เนื้อเพลง I Don’t Like Mondays คำอ่านไทย Bon Jovi

The silicon chip inside her head,
( เดอะ ซีลอิค็อน ชิพ อีนไซด เฮอ เฮ็ด ,)
Got switched to overload
(ก็อท ซวิช ทู โอเฝอะโลด)
Nobody’s gonna go to school today,
(โนบอดี้ กอนนะ โก ทู ซคูล ทุเด ,)
She’s gonna make them stay at home,
(ชี กอนนะ เมค เฑ็ม ซเท แอ็ท โฮม ,)
And daddy doesn’t understand it,
(แอ็นด แดดดิ ดัสอินท อันเดิซแทนด ดิท ,)
He always said she was good as gold,
(ฮี ออลเว เซ็ด ชี วอส เกิด แอ็ส โกลด ,)
And he can see [no reasons]
(แอ็นด ฮี แค็น ซี [ โน รี๊ซั่น ])
Cause there are [no reasons]
(คอส แดร์ อาร์ [ โน รี๊ซั่น ])
What reason do you need to be shown
(ว็อท รี๊ซั่น ดู ยู นีด ทู บี โฌน)

[Tell me why] I don’t like Mondays
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค มันดิ)
[Tell me why] I don’t like Mondays
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค มันดิ)
[Tell me why] I don’t like Mondays
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค มันดิ)
I want to shoot the whole day down
(ไอ ว็อนท ทู ฌูท เดอะ โฮล เด เดาน)

The telex machine is kept so clean
(เดอะ telex มะฌีน อีส เค็พท โซ คลีน)
And it types to a waiting world,
(แอ็นด ดิท ไทพ ทู อะ เวททิง เวิลด ,)
Her mother feels so shocked
(เฮอ ม๊าเธ่อร์ ฟีล โซ ฌ็อค)
Father’s world is rocked
(ฟาเฑอะ เวิลด อีส ร็อค)
And their thoughts turned to their own little girl
(แอ็นด แด ธอท เทิน ทู แด โอน ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Well swett 16 ain’t she peachy keen,
(เว็ล swett 16 เอน ชี พิษชี่ คีน ,)
And it ain’t so neat to admit defeat,
(แอ็นด ดิท เอน โซ นีท ทู แอ็ดมีท ดิฟีท ,)
There could be [no reasons]
(แดร์ เคิด บี [ โน รี๊ซั่น ])
Because there are [ no reasons]
(บิคอส แดร์ อาร์ [ โน รี๊ซั่น ])
What reasons do you need, oh,
(ว็อท รี๊ซั่น ดู ยู นีด , โอ ,)

[Tell me why] I don’t like Mondays
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค มันดิ)
[Tell me why] I don’t like Mondays
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค มันดิ)
[Tell me why] I don’t like Mondays
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค มันดิ)
I’m gonna shoot the whole day down, down, down
(แอม กอนนะ ฌูท เดอะ โฮล เด เดาน , เดาน , เดาน)
I’ll shoot it all down
(แอล ฌูท ดิธ ดอร์ เดาน)

And all the playing’s stopped in the playground now
(แอ็นด ออล เดอะ พเลนิ่ง สต๊อปพฺ อิน เดอะ เพลย์กราวด์ เนา)
She wants to play with her toys a while
(ชี ว็อนท ทู พเล วิฑ เฮอ ทอย ซา ฮไวล)
And school is out, oh and soon we will learn that the lesson today is how to die
(แอ็นด ซคูล อีส เอ้า , โอ แอ็นด ซูน วี วิล เลิน แดท เดอะ เล๊ซซั่น ทุเด อีส เฮา ทู ได)
And then the bullhorn crackles,
(แอ็นด เด็น เดอะ bullhorn crackles ,)
And the captain tackles with the problems and the how’s and why’s
(แอ็นด เดอะ แคพทิน แท๊คเคิ่ล วิฑ เดอะ พรอบเล็ม แซน เดอะ เฮา แซน ฮไว)
And he can see [no reasons]
(แอ็นด ฮี แค็น ซี [ โน รี๊ซั่น ])
Cause there are [no reasons]
(คอส แดร์ อาร์ [ โน รี๊ซั่น ])
What reasons do you need to die, die, oh
(ว็อท รี๊ซั่น ดู ยู นีด ทู ได , ได , โอ)

The silicon chip inside her head,
(เดอะ ซีลอิค็อน ชิพ อีนไซด เฮอ เฮ็ด ,)
Gets switched to overload
(เก็ท ซวิช ทู โอเฝอะโลด)
Nobody’s gonna go to school today,
(โนบอดี้ กอนนะ โก ทู ซคูล ทุเด ,)
She’s gonna make them stay at home,
(ชี กอนนะ เมค เฑ็ม ซเท แอ็ท โฮม ,)
And daddy doesn’t understand it,
(แอ็นด แดดดิ ดัสอินท อันเดิซแทนด ดิท ,)
He always said she was good as gold,
(ฮี ออลเว เซ็ด ชี วอส เกิด แอ็ส โกลด ,)
And he can see [no reasons]
(แอ็นด ฮี แค็น ซี [ โน รี๊ซั่น ])
Cause there are [no reasons]
(คอส แดร์ อาร์ [ โน รี๊ซั่น ])
What reason do you need to be shown
(ว็อท รี๊ซั่น ดู ยู นีด ทู บี โฌน)

[Tell me why] I don’t like Mondays
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค มันดิ)
[Tell me why] I don’t like Mondays
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค มันดิ)
[Tell me why] I don’t like, I don’t like
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค , ไอ ด้อนท์ ไลค)
[Tell me why] I don’t like Mondays
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค มันดิ)
[Tell me why] I don’t like, I don’t like
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค , ไอ ด้อนท์ ไลค)
[Tell me why] I don’t like Mondays
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค มันดิ)
[Tell me why] I don’t like Mondays
([ เท็ล มี ฮไว ] ไอ ด้อนท์ ไลค มันดิ)
I want to shoot the whole day down
(ไอ ว็อนท ทู ฌูท เดอะ โฮล เด เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Like Mondays คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น