอ็ล มอนซเทอะ พาทิ)
Hear The Bass Is Pumpin’ The Place Is Really Jumpin’
(เฮีย เดอะ แบ็ซ ซิส พัมปิน เดอะ พเลซ อีส ริแอ็ลลิ จัมปิน)
Say Hey Green Boy From Outta Space
(เซ เฮ กรีน บอย ฟร็อม เอ๊าตา ซเพซ)
Gotta Real Nice Place You Shame About The Face
(กอททะ ริแอ็ล ไน๊ซ์ พเลซ ยู เฌม อะเบาท เดอะ เฟซ)
Voodoo Man Over There Wants To Shrink Your Pumpkin Head
(ฝูดู แม็น โอเฝอะ แดร์ ว็อนท ทู ฌริงค ยุร พัมคิน เฮ็ด)
Freddy Kruger’s Coming Out To Get Ya
(เฟรดดี้ Krugers คัมอิง เอ้า ทู เก็ท ยา)
That’s O K It’s Alright You
(แด๊ท โอ เค อิทซ ออลไร๊ท ยู)
In The Crypt Tonight
(อิน เดอะ คริพท ทุไนท)

Hammer House Part At Amityville
(แฮมเมอะ เฮาซ พาท แอ็ท Amityville)
We’re Ready For You An’ Dressed To Kill
(เวีย เรดอิ ฟอ ยู แอน ดเรซ ทู คิล)

Peek A Boo
(พีค กา บู)
There’s A Mummy In Armani
(แดร์ ซา มัมมิ อิน อาร์มานนี)
And A Ghost That Walks Right Through You So Rude
(แอ็นด อะ โกซท แดท วอค ไรท ธรู ยู โซ รูด)
Peek A Boo Sounds Like Pikachu
(พีค กา บู เซานด ไลค Pikachu)
Dancin’ With A Zombie
(แดนซิน วิฑ อะ สอมบิ)
Those Guys Sure Know How To Party
(โฑส ไก ฌุร โน เฮา ทู พาทิ)
Boo Chuckys Swingin’ From The Chandelier
(บู Chuckys สวิงกิน ฟร็อม เดอะ แฌนเดะเลีย)
Bo Hoo Lizard Man Cries Crocodile Tears
(โบ ฮู ลีสเอิด แม็น ไคร ครอคโอะไดล เทีย)
Ahhooohh Wolfman Sure Got Shiney Teeth
(Ahhooohh Wolfman ฌุร ก็อท Shiney ทีท)
All The Better To Eat You With
(ออล เดอะ เบทเทอะ ทู อีท ยู วิฑ)
Peek A Boo
(พีค กา บู)
There’s A Mummy In Armani
(แดร์ ซา มัมมิ อิน อาร์มานนี)
And A Ghost That Walks Right Through You So Rude
(แอ็นด อะ โกซท แดท วอค ไรท ธรู ยู โซ รูด)
Peek A Boo Sounds Like Pikachu
(พีค กา บู เซานด ไลค Pikachu)
Dancin’ With A Zombie
(แดนซิน วิฑ อะ สอมบิ)
Those Guys Sure Know How To Party
(โฑส ไก ฌุร โน เฮา ทู พาทิ)

Caspers A Sap
(แคสเปอร์ ซา แซ็พ)
Ahh Don’t Say That You’re So Mean
(อา ด้อนท์ เซ แดท ยัวร์ โซ มีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Peek A Boo คำอ่านไทย Daphne And Celeste

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น