เนื้อเพลง Resentment คำอ่านไทย Beyonce Knowles

Verse 1]
( เฝิซ วัน ])
I wish I could believe you
(ไอ วิฌ ไอ เคิด บิลีฝ ยู)
then Ill be alright
(เด็น แอล บี ออลไร๊ท)
But now everything you told me, really don’t apply
(บัท เนา เอ๊วี่ติง ยู โทลด มี , ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แอ็พไล)
to the way I feel inside
(ทู เดอะ เว ไอ ฟีล อีนไซด)
Loving you was easy
(ลัฝอิง ยู วอส อีสอิ)
once upon a time
(วันซ อุพอน อะ ไทม)
But now my suspicions of you, have multiplied
(บัท เนา มาย ซัซพีฌอัน อ็อฝ ยู , แฮ็ฝ มัลทิพไล)
And it’s all because you lied.
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส ยู ไล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I only give you hard time
(ไอ โอ๊นลี่ กิฝ ยู ฮาด ไทม)
cause I can’t go on and pretend like
(คอส ไอ แค็นท โก ออน แอ็นด พริเทนด ไลค)
I haven’t tried to forget this
(ไอ แฮฟเวน ทไร ทู เฟาะเกท ดีซ)
but I’m much too full of resentment.
(บัท แอม มัช ทู ฟูล อ็อฝ ริเสนทเม็นท)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Just can’t seem to get over
(จัซท แค็นท ซีม ทู เก็ท โอเฝอะ)
the way you hurt me
(เดอะ เว ยู เฮิท มี)
Don’t know how you gave another
(ด้อนท์ โน เฮา ยู เกฝ แอะนัธเออะ)
what didn’t mean a thing
(ว็อท ดิ๊นอิน มีน อะ ธิง)
the very thing you gave to me
(เดอะ เฝริ ธิง ยู เกฝ ทู มี)
I thought I could forgive you
(ไอ ธอท ไอ เคิด เฟาะกีฝ ยู)
and I know you’ve change
(แอ็นด ดาย โน ยู๊ฟ เชนจ)
As much as I wanna trust you
(แอ็ส มัช แอ็ส ซาย วอนนา ทรัซท ยู)
I know it aint the same
(ไอ โน อิท เอน เดอะ เซม)
And it’s all it’s all because you lied.
(แอ็นด อิทซ ซอร์ อิทซ ซอร์ บิคอส ยู ไล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I only give you hard time
(ไอ โอ๊นลี่ กิฝ ยู ฮาด ไทม)
cause I can’t go on and pretend like
(คอส ไอ แค็นท โก ออน แอ็นด พริเทนด ไลค)
I haven’t tried to forget this
(ไอ แฮฟเวน ทไร ทู เฟาะเกท ดีซ)
but I’m much too full of resentment
(บัท แอม มัช ทู ฟูล อ็อฝ ริเสนทเม็นท)
I may never understand why
(ไอ เม เนฝเวอะ อันเดิซแทนด ฮไว)
I’m doing the best that I can and I
(แอม ดูอิง เดอะ เบ็ซท แดท ไอ แค็น แอ็นด ดาย)
I tried and I tried to forget this
(ไอ ทไร แอ็นด ดาย ทไร ทู เฟาะเกท ดีซ)
but I’m much too full of resentment.
(บัท แอม มัช ทู ฟูล อ็อฝ ริเสนทเม็นท)

[Bridge]
([ บริจ ])
[You lied]
([ ยู ไล ])
I’ll always remember feelin’
(แอล ออลเว ริเมมเบอะ ฟีลิน)
[You lied]
([ ยู ไล ])
like I was no good
(ไลค ไก วอส โน เกิด)
[You lied]
([ ยู ไล ])
Like I couldn’t do it for you
(ไลค ไก คูดซึ่น ดู อิท ฟอ ยู)
[You lied]
([ ยู ไล ])
like your mistress could
(ไลค ยุร มีซทเร็ซ เคิด)
[ohh yeah]
([ โอ้ เย่ ])
And it’s all because you lied.
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส ยู ไล)

[You lied]
([ ยู ไล ])
Loved you more than ever
(ลัฝ ยู โม แฑ็น เอฝเออะ)
[You lied]
([ ยู ไล ])
more than my own life
(โม แฑ็น มาย โอน ไลฟ)
[You lied]
([ ยู ไล ])
But this part of me I gave you
(บัท ดีซ พาท อ็อฝ มี ไอ เกฝ ยู)
[You lied]
([ ยู ไล ])
it was sacrifice
(อิท วอส แซคริไฟซ)
[Sacrifice]
([ แซคริไฟซ ])
And it’s all because you lied.
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส ยู ไล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I only give you hard time
(ไอ โอ๊นลี่ กิฝ ยู ฮาด ไทม)
cause I can’t go on and pretend like
(คอส ไอ แค็นท โก ออน แอ็นด พริเทนด ไลค)
I tried and tried to forget this
(ไอ ทไร แอ็นด ทไร ทู เฟาะเกท ดีซ)
[I tried and I tired and I tired]
([ ไอ ทไร แอ็นด ดาย ไทร แอ็นด ดาย ไทร ])
but I’m too damn much too full of resentment.
(บัท แอม ทู แด็ม มัช ทู ฟูล อ็อฝ ริเสนทเม็นท)

[sung softly]
([ ซัง ซอฟทลิ ])
I know she was attractive
(ไอ โน ชี วอส แอ็ทแรคทิฝ)
but I was here first
(บัท ไอ วอส เฮียร เฟิซท)
Been ridin’ with you for 6 years
(บีน ริดอิน วิฑ ยู ฟอ ซิก เยีย)
why did I deserve
(ฮไว ดิด ดาย ดิเสิฝ)
to be treated this way by you [you]
(ทู บี ทีอี ดีซ เว ไบ ยู [ ยู ])
I know your probably thinkin’
(ไอ โน ยุร พรอบอับลิ ติ้งกิน)
what’s up with B
(ว็อท อัพ วิฑ บี)
I been cryin’ for too long
(ไอ บีน คายอิน ฟอ ทู ล็อง)
what did you do to me
(ว็อท ดิด ยู ดู ทู มี)
I used to be so strong
(ไอ ยูซ ทู บี โซ ซทร็อง)
Now you took my soul
(เนา ยู ทุค มาย โซล)
Im cryin’
(แอม คายอิน)
Can’t stop cryin’
(แค็นท ซท็อพ คายอิน)
Can’t stop cryin’
(แค็นท ซท็อพ คายอิน)
You coulda told me
(ยู คอดา โทลด มี)
you wasn’t happy
(ยู วอสซึ้น แฮพพิ)
I know you didn’t wanna hurt me
(ไอ โน ยู ดิ๊นอิน วอนนา เฮิท มี)
but look what you done done to me now
(บัท ลุค ว็อท ยู ดัน ดัน ทู มี เนา)
I gotta look at her in her eyes
(ไอ กอททะ ลุค แกท เฮอ อิน เฮอ ไอ)
and see she’s half of me
(แอ็นด ซี ชี ฮาล์ฟ อ็อฝ มี)
How could you lie
(เฮา เคิด ยู ไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Resentment คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น