เนื้อเพลง Only Love คำอ่านไทย George Huff

Sun was shining through on this perfect morning and i know that i am blessed
( ซัน วอส ชายนิง ธรู ออน ดีซ เพ๊อร์เฟ็คท มอนิง แอ็นด ดาย โน แดท ไอ แอ็ม บเล็ซ)
But i’m guilty nonetheless so many people lost so many people hurting
(บัท แอม กีลทิ nonetheless โซ เมนอิ พี๊เพิ่ล ล็อซท โซ เมนอิ พี๊เพิ่ล เฮอดิง)
And i wish i had a way to make everything okay
(แอ็นด ดาย วิฌ ไอ แฮ็ด อะ เว ทู เมค เอ๊วี่ติง โอเค)

I don’t know why how we got here i reach inside
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว เฮา วี ก็อท เฮียร ไอ รีช อีนไซด)
The answers clear…
(ดิ อานเซอะ คเลีย)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Only love can heal the pain it can right the wrong
(โอ๊นลี่ ลัฝ แค็น ฮีล เดอะ เพน หนิด แค็น ไรท เดอะ ร็อง)
It can take the blame only love can realize nothing more we need
(อิท แค็น เทค เดอะ บเลม โอ๊นลี่ ลัฝ แค็น รีแอะไลส นัธอิง โม วี นีด)
Cause its all inside
(คอส อิทซ ซอร์ อีนไซด)

So we’ll fight, fight and we wont let go
(โซ เว็ล ไฟท , ไฟท แอ็นด วี ว็อนท เล็ท โก)
And we’ll reach up high ‘Till everybody knows
(แอ็นด เว็ล รีช อัพ ไฮ ทิล เอวี่บอดี้ โน)
Only love can understand Only love can bring us together again
(โอ๊นลี่ ลัฝ แค็น อันเดิซแทนด โอ๊นลี่ ลัฝ แค็น บริง อัซ ทุเกฑเออะ อะเกน)

And it seems since time began that people just been fighting
(แอ็นด ดิท ซีม ซินซ ไทม บิแกน แดท พี๊เพิ่ล จัซท บีน ไฟท์ดิง)
And it ain’t just black or white and it ain’t just wrong or right
(แอ็นด ดิท เอน จัซท บแล็ค ออ ฮไวท แอ็นด ดิท เอน จัซท ร็อง ออ ไรท)
And I get overwhelmed so disconnected ’till you reach out to me
(แอ็นด ดาย เก็ท โอเฝอะฮเวลม โซ ดิซค็อนเนคท ทิล ยู รีช เอ้า ทู มี)
You know just what i need
(ยู โน จัซท ว็อท ไอ นีด)

As long as i can hold you near its gonna be alright
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย แค็น โฮลด ยู เนีย อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Wont have no fear
(ว็อนท แฮ็ฝ โน เฟีย)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

I pray for peace to shine on me and you
(ไอ พเร ฟอ พีซ ทู ไฌน ออน มี แอ็นด ยู)
I pray for strength hope and faith
(ไอ พเร ฟอ ซทเร็งธ โฮพ แอ็นด เฟธ)
For love to lead the way
(ฟอ ลัฝ ทู เล็ด เดอะ เว)

We’ll be one on one and we’ll rise above
(เว็ล บี วัน ออน วัน แอ็นด เว็ล ไรส อะบัฝ)
Only love, love, love
(โอ๊นลี่ ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ)
And we’ll fight, fight, fight
(แอ็นด เว็ล ไฟท , ไฟท , ไฟท)
For the light, light, light
(ฟอ เดอะ ไลท , ไลท , ไลท)
And we wont stop NO
(แอ็นด วี ว็อนท ซท็อพ โน)
Till we get it right
(ทิล วี เก็ท ดิธ ไรท)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only Love คำอ่านไทย George Huff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น