เนื้อเพลง Follow Me คำอ่านไทย Atomic Kitten

Some people put in overtime
( ซัม พี๊เพิ่ล พัท อิน โอเฝอะไทม)
Some people suffer once in their life
(ซัม พี๊เพิ่ล ซัฟเฟอะ วันซ อิน แด ไลฟ)
Some people would surrender their last time for a lovin’ affair
(ซัม พี๊เพิ่ล เวิด ซะเรนเดอะ แด ลาซท ไทม ฟอ รา ลัฝวิน แอ็ฟแฟ)
Don’t matter if you close them tight
(ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ ยู คโลส เฑ็ม ไทท)
Don’t matter if you’re sharp and wide eeyed
(ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ ยัวร์ ชาร์พ แอ็นด ไวด eeyed)
Don’t matter if the stars are shining bright, ’cause it’ll be all right
(ด้อนท์ แมทเทอะ อิฟ เดอะ ซทา แซร์ ชายนิง ไบร๊ท , คอส อิว บี ออล ไรท)

* So if you feel like you’re going nowhere [going nowhere]
(* โซ อิฟ ยู ฟีล ไลค ยัวร์ โกอิ้ง โนแวร์ [ โกอิ้ง โนแวร์ ])
I’m gonna show you the things that we could share
(แอม กอนนะ โฌ ยู เดอะ ธิง แดท วี เคิด แฌ)

** Whenever you’re thinking that loves unkind, follow me
(** ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ ติ้งกิง แดท ลัฝ อันไคนด , ฟอลโล มี)
We’ll go walking in paradise [follow me, follow me, baby]
(เว็ล โก วอคกิง อิน แพระไดส [ ฟอลโล มี , ฟอลโล มี , เบบิ ])
Whenever you’re looking for piece of mind, baby
(ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ พีซ อ็อฝ ไมนด , เบบิ)
We can make it happen, just close your eyes and I’ll be there
(วี แค็น เมค อิท แฮพเพ็น , จัซท คโลส ยุร ไอ แซน แอล บี แดร์)

It could have been the way you smiled
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน เดอะ เว ยู ซไมล)
It could have been the things you said last night
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน เดอะ ธิง ยู เซ็ด ลาซท ไนท)
It could have been the secrets in your eyes that put the love in the air
(อิท เคิด แฮ็ฝ บีน เดอะ ซีคเร็ท ซิน ยุร ไอ แดท พัท เดอะ ลัฝ อิน ดิ แอ)
So anytime you’re all alone [all alone]
(โซ เอนี่ไทม์ ยัวร์ ออล อะโลน [ ออล อะโลน ])
And anytime you feel you can’t go on
(แอ็นด เอนี่ไทม์ ยู ฟีล ยู แค็นท โก ออน)
Anytime you need a helping hand, I’ve got something for you
(เอนี่ไทม์ ยู นีด อะ เฮลพิง แฮ็นด , แอฝ ก็อท ซัมติง ฟอ ยู)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

[I will be there] if you’re hurting inside
([ ไอ วิล บี แดร์ ] อิฟ ยัวร์ เฮอดิง อีนไซด)
[I will be there] if you’re reading my mind
([ ไอ วิล บี แดร์ ] อิฟ ยัวร์ รีดอิง มาย ไมนด)
[Then you will find] I’m the reason you have to believe
([ เด็น ยู วิล ไฟนด ] แอม เดอะ รี๊ซั่น ยู แฮ็ฝ ทู บิลีฝ)
Just understand, you gotta hold out your hand
(จัซท อันเดิซแทนด , ยู กอททะ โฮลด เอ้า ยุร แฮ็นด)

[Repeat ** , **] … till fade
([ ริพีท ** , ** ] ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Follow Me คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น