เนื้อเพลง The Unforgiven II คำอ่านไทย Metallica

Lay beside me, tell me what they’ve done
( เล บิไซด มี , เท็ล มี ว็อท เดวฟ ดัน)
Speak the words I want to hear, to make my demons run
(ซพีค เดอะ เวิด ซาย ว็อนท ทู เฮีย , ทู เมค มาย ดีมัน รัน)
The door is locked now but it’s opened if you’re true
(เดอะ โด อีส ล็อค เนา บัท อิทซ โอเพ็น อิฟ ยัวร์ ทรู)
If you can understand the me, then I can understand the you
(อิฟ ยู แค็น อันเดิซแทนด เดอะ มี , เด็น นาย แค็น อันเดิซแทนด เดอะ ยู)

Lay beside me, under wicked skies
(เล บิไซด มี , อันเดอะ วิค สกาย)
black of day, dark of night, we share this paradise
(บแล็ค อ็อฝ เด , ดาค อ็อฝ ไนท , วี แฌ ดีซ แพระไดส)
The door cracks open but there’s no sun shining through
(เดอะ โด คแร็ค โอเพ็น บัท แดร์ โน ซัน ชายนิง ธรู)
Black heart scarring darker still, but there’s no sun shining through
(บแล็ค ฮาท scarrings ดาร์คเกอร์ ซทิล , บัท แดร์ โน ซัน ชายนิง ธรู)

No, there’s no sun shining through
(โน , แดร์ โน ซัน ชายนิง ธรู)
No, there’s no sun shining
(โน , แดร์ โน ซัน ชายนิง)

What I’ve felt, what I’ve known
(ว็อท แอฝ เฟ็ลท , ว็อท แอฝ โนน)
Turn the pages, turn the stone
(เทิน เดอะ เพจ , เทิน เดอะ ซโทน)
Behind the door, should I open it for you?
(บิไฮนด เดอะ โด , เชิด ดาย โอเพ็น หนิด ฟอ ยู)

What I’ve felt, what I’ve known
(ว็อท แอฝ เฟ็ลท , ว็อท แอฝ โนน)
Sick and tired, I stand alone
(ซิค แอ็นด ไทร , ไอ ซแท็นด อะโลน)
Could you be there, ’cause I’m the one who waits for you
(เคิด ยู บี แดร์ , คอส แอม ดิ วัน ฮู เวท ฟอ ยู)
Or are you unforgiven, too?
(ออ อาร์ ยู อันเฟาะกีฝเอน , ทู)

Come lay beside me, this won’t hurt, I swear
(คัม เล บิไซด มี , ดีซ ว็อนท เฮิท , ไอ ซแว)
She loves me not, she loves me still, but she’ll never love again
(ชี ลัฝ มี น็อท , ชี ลัฝ มี ซทิล , บัท เฌ็ล เนฝเวอะ ลัฝ อะเกน)
She lay beside me but she’ll be there when I’m gone
(ชี เล บิไซด มี บัท เฌ็ล บี แดร์ ฮเว็น แอม กอน)
Black heart scarring darker still, yes, she’ll be there when I’m gone
(บแล็ค ฮาท scarrings ดาร์คเกอร์ ซทิล , เย็ซ , เฌ็ล บี แดร์ ฮเว็น แอม กอน)
Yes, she’ll be there when I’m gone
(เย็ซ , เฌ็ล บี แดร์ ฮเว็น แอม กอน)
Dead sure she’ll be there
(เด็ด ฌุร เฌ็ล บี แดร์)

What I’ve felt, what I’ve known
(ว็อท แอฝ เฟ็ลท , ว็อท แอฝ โนน)
Turn the pages, turn to stone
(เทิน เดอะ เพจ , เทิน ทู ซโทน)
Behind the door, should I open it for you?
(บิไฮนด เดอะ โด , เชิด ดาย โอเพ็น หนิด ฟอ ยู)

What I’ve felt, what I’ve known
(ว็อท แอฝ เฟ็ลท , ว็อท แอฝ โนน)
Sick and tired, I stand alone
(ซิค แอ็นด ไทร , ไอ ซแท็นด อะโลน)
Could you be there, ’cause I’m the one who waits for you
(เคิด ยู บี แดร์ , คอส แอม ดิ วัน ฮู เวท ฟอ ยู)
Or are you unforgiven, too?
(ออ อาร์ ยู อันเฟาะกีฝเอน , ทู)

Lay beside me, tell me what I’ve done
(เล บิไซด มี , เท็ล มี ว็อท แอฝ ดัน)
The door is closed, so are your eyes
(เดอะ โด อีส คโลส , โซ อาร์ ยุร ไอ)
But now I see the sun, now I see the sun
(บัท เนา ไอ ซี เดอะ ซัน , เนา ไอ ซี เดอะ ซัน)
Yes, now I see it
(เย็ซ , เนา ไอ ซี อิท)

What I’ve felt, what I’ve known
(ว็อท แอฝ เฟ็ลท , ว็อท แอฝ โนน)
Turn the pages, turn the stone
(เทิน เดอะ เพจ , เทิน เดอะ ซโทน)
Behind the door, should I open it for you?
(บิไฮนด เดอะ โด , เชิด ดาย โอเพ็น หนิด ฟอ ยู)

What I’ve felt, what I’ve known
(ว็อท แอฝ เฟ็ลท , ว็อท แอฝ โนน)
So sick and tired, I stand alone
(โซ ซิค แอ็นด ไทร , ไอ ซแท็นด อะโลน)
Could you be there? ‘Cause I’m the one who waits
(เคิด ยู บี แดร์ คอส แอม ดิ วัน ฮู เวท)
The one who waits for you
(ดิ วัน ฮู เวท ฟอ ยู)

What I’ve felt, What I’ve known
(ว็อท แอฝ เฟ็ลท , ว็อท แอฝ โนน)
Turn the pages, turn the stone
(เทิน เดอะ เพจ , เทิน เดอะ ซโทน)
Behind the door, should I open it for you?
(บิไฮนด เดอะ โด , เชิด ดาย โอเพ็น หนิด ฟอ ยู)

What I’ve felt oohh
(ว็อท แอฝ เฟ็ลท อู)
What I’ve know
(ว็อท แอฝ โน)
I take this key
(ไอ เทค ดีซ คี)
And I bury it in you
(แอ็นด ดาย เบริ อิท อิน ยู)
Because you’re unforgiven, too
(บิคอส ยัวร์ อันเฟาะกีฝเอน , ทู)

[Never free]
([ เนฝเวอะ ฟรี ])
[Never me]
([ เนฝเวอะ มี ])
Cause you’re unforgiven, too
(คอส ยัวร์ อันเฟาะกีฝเอน , ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Unforgiven II คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น