เนื้อเพลง I Believe (when I Fall in Love It Will Be Forever) คำอ่านไทย Stevie Wonder

Shattered dreams, worthless years,
( แฌทเทอะ ดรีม , เวิธเล็ซ เยีย ,)
Here am I encased inside a hollow shell,
(เฮียร แอ็ม ไอ เอ็นเคซ อีนไซด อะ ฮอลโล เฌ็ล ,)
Life began, then was done,
(ไลฟ บิแกน , เด็น วอส ดัน ,)
Now I stare into a cold and empty well
(เนา ไอ ซแท อีนทุ อะ โคลด แอ็นด เอมทิ เว็ล)

The many sounds that meet our ears
(เดอะ เมนอิ เซานด แดท มีท เอ๊า เอีย)
the sights our eyes behold,
(เดอะ ไซท เอ๊า ไอ บิโฮลด ,)
Will open up our merging hearts,
(วิล โอเพ็น อัพ เอ๊า mergings ฮาท ,)
And feed our empty souls
(แอ็นด ฟี เอ๊า เอมทิ โซล)

I believe when I fall in love with you it will be forever,
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ ,)
I believe when I fall in love this time it will be forever
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ ดีซ ไทม อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)

Without despair we will share,
(วิเฑาท ดิซแพ วี วิล แฌ ,)
And the joys of caring will not be replaced,
(แอ็นด เดอะ จอย อ็อฝ แคร์ริง วิล น็อท บี รีเพลย์ ,)
What has been must never end
(ว็อท แฮ็ส บีน มัซท เนฝเวอะ เอ็นด)
And with the strength we have won’t be erased
(แอ็นด วิฑ เดอะ ซทเร็งธ วี แฮ็ฝ ว็อนท บี อิเรซ)
When the truths of love are planted firm,
(ฮเว็น เดอะ ทรูธ อ็อฝ ลัฝ อาร์ พลานท เฟิม ,)
They won’t be hard to find,
(เด ว็อนท บี ฮาด ทู ไฟนด ,)
And the words of love I speak to you
(แอ็นด เดอะ เวิด อ็อฝ ลัฝ ไอ ซพีค ทู ยู)
will echo in your mind
(วิล เอคโอ อิน ยุร ไมนด)

I believe when I fall in love with you it will be forever,
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ ,)
I believe when I fall in love this time it will be forever
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ ดีซ ไทม อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)

I believe when I fall in love with you it will be forever,
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ ,)
I believe when I fall in love with you it will be forever
(ไอ บิลีฝ ฮเว็น นาย ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู อิท วิล บี เฟาะเรฝเออะ)

I’m so glad that I found someone to believe in again,
(แอม โซ กแล็ด แดท ไอ เฟานด ซัมวัน ทู บิลีฝ อิน อะเกน ,)
I’m so glad that I found someone to believe in again
(แอม โซ กแล็ด แดท ไอ เฟานด ซัมวัน ทู บิลีฝ อิน อะเกน)

God surely answered my prayer,
(ก็อด ฌูรลิ อานเซอะ มาย พเรเออะ ,)
God surely answered by prayer,
(ก็อด ฌูรลิ อานเซอะ ไบ พเรเออะ ,)
You know God surely answered my prayer,
(ยู โน ก็อด ฌูรลิ อานเซอะ มาย พเรเออะ ,)
You know God surely answered my prayer,
(ยู โน ก็อด ฌูรลิ อานเซอะ มาย พเรเออะ ,)
God always will answer your prayers,
(ก็อด ออลเว วิล อานเซอะ ยุร พเรเออะ ,)
Believe in one who will answer my prayer,
(บิลีฝ อิน วัน ฮู วิล อานเซอะ มาย พเรเออะ ,)
Thank you God
(แธ็งค ยู ก็อด)

Come on, let’s fall in love,
(คัมมอน , เล็ท ฟอล อิน ลัฝ ,)
You’re the woman I’ve been waiting for,
(ยัวร์ เดอะ วูมเอิน แอฝ บีน เวททิง ฟอ ,)
Come on, let’s fall in love,
(คัมมอน , เล็ท ฟอล อิน ลัฝ ,)
You’re the girl that I really adore,
(ยัวร์ เดอะ เกิล แดท ไอ ริแอ็ลลิ อะโด ,)
Come on, let’s fall in love…[etc]
(คัมมอน , เล็ท ฟอล อิน ลัฝ [ อีทีซี])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe (when I Fall in Love It Will Be Forever) คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น