เนื้อเพลง Goodbye Earl คำอ่านไทย Dixie Chicks

Mary Anne and Wanda were the best of friends, all through their highschool days
( แมริ เอน แอ็นด Wanda เวอ เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ฟเร็นด , ออล ธรู แด ฮายสคู เด)
Both members of the four H club, both active in the FFA
(โบธ เมมเบอะ อ็อฝ เดอะ โฟ เฮส คลับ , โบธ แอคทิฝ อิน เดอะ FFA)
After graduation Mary Anne went out, looking for a bright new world
(อาฟเทอะ กแรจิวเอฌัน แมริ เอน เว็นท เอ้า , ลุคอิง ฟอ รา ไบร๊ท นยู เวิลด)
Wanda looked all around this town, and all she found was Earl
(Wanda ลุค ออล อะเรานด ดีซ ทาวน์ , แอ็นด ออล ชี เฟานด วอส เอิล)

Well it wasn’t 2 weeks after she got married that Wanda started getting abused
(เว็ล อิท วอสซึ้น ทู วีค อาฟเทอะ ชี ก็อท แมริด แดท Wanda ซทาท เกดดดิ้ง อับยูซ)
She put on dark glasses, and long sleeved blouses, and makeup to cover her bruise
(ชี พัท ออน ดาค กลาซซิส , แอ็นด ล็อง ซลีฝ บเลาซ , แอ็นด เมคกั๊พ ทู คัฝเออะ เฮอ บรูส)
Well she finally got the nerve to file for divorce, she let the law take it from there
(เว็ล ชี ไฟแน็ลลิ ก็อท เดอะ เนิฝ ทู ไฟล ฟอ ดิโฝซ , ชี เล็ท เดอะ ลอ เทค อิท ฟร็อม แดร์)
But Earl walked right through that restraining order, and put her in intensive care
(บัท เอิล วอค ไรท ธรู แดท รีสเตนนิง ออเดอะ , แอ็นด พัท เฮอ อิน อินเทนซิฝ แค)

Right away Mary Anne flew in from atlanta on a red eye, midnight flight
(ไรท อะเว แมริ เอน ฟลู อิน ฟร็อม แอทแรนทา ออน อะ เร็ด ไอ , มิดไนท์ ฟไลท)
She held Wanda’s hand, and they worked out a plan, and it didn’t take them long to dicide
(ชี เฮ็ลด Wandas แฮ็นด , แอ็นด เด เวิค เอ้า ดา แพล็น , แอ็นด ดิท ดิ๊นอิน เทค เฑ็ม ล็อง ทู dicide)
That Earl had to die
(แดท เอิล แฮ็ด ทู ได)
Goodbye Earl
(กู๊ดบาย เอิล)
Those black eyed peas, they tasted alright to me, Earl
(โฑส บแล็ค ไอ พี , เด เทซท ออลไร๊ท ทู มี , เอิล)
You feelin’ week? Why don’t you lay down and sleep, Earl
(ยู ฟีลิน วีค ฮไว ด้อนท์ ยู เล เดาน แอ็นด ซลีพ , เอิล)
Aint it dark, wrapped up in that tarp, Earl?
(เอน ดิธ ดาค , แร็พท อัพ อิน แดท tarp , เอิล)

The cops came by to bring earl in, they searched the house high and low
(เดอะ ค็อพ เคม ไบ ทู บริง เอิล อิน , เด เซิช เดอะ เฮาซ ไฮ แอ็นด โล)
Then they tipped thier hats and said thank you ladies, if you hear from him, let us know
(เด็น เด ติบทฺ thier แฮ็ท แซน เซ็ด แธ็งค ยู เลดิส , อิฟ ยู เฮีย ฟร็อม ฮิม , เล็ท อัซ โน)
Well, the weeks went by and spring turned to summer and summer faded into the fall
(เว็ล , เดอะ วีค เว็นท ไบ แอ็นด ซพริง เทิน ทู ซัมเมอะ แอ็นด ซัมเมอะ แฟ็ด อีนทุ เดอะ ฟอล)
And it turns out he was a missin person who nobody missed at all
(แอ็นด ดิท เทิน เอ้า ฮี วอส ซา มิซซิน เพ๊อร์ซั่น ฮู โนบอดี้ มิซ แอ็ท ดอร์)

So the girls bought some land at a road side stand, down on highway 109
(โซ เดอะ เกิล บอท ซัม แล็นด แอ็ท ดา โรด ไซด ซแท็นด , เดาน ออน ไฮฮเวย์ 109)
They sell tennesee ham and strawberry jam, and they don’t lose any sleep at night
(เด เซ็ล tennesee แฮ็ม แอ็นด ซทรอเบริ แจ็ม , แอ็นด เด ด้อนท์ ลูส เอนอิ ซลีพ แอ็ท ไนท)
Cause Earl had to die
(คอส เอิล แฮ็ด ทู ได)
Goodbye Earl
(กู๊ดบาย เอิล)
We need a break
(วี นีด อะ บเรค)
Lets go out to the lake Earl
(เล็ท โก เอ้า ทู เดอะ เลค เอิล)
We’ll pack a lunch, and stuff you in the trunk, Earl
(เว็ล แพ็ค กา ลันช , แอ็นด ซทัฟ ยู อิน เดอะ ทรังค , เอิล)
Is that alright? Good! Lets go for a ride, Earl. Hey
(อีส แดท ออลไร๊ท เกิด ! เล็ท โก ฟอ รา ไรด , เอิล เฮ)

Well, hey hey hey
(เว็ล , เฮ เฮ เฮ)
Aww hey hey hey
(อาวว เฮ เฮ เฮ)
Well, hey hey hey
(เว็ล , เฮ เฮ เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Goodbye Earl คำอ่านไทย Dixie Chicks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น