เนื้อเพลง Older Chests คำอ่านไทย Damien Rice

Older chests reveal themselves
( โอลเดอะ เช็ซท ริฝิล เฑ็มเซลฝส)
Like a crack in a wall
(ไลค เก คแร็ค อิน อะ วอล)
Starting small, and grow in time
(ซทาททิง ซมอล , แอ็นด กโร อิน ไทม)
And we always seem to need the help
(แอ็นด วี ออลเว ซีม ทู นีด เดอะ เฮ็ลพ)
Of someone else
(อ็อฝ ซัมวัน เอ็ลซ)
To mend that shelf
(ทู เม็นด แดท เฌ็ลฟ)
Too many books
(ทู เมนอิ เบิค)
Read me your favourite line
(เร็ด มี ยุร เฟเฝอะริท ไลน)

Papa went to other lands
(พะพา เว็นท ทู อัฑเออะ แล็นด)
And he found someone who understands
(แอ็นด ฮี เฟานด ซัมวัน ฮู อันเดิซแทนด)
The ticking, and the western man’s need to cry
(เดอะ ทิคคิง , แอ็นด เดอะ เวซเทิน แม็น นีด ทู คไร)
He came back the other day, you know
(ฮี เคม แบ็ค ดิ อัฑเออะ เด , ยู โน)
Some things in life may change
(ซัม ธิง ซิน ไลฟ เม เชนจ)
And some things
(แอ็นด ซัม ธิง)
They stay the same
(เด ซเท เดอะ เซม)

Like time, there’s always time
(ไลค ไทม , แดร์ ออลเว ไทม)
On my mind
(ออน มาย ไมนด)
So pass me by, I’ll be fine
(โซ เพซ มี ไบ , แอล บี ไฟน)
Just give me time
(จัซท กิฝ มี ไทม)

Older gents sit on the fence
(โอลเดอะ เจ็นท ซิท ออน เดอะ เฟ็นซ)
With their cap in hand
(วิฑ แด แค็พ อิน แฮ็นด)
Looking grand
(ลุคอิง แกรนด์)
They watch their city change
(เด ว็อช แด ซีทอิ เชนจ)
Children scream, or so it seems,
(ชีลดเร็น ซครีม , ออ โซ อิท ซีม ,)
Louder than before
(ลาวเดอ แฑ็น บิโฟ)
Out of doors, and into stores with bigger names
(เอ้า อ็อฝ โด , แอ็นด อีนทุ ซโท วิฑ บี๊กเกอร์ เนม)
Mama tried to wash their faces
(มามะ ทไร ทู ว็อฌ แด เฟซ)
But these kids they lost their graces
(บัท ฑิส คิด เด ล็อซท แด กเรซ)
And daddy lost at the races too many times
(แอ็นด แดดดิ ล็อซท แอ็ท เดอะ เรซ ทู เมนอิ ไทม)

She broke down the other day, yeah you know
(ชี บโรค เดาน ดิ อัฑเออะ เด , เย่ ยู โน)
Some things in life may change
(ซัม ธิง ซิน ไลฟ เม เชนจ)
But some things they stay the same
(บัท ซัม ธิง เด ซเท เดอะ เซม)

Like time, there’s always time
(ไลค ไทม , แดร์ ออลเว ไทม)
On my mind
(ออน มาย ไมนด)
So pass me by, I’ll be fine
(โซ เพซ มี ไบ , แอล บี ไฟน)
Just give me time
(จัซท กิฝ มี ไทม)
Time, there’s always time
(ไทม , แดร์ ออลเว ไทม)
On my mind
(ออน มาย ไมนด)
Pass me by, I’ll be fine
(เพซ มี ไบ , แอล บี ไฟน)
Just give me time
(จัซท กิฝ มี ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Older Chests คำอ่านไทย Damien Rice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น