เนื้อเพลง Arthur’s Theme (best That You Can Do) คำอ่านไทย Boston

Once in your life you find her
( วันซ อิน ยุร ไลฟ ยู ไฟนด เฮอ)
Someone it turns you heart around and
(ซัมวัน อิท เทิน ยู ฮาท อะเรานด แอ็นด)
Next thing you know your closing down the town
(เน็คซท ธิง ยู โน ยุร โครสซิง เดาน เดอะ ทาวน์)
Wake up and it’s still with you
(เวค อัพ แอ็นด อิทซ ซทิล วิฑ ยู)
Even though you left you went cross town
(อีเฝ็น โธ ยู เล็ฟท ยู เว็นท คร็อซ ทาวน์)
Wondering to yourself, ” hey what’ve I done ”
(วันเดอะริง ทู ยุรเซลฟ , ” เฮ whatve ไอ ดัน “)

When you get caught between the moon and New York city
(ฮเว็น ยู เก็ท คอท บีทวิน เดอะ มูน แอ็นด นยู ยอค ซีทอิ)
I know it’s crazy
(ไอ โน อิทซ คเรสิ)
But it’s true
(บัท อิทซ ทรู)
If you get caught between the moon and New York city
(อิฟ ยู เก็ท คอท บีทวิน เดอะ มูน แอ็นด นยู ยอค ซีทอิ)
Best that you can do
(เบ็ซท แดท ยู แค็น ดู)
Best that you can do is fall in love
(เบ็ซท แดท ยู แค็น ดู อีส ฟอล อิน ลัฝ)

Arthur he dances, he pleases
(อาเธอะ ฮี ดานซ , ฮี พลีส)
Followed his life, he’s masters choices
(ฟอลโล ฮิส ไลฟ , อีส มาซเทอะ ชอยซ)
Deep in his heart, he’s just, he’s jester one
(ดีพ อิน ฮิส ฮาท , อีส จัซท , อีส เจซเตอร์ วัน)
Living his life one day at a time
(ลีฝอิง ฮิส ไลฟ วัน เด แอ็ท ดา ไทม)
Showing himself a really good time
(โชว์วิง ฮิมเซลฟ อะ ริแอ็ลลิ เกิด ไทม)
Laughing about the way they wanted to be
(ลาฟอิง อะเบาท เดอะ เว เด ว็อนท ทู บี)

When you get caught between the moon and New York city
(ฮเว็น ยู เก็ท คอท บีทวิน เดอะ มูน แอ็นด นยู ยอค ซีทอิ)
I know it’s crazy
(ไอ โน อิทซ คเรสิ)
But it’s true
(บัท อิทซ ทรู)
If you get caught between the moon and New York city
(อิฟ ยู เก็ท คอท บีทวิน เดอะ มูน แอ็นด นยู ยอค ซีทอิ)
Best that you can do
(เบ็ซท แดท ยู แค็น ดู)
Best that you can do
(เบ็ซท แดท ยู แค็น ดู)
Best that you can do is fall in love
(เบ็ซท แดท ยู แค็น ดู อีส ฟอล อิน ลัฝ)

When you get caught between the moon and New York city
(ฮเว็น ยู เก็ท คอท บีทวิน เดอะ มูน แอ็นด นยู ยอค ซีทอิ)
I know it’s crazy
(ไอ โน อิทซ คเรสิ)
But it’s true
(บัท อิทซ ทรู)
If you get caught between the moon and New York city
(อิฟ ยู เก็ท คอท บีทวิน เดอะ มูน แอ็นด นยู ยอค ซีทอิ)
Best that you can do
(เบ็ซท แดท ยู แค็น ดู)
Best that you can do
(เบ็ซท แดท ยู แค็น ดู)
Best that you can do is fall in love
(เบ็ซท แดท ยู แค็น ดู อีส ฟอล อิน ลัฝ)

When you get caught between the moon and New York city
(ฮเว็น ยู เก็ท คอท บีทวิน เดอะ มูน แอ็นด นยู ยอค ซีทอิ)
I know it’s crazy
(ไอ โน อิทซ คเรสิ)
But it’s true
(บัท อิทซ ทรู)
If you get caught between the moon and New York city
(อิฟ ยู เก็ท คอท บีทวิน เดอะ มูน แอ็นด นยู ยอค ซีทอิ)
The best that you can do
(เดอะ เบ็ซท แดท ยู แค็น ดู)
Best that you can do
(เบ็ซท แดท ยู แค็น ดู)
Best that you can do is fall in love
(เบ็ซท แดท ยู แค็น ดู อีส ฟอล อิน ลัฝ)

When you get caught between the moon and New York city
(ฮเว็น ยู เก็ท คอท บีทวิน เดอะ มูน แอ็นด นยู ยอค ซีทอิ)
I know it’s crazy
(ไอ โน อิทซ คเรสิ)
But it’s true
(บัท อิทซ ทรู)

back
(แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Arthur’s Theme (best That You Can Do) คำอ่านไทย Boston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น