เนื้อเพลง Junkyard คำอ่านไทย Zac Brown Band

I have lived in a junkyard
( ไอ แฮ็ฝ ไลฝ อิน อะ จังคยาด)
Where the weeds eat up the rain
(ฮแว เดอะ วีด อีท อัพ เดอะ เรน)
If you get anything there even out of place
(อิฟ ยู เก็ท เอนอิธิง แดร์ อีเฝ็น เอ้า อ็อฝ พเลซ)
You know there’s hell to pay
(ยู โน แดร์ เฮ็ล ทู เพ)
And he said ” you’re as sick as you are lovely
(แอ็นด ฮี เซ็ด ” ยัวร์ แอ็ส ซิค แอ็ส ยู อาร์ ลัฝลิ)
And in need of a hand ”
(แอ็นด อิน นีด อ็อฝ อะ แฮ็นด “)
He tells me ” you are never worthy ”
(ฮี เท็ล มี ” ยู อาร์ เนฝเวอะ เวอฑิ “)
But I was just a child you see
(บัท ไอ วอส จัซท ดา ไชล ยู ซี)
That’s my reality
(แด๊ท มาย ริแอลอิทิ)
He had a sick little girl
(ฮี แฮ็ด อะ ซิค ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Dirty and hard
(เดอทิ แอ็นด ฮาด)
With a breast plate made of metal
(วิฑ อะ บเร็ซท เพล๊ท เมด อ็อฝ เมท่อล)
She drives all day in her rusty Buick
(ชี ดไรฝ ซอร์ เด อิน เฮอ รัซทิ บีเลก)
Her feet don’t reach the pedals
(เฮอ ฟีท ด้อนท์ รีช เดอะ เพดแอ็ล)
Got a jar of flies, father’s disguise where his heart should be
(ก็อท ดา จา อ็อฝ ไฟล์ , ฟาเฑอะ ดิซไกส ฮแว ฮิส ฮาท เชิด บี)
Her mouth is sewn together
(เฮอ เมาธ อีส โซน ทุเกฑเออะ)
She screams with those eyes
(ชี ซครีม วิฑ โฑส ไอ)
And he says she’s as sick as she is lovely
(แอ็นด ฮี เซ ชี แอ็ส ซิค แอ็ส ชี อีส ลัฝลิ)
And in need of my hand
(แอ็นด อิน นีด อ็อฝ มาย แฮ็นด)
Yeah he uses his hands
(เย่ ฮี ยูซ ฮิส แฮ็นด)
He tells her ” you are never worthy ”
(ฮี เท็ล เฮอ ” ยู อาร์ เนฝเวอะ เวอฑิ “)
She was all alone you see
(ชี วอส ซอร์ อะโลน ยู ซี)
That’s her reality
(แด๊ท เฮอ ริแอลอิทิ)
Should have been sleeping
(เชิด แฮ็ฝ บีน ซลีพพิง)
Should have been dreaming
(เชิด แฮ็ฝ บีน ดรีมมิง)
But I wake up to broken glass
(บัท ไอ เวค อัพ ทู บโรเค็น กลัซ)
There’ll be one more empty desk in my homeroom class
(เดอะเรล บี วัน โม เอมทิ เด็ซค อิน มาย homeroom คลาซ)
I got an old bone pocket knife tight in my right hand
(ไอ ก็อท แอน โอลด บอน พอคเค็ท ไนฟ ไทท อิน มาย ไรท แฮ็นด)
To save my poor mother from the junkyard man
(ทู เซฝ มาย พูร ม๊าเธ่อร์ ฟร็อม เดอะ จังคยาด แม็น)
And I say he’s as sick as he is lovely
(แอ็นด ดาย เซ อีส แอ็ส ซิค แอ็ส ฮี อีส ลัฝลิ)
And in need of a hand
(แอ็นด อิน นีด อ็อฝ อะ แฮ็นด)
He will know he’s not worthy
(ฮี วิล โน อีส น็อท เวอฑิ)
Because he will die alone you see
(บิคอส ฮี วิล ได อะโลน ยู ซี)
That’s his reality
(แด๊ท ฮิส ริแอลอิทิ)
But I’m not sick
(บัท แอม น็อท ซิค)
I am lovely
(ไอ แอ็ม ลัฝลิ)
And hatred is the curse of man
(แอ็นด เฮทเร็ด อีส เดอะ เคิซ อ็อฝ แม็น)
And I will not feel unworthy
(แอ็นด ดาย วิล น็อท ฟีล อันเวอฑิ)
Because I have washed my hands you see
(บิคอส ไอ แฮ็ฝ ว็อฌ มาย แฮ็นด ยู ซี)
That’s my reality
(แด๊ท มาย ริแอลอิทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Junkyard คำอ่านไทย Zac Brown Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น