เนื้อเพลง Jackolantern’s Weather คำอ่านไทย 311

Music: Sexton; Lyrics: Hexum/Martinez
( มยูสิค : เซคซทัน ; ลีริค : เฮกซัม /Martinez)

Well i beat a bad rap when i skip a soul trap
(เว็ล ไอ บีท ดา แบ็ด แร็พ ฮเว็น นาย ซคิพ อะ โซล ทแร็พ)
Just trippin’ and laughin’ at the crap
(จัซท ทริพพินแอ็นด เลอกิน แอ็ท เดอะ แครพ)
Dap is what i get the best skins that i hit
(Dap อีส ว็อท ไอ เก็ท เดอะ เบ็ซท ซคิน แดท ไอ ฮิท)
You know we rock the f*ckin’ joint and we split
(ยู โน วี ร็อค เดอะ เอฟ *ckin จอยนท แอ็นด วี ซพลิท)
Singin’ an ryhmin’s what i’m better for
(ซิงอิน แอน ryhmins ว็อท แอม เบทเทอะ ฟอ)
When i describe i’m a scribe with a metaphor
(ฮเว็น นาย ดิซไครบ แอม มา ซคไรบ วิฑ อะ เมทอะฟอ)
I use a simile lightly ‘cuz that sh*ts played
(ไอ ยูซ อะ ซีมอิลี ไลทลิ คัซ แดท ฌะ *ts พเล)
The common way most ryhmes are made, ya know
(เดอะ คอมมัน เว โมซท ริมมี แซร์ เมด , ยา โน)
I rock like this i flow like that
(ไอ ร็อค ไลค ดีซ ซาย ฟโล ไลค แดท)
But all those comparisons are just that
(บัท ดอร์ โฑส ค็อมแพริซัน แซร์ จัซท แดท)
Kickin’ different styles i’ll be right here
(คิคคินดีฟเฟอะเร็นท ซไทล แอล บี ไรท เฮียร)
Today, tomorrow, next week and next year
(ทุเด , ทุมอโร , เน็คซท วีค แอ็นด เน็คซท เยีย)
I always say what i feel and that is a promise
(ไอ ออลเว เซ ว็อท ไอ ฟีล แอ็นด แดท อีส ซา พรอมอิซ)
Nothing in life is above being honest
(นัธอิง อิน ไลฟ อีส อะบัฝ บีอิง ออนเอ็ซท)
Sauna is cool compared to being on stage
(ซาวน่า อีส คูล ค็อมแพ ทู บีอิง ออน ซเทจ)
But that’s how it’s gotta go in the stone age
(บัท แด๊ท เฮา อิทซ กอททะ โก อิน เดอะ ซโทน เอจ)

The fame in my game i name rapture
(เดอะ เฟม อิน มาย เกม ไอ เนม แรพเชอะ)
Like a polished rock i’ll make it shine for sure
(ไลค เก โพลอิฌ ร็อค แอล เมค อิท ไฌน ฟอ ฌุร)
Word is that i’ve travelled become unravelled
(เวิด อีส แดท แอฝ ทแรฝเอ็ลด บิคัม unravelled)
I been around the world baby gimme an apple
(ไอ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด เบบิ กีมมิ แอน แอพ)
I’ll be your boogie man rather than son-of-sam
(แอล บี ยุร บูกี แม็น ราฑเออะ แฑ็น ซัน อ็อฝ แซม)
What i am is what i am
(ว็อท ไอ แอ็ม อีส ว็อท ไอ แอ็ม)
Though we don’t have too long to love a day a night
(โธ วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ล็อง ทู ลัฝ อะ เด อะ ไนท)
We only love those who,love us right back
(วี โอ๊นลี่ ลัฝ โฑส ฮู , ลัฝ อัซ ไรท แบ็ค)

The kid is smart the kid is clever
(เดอะ คิด อีส ซมาท เดอะ คิด อีส คเลฝเออะ)
Stompin’ in jack-o-lantern’s weather
(สตอมพิน อิน แจ็ค โอ แลนเทิน เวฑเออะ)
Backpack strapped ‘cuz the world is cold
(Backpack สแตปชฺ คัซ เดอะ เวิลด อีส โคลด)
Headphones pumpin’ don’t ya know
(เฮ็ดโฟน พัมปิน ด้อนท์ ยา โน)

The kid is smart the kid is clever
(เดอะ คิด อีส ซมาท เดอะ คิด อีส คเลฝเออะ)
Stompin’ in jack-o-latern’s weather
(สตอมพิน อิน แจ็ค โอ laterns เวฑเออะ)
Rocks his hood and playes it mellow
(ร็อค ฮิส ฮุด แอ็นด playes ซิท เมลโล)
While maple leaves change into yellow
(ฮไวล เมเปิ้ล ลีฝ เชนจ อีนทุ เยลโล)

And oh sh*t damn honey at it again
(แอ็นด โอ ฌะ *ที แด็ม ฮันอิ แอ็ท ดิธ อะเกน)
Tryin’ to beat my high score since the age of ten
(ทายอิน ทู บีท มาย ไฮ ซโค ซินซ ดิ เอจ อ็อฝ เท็น)
See my high score flash on the back glass
(ซี มาย ไฮ ซโค ฟแล็ฌ ออน เดอะ แบ็ค กลัซ)
I was malcontented doug in gifted class
(ไอ วอส แมลค็อนเท็นท doug อิน กิฟท คลาซ)
Now heres the deal we came to heal we gonna rock in rio
(เนา เฮียร เดอะ ดีล วี เคม ทู ฮีล วี กอนนะ ร็อค อิน rio)
Oh no it’s not a joke it’s how we feel
(โอ โน อิทซ น็อท ดา โจค อิทซ เฮา วี ฟีล)
Put to test like a sugar ray scientist
(พัท ทู เท็ซท ไลค เก ฌูกเออะ เร ไซเอ็นทิซท)
I’m always dancing in my sunday best
(แอม ออลเว แด็นซิง อิน มาย ซันดิ เบ็ซท)
I’m betting on my bliss and my path is lit’ see
(แอม เบททิง ออน มาย บลิซ แซน มาย พาธ อีส ลิท ซี)
The microphone is live and i’m rockin’ my body
(เดอะ ไมคโระโฟน อีส ไลฝ แอ็นด แอม รอคกิน มาย บอดอิ)
Smooth like reggie miller in an airborne freeze frame
(ซมูฑ ไลค reggie มีลเลอะ อิน แอน airborne ฟรีส ฟเรม)
Funky like the kung-fu that can put you to shame
(ฟังคิ ไลค เดอะ ครัง ฟู แดท แค็น พัท ยู ทู เฌม)

CHORUS
(โครัซ)

I’m like hey wait a minute
(แอม ไลค เฮ เวท ดา มินยูท)
Give a check on two then i’ ready to begin it
(กิฝ อะ เช็ค ออน ทู เด็น นาย เรดอิ ทู บีกีน หนิด)
With a boom boom bap coming outta your trunkies
(วิฑ อะ บูม บูม bap คัมอิง เอ๊าตา ยุร trunkies)
Give a fat shout out to the phunk junkeez
(กิฝ อะ แฟ็ท เฌาท เอ้า ทู เดอะ ฟังค์ junkeez)
Striken like a cancer taken chances
(Striken ไลค เก แคนเซอะ เทคเอ็น ชานซ)
But i love to see the girl windin’ like the belly dancer
(บัท ไอ ลัฝ ทู ซี เดอะ เกิล วินดิน ไลค เดอะ เบลลิ แดนเซอร์)
Standin’ up front with a tight stomach showin
(แสตนดิน อัพ ฟรันท วิฑ อะ ไทท ซทัมแอ็ค โชว์วิน)
Me on stage singin, flowin
(มี ออน ซเทจ ซิงอิน , โฟว์วิน)
We just kickin’ it live we just kickin’ it live
(วี จัซท คิคคินหนิด ไลฝ วี จัซท คิคคินหนิด ไลฝ)
Cuz if you can’t kick it live you gonna die
(คัซ อิฟ ยู แค็นท คิด อิท ไลฝ ยู กอนนะ ได)
Fraid so punk so quit talkin’ junk
(Fraid โซ พรัค โซ ควิท ทอคกิ่น จังค)
You need a live show like a ball player needs a dunk
(ยู นีด อะ ไลฝ โฌ ไลค เก บอล เพย์เยอร์ นีด ซา dunk)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jackolantern’s Weather คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น