เนื้อเพลง Girl From Mars คำอ่านไทย Ash

Do you remember the time I knew a Girl From Mars?
( ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม ไอ นยู อะ เกิล ฟร็อม มา)
I don’t know if you knew that.
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ยู นยู แดท)
Oh we’d stay up late playing cards,
(โอ เว็ด ซเท อัพ เลท พเลนิ่ง คาด ,)
Henri Winterman Cigars.
(Henri Winterman ซิกา)
Though she never told me her name,
(โธ ชี เนฝเวอะ โทลด มี เฮอ เนม ,)
I still love you, Girl From Mars.
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู , เกิล ฟร็อม มา)

Sitting in our dreamy days by the water’s edge,
(ซีททิง อิน เอ๊า ดรีมอิ เด ไบ เดอะ วอเทอะ เอ็จ ,)
On a cool summer’s night.
(ออน อะ คูล ซัมเมอะ ไนท)
Fireflies and the stars in the sky,
(ไฟเออฟาย แซน เดอะ ซทา ซิน เดอะ ซไค ,)
Gentle glowing light,
(เจ๊นเทิ่ล โกลวิง ไลท ,)
From your cigarette.
(ฟร็อม ยุร ซิกะเรท)
The breeze blowing softly on my face,
(เดอะ บรีส โบลวิง ซอฟทลิ ออน มาย เฟซ ,)
Reminds me of something else.
(ริไมนด มี อ็อฝ ซัมติง เอ็ลซ)
Something that in my memory has been replaced,
(ซัมติง แดท อิน มาย เมมโอะริ แฮ็ส บีน รีเพลย์ ,)
Suddenly it all comes back.
(ซั๊ดเด้นลี่ อิท ดอร์ คัม แบ็ค)
And as I look to the stars.
(แอ็นด แอ็ส ซาย ลุค ทู เดอะ ซทา)

I remember the time I knew a Girl From Mars,
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ ไทม ไอ นยู อะ เกิล ฟร็อม มา ,)
I don’t know if you knew that.
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ยู นยู แดท)
Oh we’d stay up late playing cards,
(โอ เว็ด ซเท อัพ เลท พเลนิ่ง คาด ,)
Henri Winterman Cigars.
(Henri Winterman ซิกา)
Though she never told me her name,
(โธ ชี เนฝเวอะ โทลด มี เฮอ เนม ,)
I still love you, Girl From Mars.
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู , เกิล ฟร็อม มา)

Surging through the darkness over the moonlight strand,
(Surgings ธรู เดอะ ดาคเน็ซ โอเฝอะ เดอะ มูนไลท์ ซทแร็นด ,)
Electricity in the air.
(อิเลคทรีซอิทิ อิน ดิ แอ)
Twisting all through the night on the terrace,
(ทวิซทิง ออล ธรู เดอะ ไนท ออน เดอะ เทริซ ,)
Now that summer’s here.
(เนา แดท ซัมเมอะ เฮียร)
I know you are almost in love with me,
(ไอ โน ยู อาร์ ออลโมซท อิน ลัฝ วิฑ มี ,)
I can see it in your eyes.
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ)
Strange light shimmering over the sea tonight,
(ซทเรนจ ไลท shimmerings โอเฝอะ เดอะ ซี ทุไนท ,)
And it almost blows my mind
(แอ็นด ดิท ออลโมซท บโล มาย ไมนด)
And as I look to the stars
(แอ็นด แอ็ส ซาย ลุค ทู เดอะ ซทา)

I remember the time I knew a Girl From Mars,
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ ไทม ไอ นยู อะ เกิล ฟร็อม มา ,)
I don’t know if you knew that.
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ยู นยู แดท)
Oh we’d stay up late playing cards,
(โอ เว็ด ซเท อัพ เลท พเลนิ่ง คาด ,)
Henri Winterman Cigars.
(Henri Winterman ซิกา)
Though she never told me her name,
(โธ ชี เนฝเวอะ โทลด มี เฮอ เนม ,)
I still love you, Girl From Mars.
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู , เกิล ฟร็อม มา)

Today I sleep in the chair by the window,
(ทุเด ไอ ซลีพ อิน เดอะ แช ไบ เดอะ วีนโด ,)
It felt as if you’d returned.
(อิท เฟ็ลท แอ็ส อิฟ ยูต ริเทิน)
I thought that you were standing over me,
(ไอ ธอท แดท ยู เวอ ซแทนดิง โอเฝอะ มี ,)
When I woke there was no-one there.
(ฮเว็น นาย โวค แดร์ วอส โน วัน แดร์)
I still love you, Girl From..
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู , เกิล ฟร็อม)
MARS!
(มา !)

Do you remember the time I knew a Girl From Mars?
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม ไอ นยู อะ เกิล ฟร็อม มา)
I don’t know if you knew that.
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ยู นยู แดท)
Oh we’d stay up late playing cards,
(โอ เว็ด ซเท อัพ เลท พเลนิ่ง คาด ,)
Henri Winterman Cigars.
(Henri Winterman ซิกา)
Though she never told me her name.
(โธ ชี เนฝเวอะ โทลด มี เฮอ เนม)

Do you remember the time I knew a Girl From Mars?
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม ไอ นยู อะ เกิล ฟร็อม มา)
I don’t know if you knew that.
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ยู นยู แดท)
Oh we’d stay up late playing cards.
(โอ เว็ด ซเท อัพ เลท พเลนิ่ง คาด)
Henri Winterman Cigars.
(Henri Winterman ซิกา)
And I still dream of you,
(แอ็นด ดาย ซทิล ดรีม อ็อฝ ยู ,)
I still love you, Girl From Mars.
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู , เกิล ฟร็อม มา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girl From Mars คำอ่านไทย Ash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น