เนื้อเพลง V-12 Cadillac คำอ่านไทย Jewel

He’s lonely and he cruises real low
( อีส โลนลิ แอ็นด ฮี ครูส ริแอ็ล โล)
That’s my V-12 Cadillac, you know he’s on the go
(แด๊ท มาย วี 12 คาดิลแล , ยู โน อีส ออน เดอะ โก)
On down to the ocean, oh, surfboard by my side
(ออน เดาน ทู ดิ โอแฌ็น , โอ , surfboard ไบ มาย ไซด)
He’s my V-12 Cadillac with delux power glide
(อีส มาย วี 12 คาดิลแล วิฑ delux เพาเออะ กไลด)

I check the ocean, yeah, from atop of the hill
(ไอ เช็ค ดิ โอแฌ็น , เย่ , ฟร็อม อะทอพ อ็อฝ เดอะ ฮิล)
We’re going surfing in my Coup de Ville
(เวอ โกอิ้ง เซิฟฟริง อิน มาย คู ดี ฝีล)

I pull out on the freeway, I put my Caddy in low
(ไอ พุล เอ้า ออน เดอะ ฟรีเวย์ , ไอ พัท มาย แคดดิ อิน โล)
Then this real cute guy passed me but my horn just wouldn’t blow
(เด็น ดีซ ริแอ็ล คยูท ไก พาซ มี บัท มาย ฮอน จัซท วูดดึ่น บโล)
So I pulled up beside him and looked over real cool
(โซ ไอ พุล อัพ บิไซด ฮิม แอ็นด ลุค โอเฝอะ ริแอ็ล คูล)
Then he rolled down his window and he said, ” Hey baby, your Caddy’s a Jewel ”
(เด็น ฮี โรล เดาน ฮิส วีนโด แอ็นด ฮี เซ็ด , ” เฮ เบบิ , ยุร แคดดิ ซา จูเอ็ล “)

I check the ocean, yeah, from atop of the hill
(ไอ เช็ค ดิ โอแฌ็น , เย่ , ฟร็อม อะทอพ อ็อฝ เดอะ ฮิล)
We’re going surfing in my Coup de Ville
(เวอ โกอิ้ง เซิฟฟริง อิน มาย คู ดี ฝีล)

[guitar solo]
([ กิทา โซโล ])

He’s lonely and he cruises real low
(อีส โลนลิ แอ็นด ฮี ครูส ริแอ็ล โล)
That’s my V-12 Cadillac, you know he’s on the go
(แด๊ท มาย วี 12 คาดิลแล , ยู โน อีส ออน เดอะ โก)
On down to the ocean and my surfboard by my side
(ออน เดาน ทู ดิ โอแฌ็น แอ็นด มาย surfboard ไบ มาย ไซด)
It’s my V-12 Cadillac with delux power glide
(อิทซ มาย วี 12 คาดิลแล วิฑ delux เพาเออะ กไลด)

I check the ocean from the hill
(ไอ เช็ค ดิ โอแฌ็น ฟร็อม เดอะ ฮิล)
We’re going surfing in my Coup de Ville
(เวอ โกอิ้ง เซิฟฟริง อิน มาย คู ดี ฝีล)
Come on, baby
(คัมมอน , เบบิ)

[Steve Poltz]
([ สตีฝ Poltz ])
” Hey, nice board, you surf? ”
(” เฮ , ไน๊ซ์ โบด , ยู เซิฟ “)
[Jewel]
([ จูเอ็ล ])
” Gimme a four foot wall and a good shoulder ”
(” กีมมิ อะ โฟ ฟุท วอล แอ็นด อะ เกิด โฌลเดอะ “)
[Steve Poltz]
([ สตีฝ Poltz ])
” Are you any good? ”
(” อาร์ ยู เอนอิ เกิด “)
[Jewel]
([ จูเอ็ล ])
” Oh, you don’t know how good ”
(” โอ , ยู ด้อนท์ โน เฮา เกิด “)

We’re going surfing in my Coup de Ville
(เวอ โกอิ้ง เซิฟฟริง อิน มาย คู ดี ฝีล)
Come on
(คัมมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง V-12 Cadillac คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น