เนื้อเพลง iyiyi คำอ่านไทย Cody Simpson feat Flo Rida

[Flo Rida:]
( [ โฟล รีดา : ])
Shorty, who dat who dat you think always missing you
(ชอร์ทดิง , ฮู แดซ ฮู แดซ ยู ธิงค ออลเว มีซซิง ยู)
I-I-I cannot get enough of kissing you
(ไอ ไอ ไอ แคนน็อท เก็ท อินัฟ อ็อฝ คิสซิงยู)
I don’t cry-y-y, ok I she’d a tear, or two
(ไอ ด้อนท์ คไร วาย วาย , โอเค ไอ ชี อะ เทีย , ออ ทู)
On the gri-i-ind, yeah, but girl ain’t no forgetting you, cuz
(ออน เดอะ gri ไอ อินด , เย่ , บัท เกิล เอน โน โฟเก็ททิง ยู , คัซ)

[Cody Simpson:]
([ Cody ซิมป์สัน : ])
Every minute, every second, every hour of the day
(เอฝริ มินยูท , เอฝริ เซคอันด , เอฝริ เอาร อ็อฝ เดอะ เด)
Iyiyi
(Iyiyi)
Every hour of the day
(เอฝริ เอาร อ็อฝ เดอะ เด)
Iyiyi
(Iyiyi)
Everytime that I’m away
(เอ๊รี่ไทม์ แดท แอม อะเว)
Iyiyi
(Iyiyi)
Missing you, missing you
(มีซซิง ยู , มีซซิง ยู)

Every moment that is stolen, it can never be replaced
(เอฝริ โมเม็นท แดท อีส ซโทเล็น , อิท แค็น เนฝเวอะ บี รีเพลย์)
Iyiyi
(Iyiyi)
Even if it’s for a day
(อีเฝ็น อิฟ อิทซ ฟอ รา เด)
Iyiyi
(Iyiyi)
I’m a text you up to say
(แอม มา เท็คซท ยู อัพ ทู เซ)
Iyiyi
(Iyiyi)
Missing you, missing you
(มีซซิง ยู , มีซซิง ยู)

Oh baby whenever I’m gone, I’m wishing I was back home
(โอ เบบิ ฮเว็นเอฝเออะ แอม กอน , แอม วิชชิ้ง ไอ วอส แบ็ค โฮม)
I can feel your heart when we’re apart
(ไอ แค็น ฟีล ยุร ฮาท ฮเว็น เวีย อะพาท)
Girl I’m on my way, trust every word I say
(เกิล แอม ออน มาย เว , ทรัซท เอฝริ เวิด ดาย เซ)
I can’t wait to see your face
(ไอ แค็นท เวท ทู ซี ยุร เฟซ)
And when I said goodbye, I saw the tears in your eyes as you started to cry
(แอ็นด ฮเว็น นาย เซ็ด กู๊ดบาย , ไอ ซอ เดอะ เทีย ซิน ยุร ไอ แอ็ส ยู ซทาท ทู คไร)
I took your hand, and promised I’ll be right back
(ไอ ทุค ยุร แฮ็นด , แอ็นด พรอมอิซ แอล บี ไรท แบ็ค)
Girl I’m coming right back to see you smile
(เกิล แอม คัมอิง ไรท แบ็ค ทู ซี ยู ซไมล)

So girl, what I gotta do to make you see
(โซ เกิล , ว็อท ไอ กอททะ ดู ทู เมค ยู ซี)
I mean what I say to you
(ไอ มีน ว็อท ไอ เซ ทู ยู)
I’ll send you a picture, let you know I miss ya
(แอล เซ็นด ยู อะ พีคเชอะ , เล็ท ยู โน ไอ มิซ ยา)
Girl send me a kiss, I can’t wait to see ya
(เกิล เซ็นด มี อะ คิซ , ไอ แค็นท เวท ทู ซี ยา)

Every minute, every second, every hour of the day
(เอฝริ มินยูท , เอฝริ เซคอันด , เอฝริ เอาร อ็อฝ เดอะ เด)
Iyiyi
(Iyiyi)
Every hour of the day
(เอฝริ เอาร อ็อฝ เดอะ เด)
Iyiyi
(Iyiyi)
Everytime that I’m away
(เอ๊รี่ไทม์ แดท แอม อะเว)
Iyiyi
(Iyiyi)
Missing you, missing you
(มีซซิง ยู , มีซซิง ยู)

Every moment that is stolen, it can never be replaced
(เอฝริ โมเม็นท แดท อีส ซโทเล็น , อิท แค็น เนฝเวอะ บี รีเพลย์)
Iyiyi
(Iyiyi)
Even if it’s for a day
(อีเฝ็น อิฟ อิทซ ฟอ รา เด)
Iyiyi
(Iyiyi)
I’m a text you up to say
(แอม มา เท็คซท ยู อัพ ทู เซ)
Iyiyi
(Iyiyi)
Missing you, missing you
(มีซซิง ยู , มีซซิง ยู)

Remember when we first met, I had to tell you that
(ริเมมเบอะ ฮเว็น วี เฟิซท เม็ท , ไอ แฮ็ด ทู เท็ล ยู แดท)
I couldn’t live without your love
(ไอ คูดซึ่น ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
Baby I must confess, we were the perfect match
(เบบิ ไอ มัซท ค็อนเฟซ , วี เวอ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)
You we’re a gift sent from above
(ยู เวีย อะ กิฟท เซ็นท ฟร็อม อะบัฝ)
When you’re thinking about me, text 1-4-3
(ฮเว็น ยัวร์ ติ้งกิง อะเบาท มี , เท็คซท วัน โฟว ที)
That means I love you girl
(แดท มีน ซาย ลัฝ ยู เกิล)
I’ll be your everything, and all you need
(แอล บี ยุร เอ๊วี่ติง , แอ็นด ออล ยู นีด)
Oh baby, let your heart take the lead
(โอ เบบิ , เล็ท ยุร ฮาท เทค เดอะ เล็ด)

Ooh, so girl, what I gotta do to make you see
(อู้ , โซ เกิล , ว็อท ไอ กอททะ ดู ทู เมค ยู ซี)
I mean what I say to you
(ไอ มีน ว็อท ไอ เซ ทู ยู)
I’ll send you a picture, let you know I miss ya
(แอล เซ็นด ยู อะ พีคเชอะ , เล็ท ยู โน ไอ มิซ ยา)
Girl send me a kiss, I can’t wait to see ya
(เกิล เซ็นด มี อะ คิซ , ไอ แค็นท เวท ทู ซี ยา)

Every minute, every second, every hour of the day
(เอฝริ มินยูท , เอฝริ เซคอันด , เอฝริ เอาร อ็อฝ เดอะ เด)
Iyiyi
(Iyiyi)
Every hour of the day
(เอฝริ เอาร อ็อฝ เดอะ เด)
Iyiyi
(Iyiyi)
Everytime that I’m away
(เอ๊รี่ไทม์ แดท แอม อะเว)
Iyiyi
(Iyiyi)
Missing you, missing you
(มีซซิง ยู , มีซซิง ยู)

Every moment that is stolen, it can never be replaced
(เอฝริ โมเม็นท แดท อีส ซโทเล็น , อิท แค็น เนฝเวอะ บี รีเพลย์)
Iyiyi
(Iyiyi)
Even if it’s for a day
(อีเฝ็น อิฟ อิทซ ฟอ รา เด)
Iyiyi
(Iyiyi)
I’m a text you up to say
(แอม มา เท็คซท ยู อัพ ทู เซ)
Iyiyi
(Iyiyi)
Missing you, missing you
(มีซซิง ยู , มีซซิง ยู)

[Flo verse:]
([ โฟล เฝิซ : ])
Lil mama, ain’t nobody else, I need you girl
(ลิล มามะ , เอน โนบอดี้ เอ็ลซ , ไอ นีด ยู เกิล)
I-I-I got intentions just to please you girl
(ไอ ไอ ไอ ก็อท อินเทนฌัน จัซท ทู พลีส ยู เกิล)
And I try-y-y, lady that’s what you deserve
(แอ็นด ดาย ทไร วาย วาย , เลดิ แด๊ท ว็อท ยู ดิเสิฝ)
Superfly-y-y be more precious than a pearl
(ซูปเพอฟาย วาย วาย บี โม พเรฌอัซ แฑ็น อะ เพิล)
I can’t li-i-ie, pictures in my living room
(ไอ แค็นท ลี ไอ อิ , พีคเชอะ ซิน มาย ลีฝอิง รุม)
When I ri-i-ide, dashboard, digital
(ฮเว็น นาย ri ไอ ไอดี , dashboard , ดิจิตอล)
To the sky-y-y, so thankful that you’re in my world
(ทู เดอะ ซไค วาย วาย , โซ แธงคฟุล แดท ยัวร์ อิน มาย เวิลด)
Do or di-i-ie, baby, I ain’t kidding you
(ดู ออ ได ไอ อิ , เบบิ , ไอ เอน คิดดิง ยู)

I don’t wanna be your distant man
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ยุร ดีซแท็นท แม็น)
Tellin me I don’t do enough for plans
(เทลลิน มี ไอ ด้อนท์ ดู อินัฟ ฟอ แพล็น)
I really can’t afford to let it hit the fan
(ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท แอ็ฟโฟด ทู เล็ท ดิธ ฮิท เดอะ แฟน)
Girl, every minute I wanna hold your hand
(เกิล , เอฝริ มินยูท ไอ วอนนา โฮลด ยุร แฮ็นด)
Ain’t no limit to the words I’m saying
(เอน โน ลีมอิท ทู เดอะ เวิด แอม เซอิง)
I don’t wanna rock with a brand new band
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ร็อค วิฑ อะ บแร็นด นยู แบ็นด)
Just you, lil mama, that’s grand
(จัซท ยู , ลิล มามะ , แด๊ท แกรนด์)
I’ve been all over the land, and
(แอฝ บีน ออล โอเฝอะ เดอะ แล็นด , แอ็นด)

Every minute, every second, every hour of the day
(เอฝริ มินยูท , เอฝริ เซคอันด , เอฝริ เอาร อ็อฝ เดอะ เด)
Iyiyi
(Iyiyi)
Every hour of the day
(เอฝริ เอาร อ็อฝ เดอะ เด)
Iyiyi
(Iyiyi)
Everytime that I’m away
(เอ๊รี่ไทม์ แดท แอม อะเว)
Iyiyi
(Iyiyi)
Missing you, missing you
(มีซซิง ยู , มีซซิง ยู)

Every moment that is stolen, it can never be replaced
(เอฝริ โมเม็นท แดท อีส ซโทเล็น , อิท แค็น เนฝเวอะ บี รีเพลย์)
Iyiyi
(Iyiyi)
Even if it’s for a day
(อีเฝ็น อิฟ อิทซ ฟอ รา เด)
Iyiyi
(Iyiyi)
I’m a text you up to say
(แอม มา เท็คซท ยู อัพ ทู เซ)
Iyiyi
(Iyiyi)
Missing you, missing you
(มีซซิง ยู , มีซซิง ยู)

Oh, yeah
(โอ , เย่)
I’m missing you
(แอม มีซซิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง iyiyi คำอ่านไทย Cody Simpson feat Flo Rida

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น