เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Mary J. Blige

So beautiful, you are, yeah
( โซ บยูทิฟุล , ยู อาร์ , เย่)
Soooooooo
(Soooooooo)
Yes, you are
(เย็ซ , ยู อาร์)
You’re so…
(ยัวร์ โซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Beautiful
(บยูทิฟุล)
Now you’re near
(เนา ยัวร์ เนีย)
In my life
(อิน มาย ไลฟ)
Oh my dear
(โอ มาย เดีย)

Beautiful
(บยูทิฟุล)
Come to me
(คัม ทู มี)
Now I have-
(เนา ไอ แฮ็ฝ)
Someone watching over me
(ซัมวัน วัทชิง โอเฝอะ มี)

[Vs.1]
([ Vs วัน ])
All my days and nights so lonely
(ออล มาย เด แซน ไนท โซ โลนลิ)
Til you came into my life
(ทิล ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ)
You came and brought my life back to me
(ยู เคม แอ็นด บรอท มาย ไลฟ แบ็ค ทู มี)
Cause I was dying deep inside
(คอส ไอ วอส ไดอิง ดีพ อีนไซด)

You brought the light
(ยู บรอท เดอะ ไลท)
And my life was so dark
(แอ็นด มาย ไลฟ วอส โซ ดาค)
You took the fight
(ยู ทุค เดอะ ไฟท)
And you made it your own
(แอ็นด ยู เมด อิท ยุร โอน)
I realy love you
(ไอ เรียวรี่ ลัฝ ยู)
No other love can measure up
(โน อัฑเออะ ลัฝ แค็น เมฉเออะ อัพ)
To the love that you give to me
(ทู เดอะ ลัฝ แดท ยู กิฝ ทู มี)
And with all this love comes trust
(แอ็นด วิฑ ออล ดีซ ลัฝ คัม ทรัซท)

You’re so…
(ยัวร์ โซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Vs.2]
([ Vs ทู ])
I opened up my arms to greet you
(ไอ โอเพ็น อัพ มาย อาม ทู กรีท ยู)
With unconditional love
(วิฑ อันค็อนดีฌอะแน็ล ลัฝ)
Tender sweet is he that helps me
(เทนเดอะ สวี้ท อีส ฮี แดท เฮ็ลพ มี)
Leave my problems all behind
(ลีฝ มาย พรอบเล็ม ซอร์ บิไฮนด)

[Baby come to me]
([ เบบิ คัม ทู มี ])
Baby come to me. You know that I will set you free
(เบบิ คัม ทู มี ยู โน แดท ไอ วิล เซ็ท ยู ฟรี)
[Promise it will be]
([ พรอมอิซ อิท วิล บี ])
Promise it will be an expirience for you and me
(พรอมอิซ อิท วิล บี แอน expirience ฟอ ยู แอ็นด มี)
[Something beautiful]
([ ซัมติง บยูทิฟุล ])
Let me take you to a place where there is understanding
(เล็ท มี เทค ยู ทู อะ พเลซ ฮแว แดร์ อีส อันเดิซแทนดิง)
Where love flows unselfishly and never ever demanding
(ฮแว ลัฝ ฟโล อันเซ้ลฟิชลี แอ็นด เนฝเวอะ เอฝเออะ ดีแมนดิง)

[So beautiful…]
([ โซ บยูทิฟุล ])
So beautiful
(โซ บยูทิฟุล)
[…Since you came into my life]
([ ซินซ ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ ])

[Chorus] 2x’s
([ โครัซ ] 2xs)
During Chorus:
(ดยูริง โครัซ :)
Now you’r near
(เนา ยุร เนีย)
In my life
(อิน มาย ไลฟ)
All my fears
(ออล มาย เฟีย)
Beautiful, Beautiful, yeahh
(บยูทิฟุล , บยูทิฟุล , เย้)
Come to me
(คัม ทู มี)
Someone’s watching over me
(ซัมวัน วัทชิง โอเฝอะ มี)
Someone’s watching over me
(ซัมวัน วัทชิง โอเฝอะ มี)
Someone’s watching over me
(ซัมวัน วัทชิง โอเฝอะ มี)
Come to me
(คัม ทู มี)
Someone’s watching o… ver me
(ซัมวัน วัทชิง โอ เวอร์ มี)

[Since you came into my life]
([ ซินซ ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ ])

Ooohhh, so beautiful
(โอ้ , โซ บยูทิฟุล)
[If I had a dream, it ould be… so beautiful]
([ อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ ดรีม , อิท ould บี โซ บยูทิฟุล ])
I wanna say… that I love you
(ไอ วอนนา เซ แดท ไอ ลัฝ ยู)
Oh, the love you give
(โอ , เดอะ ลัฝ ยู กิฝ)
All the love you give to me
(ออล เดอะ ลัฝ ยู กิฝ ทู มี)
All my days and nights so lonely
(ออล มาย เด แซน ไนท โซ โลนลิ)
And it’s so, soooo beautiful
(แอ็นด อิทซ โซ , soooo บยูทิฟุล)
But now I have a friend that I can talk to, yeah
(บัท เนา ไอ แฮ็ฝ อะ ฟเร็นด แดท ไอ แค็น ทอค ทู , เย่)
[If I had a dream, it would be… so beautiful]
([ อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ ดรีม , อิท เวิด บี โซ บยูทิฟุล ])

You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
You are so beautiful
(ยู อาร์ โซ บยูทิฟุล)
You’re so beautiful
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล)
You are so beautiful
(ยู อาร์ โซ บยูทิฟุล)

You’re the only love I know
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ ไอ โน)
Beautiful
(บยูทิฟุล)
You’re the only love I know
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ ไอ โน)
Beautiful
(บยูทิฟุล)
You’re the reason why I live
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ ไลฝ)
Beautiful
(บยูทิฟุล)
You’re the reason why I wanna give you everything
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ วอนนา กิฝ ยู เอ๊วี่ติง)
[Since you came into my life] Repeat 3x’s
([ ซินซ ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ ] ริพีท 3xs)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น