เนื้อเพลง B.B.K. คำอ่านไทย Korn

So you’ve seen I’ve gotten this far.
( โซ ยู๊ฟ ซีน แอฝ กอททน ดีซ ฟา)
Please give me some place to worry.
(พลีส กิฝ มี ซัม พเลซ ทู เวอริ)
I’m not trying to go there, so take me away.
(แอม น็อท ทไรอิง ทู โก แดร์ , โซ เทค มี อะเว)
Life sometimes pisses me off.
(ไลฟ ซัมไทม์ pisses มี ออฟฟ)
It’s never a good trip for me
(อิทซ เนฝเวอะ รา เกิด ทริพ ฟอ มี)
Every time I reach for love, it’s taken away.
(เอฝริ ไทม ไอ รีช ฟอ ลัฝ , อิทซ เทคเอ็น อะเว)
Night! So I play.
(ไนท ! โซ ไอ พเล)
Give me a sign this is day.
(กิฝ มี อะ ไซน ดีซ ซิส เด)
Give me some patience, so I pray.
(กิฝ มี ซัม เพเฌ็นซ , โซ ไอ พเร)
It’s time to die. Is that what I want?
(อิทซ ไทม ทู ได อีส แดท ว็อท ไอ ว็อนท)
There’s nothing wrong wanting to be loved.
(แดร์ นัธอิง ร็อง วอนทิง ทู บี ลัฝ)
Is there something wrong with me?
(อีส แดร์ ซัมติง ร็อง วิฑ มี)
Once in my life I’d like to be really set free.
(วันซ อิน มาย ไลฟ อาย ไลค ทู บี ริแอ็ลลิ เซ็ท ฟรี)
Let me be me.
(เล็ท มี บี มี)
Night! So I play.
(ไนท ! โซ ไอ พเล)
Give me a sign this is day.
(กิฝ มี อะ ไซน ดีซ ซิส เด)
Give me some guidance, so I pray.
(กิฝ มี ซัม ไกดแอ็นซ , โซ ไอ พเร)
It’s time to die. Is that what I want?
(อิทซ ไทม ทู ได อีส แดท ว็อท ไอ ว็อนท)
Take me away.
(เทค มี อะเว)
Taken away.
(เทคเอ็น อะเว)
Take me away.
(เทค มี อะเว)
Taken… away.
(เทคเอ็น อะเว)
Something I get, I got to get home
(ซัมติง ไอ เก็ท , ไอ ก็อท ทู เก็ท โฮม)
Run, run, run, run, run, run running home
(รัน , รัน , รัน , รัน , รัน , รัน รันนิง โฮม)
Where is my home…
(ฮแว อีส มาย โฮม)
Night! So I play.
(ไนท ! โซ ไอ พเล)
Give me a sign this is day.
(กิฝ มี อะ ไซน ดีซ ซิส เด)
Give me some patience, so I pray.
(กิฝ มี ซัม เพเฌ็นซ , โซ ไอ พเร)
It’s time to die. Is that what I want?
(อิทซ ไทม ทู ได อีส แดท ว็อท ไอ ว็อนท)
Night! So I play.
(ไนท ! โซ ไอ พเล)
Give me a sign this is day.
(กิฝ มี อะ ไซน ดีซ ซิส เด)
Give me some guidance, so I pray.
(กิฝ มี ซัม ไกดแอ็นซ , โซ ไอ พเร)
It’s time to die. Is that what I want?
(อิทซ ไทม ทู ได อีส แดท ว็อท ไอ ว็อนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B.B.K. คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น