เนื้อเพลง Roll With It คำอ่านไทย Oasis

You gotta roll with it
( ยู กอททะ โรล วิฑ อิท)
You gotta take your time
(ยู กอททะ เทค ยุร ไทม)
You gotta say what you say
(ยู กอททะ เซ ว็อท ยู เซ)
Don’t let anybody get in your way
(ด้อนท์ เล็ท เอนอิบอดิ เก็ท อิน ยุร เว)
Cause it’s all too much for me to take
(คอส อิทซ ซอร์ ทู มัช ฟอ มี ทู เทค)

Don’t ever stand aside
(ด้อนท์ เอฝเออะ ซแท็นด อะไซด)
Don’t ever be denied
(ด้อนท์ เอฝเออะ บี ดิไน)
You wanna be who you’d be
(ยู วอนนา บี ฮู ยูต บี)
If you’re coming with me
(อิฟ ยัวร์ คัมอิง วิฑ มี)

I think I’ve got a feeling I’ve lost inside
(ไอ ธิงค แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง แอฝ ล็อซท อีนไซด)
I think I’m gonna take me away and hide
(ไอ ธิงค แอม กอนนะ เทค มี อะเว แอ็นด ไฮด)
I’m thinking of things that I just can’t abide
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ ธิง แดท ไอ จัซท แค็นท อะไบด)

I know the roads down which your life will drive
(ไอ โน เดอะ โรด เดาน ฮวิช ยุร ไลฟ วิล ดไรฝ)
I find the key that lets you slip inside
(ไอ ไฟนด เดอะ คี แดท เล็ท ยู ซลิพ อีนไซด)
Kiss the girl, she’s not behind the door
(คิซ เดอะ เกิล , ชี น็อท บิไฮนด เดอะ โด)
But you know I think I recognize your face
(บัท ยู โน ไอ ธิงค ไอ เรคอ็อกไนส ยุร เฟซ)
But I’ve never seen you before
(บัท แอฝ เนฝเวอะ ซีน ยู บิโฟ)

You gotta roll with it
(ยู กอททะ โรล วิฑ อิท)
You gotta take your time
(ยู กอททะ เทค ยุร ไทม)
You gotta say what you say
(ยู กอททะ เซ ว็อท ยู เซ)
Don’t let anybody get in your way
(ด้อนท์ เล็ท เอนอิบอดิ เก็ท อิน ยุร เว)
Cause it’s all too much for me to take
(คอส อิทซ ซอร์ ทู มัช ฟอ มี ทู เทค)

I know the roads down which your life will drive
(ไอ โน เดอะ โรด เดาน ฮวิช ยุร ไลฟ วิล ดไรฝ)
I find the key that lets you slip inside
(ไอ ไฟนด เดอะ คี แดท เล็ท ยู ซลิพ อีนไซด)
Kiss the girl, she’s not behind the door
(คิซ เดอะ เกิล , ชี น็อท บิไฮนด เดอะ โด)
But you know I think I recognize your face
(บัท ยู โน ไอ ธิงค ไอ เรคอ็อกไนส ยุร เฟซ)
But I’ve never seen you before
(บัท แอฝ เนฝเวอะ ซีน ยู บิโฟ)

You gotta roll with it
(ยู กอททะ โรล วิฑ อิท)
You gotta take your time
(ยู กอททะ เทค ยุร ไทม)
You gotta say what you say
(ยู กอททะ เซ ว็อท ยู เซ)
Don’t let anybody get in your way
(ด้อนท์ เล็ท เอนอิบอดิ เก็ท อิน ยุร เว)
Cause it’s all too much for me to take
(คอส อิทซ ซอร์ ทู มัช ฟอ มี ทู เทค)

Don’t ever stand aside
(ด้อนท์ เอฝเออะ ซแท็นด อะไซด)
Don’t ever be denied
(ด้อนท์ เอฝเออะ บี ดิไน)
You wanna be who you’d be
(ยู วอนนา บี ฮู ยูต บี)
If you’re coming with me
(อิฟ ยัวร์ คัมอิง วิฑ มี)

I think I’ve got a feeling I’ve lost inside
(ไอ ธิงค แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง แอฝ ล็อซท อีนไซด)
I think I’ve got a feeling I’ve lost inside
(ไอ ธิงค แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง แอฝ ล็อซท อีนไซด)
I think I’ve got a feeling I’ve lost inside
(ไอ ธิงค แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง แอฝ ล็อซท อีนไซด)
I think I’ve got a feeling I’ve lost inside
(ไอ ธิงค แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง แอฝ ล็อซท อีนไซด)
I think I’ve got a feeling I’ve lost inside
(ไอ ธิงค แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง แอฝ ล็อซท อีนไซด)
I think I’ve got a feeling I’ve lost inside
(ไอ ธิงค แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง แอฝ ล็อซท อีนไซด)
I think I’ve got a feeling I’ve lost inside
(ไอ ธิงค แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง แอฝ ล็อซท อีนไซด)
I think I’ve got a feeling I’ve lost inside
(ไอ ธิงค แอฝ ก็อท ดา ฟีลอิง แอฝ ล็อซท อีนไซด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Roll With It คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น