เนื้อเพลง Alive คำอ่านไทย Blue

You ready Yo lets ride…c’mon…YoI was made for you
( ยู เรดอิ โย เล็ท ไรด ซีมอน YoI วอส เมด ฟอ ยู)
You were made for me
(ยู เวอ เมด ฟอ มี)
Everybody used to say
(เอวี่บอดี้ ยูซ ทู เซ)
We were meant to be
(วี เวอ เม็นท ทู บี)
I don And that’s all you ever really need to know
(ไอ ด็อน แอ็นด แด๊ท ซอร์ ยู เอฝเออะ ริแอ็ลลิ นีด ทู โน)
I was made for you
(ไอ วอส เมด ฟอ ยู)
It’s like a poison – just one cure
(อิทซ ไลค เก พ๊อยซั่น จัซท วัน คิวเร)
You’re my remedy – for sure
(ยัวร์ มาย เรมอิดิ ฟอ ฌุร)
There’s an angel – at my door
(แดร์ แอน เอนเจล แอ็ท มาย โด)
I don’t wanna feel like this no more
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล ไลค ดีซ โน โม)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m in the dark and you’re my light
(แอม อิน เดอะ ดาค แอ็นด ยัวร์ มาย ไลท)
I’m going blind and you’re my sight
(แอม โกอิ้ง บไลนด แอ็นด ยัวร์ มาย ไซท)
I feel alive
(ไอ ฟีล อะไลฝ)
You set me free I hold you tight
(ยู เซ็ท มี ฟรี ไอ โฮลด ยู ไทท)
You’re in my heart and I’m the knife
(ยัวร์ อิน มาย ฮาท แอ็นด แอม เดอะ ไนฟ)
I feel alive You belong to me
(ไอ ฟีล อะไลฝ ยู บิลอง ทู มี)
Like I belong to you
(ไลค ไก บิลอง ทู ยู)
If you’re not satisfied
(อิฟ ยัวร์ น็อท แซทอิซไฟด)
Tell me what I gotta do
(เท็ล มี ว็อท ไอ กอททะ ดู)
I think it’s time we set the record straight
(ไอ ธิงค อิทซ ไทม วี เซ็ท เดอะ เรคออด ซทเรท)
Cause I want to know if I should be afraid
(คอส ไอ ว็อนท ทู โน อิฟ ฟาย เชิด บี อัฟเรด)
Cause you belong to me It’s like a poison – just one cure
(คอส ยู บิลอง ทู มี อิทซ ไลค เก พ๊อยซั่น จัซท วัน คิวเร)
You’re my remedy – for sure
(ยัวร์ มาย เรมอิดิ ฟอ ฌุร)
There’s an angel – at my door
(แดร์ แอน เอนเจล แอ็ท มาย โด)
I don’t wanna feel like this no more
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล ไลค ดีซ โน โม)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m in the dark and you’re my light
(แอม อิน เดอะ ดาค แอ็นด ยัวร์ มาย ไลท)
I’m going blind and you’re my sight
(แอม โกอิ้ง บไลนด แอ็นด ยัวร์ มาย ไซท)
I feel alive [oh I feel alive]
(ไอ ฟีล อะไลฝ [ โอ ไอ ฟีล อะไลฝ ])
You set me free I hold you tight
(ยู เซ็ท มี ฟรี ไอ โฮลด ยู ไทท)
You’re in my heart and I’m the knife
(ยัวร์ อิน มาย ฮาท แอ็นด แอม เดอะ ไนฟ)
I feel [I feel] alive [alive]
(ไอ ฟีล [ ไอ ฟีล ] อะไลฝ [ อะไลฝ ])

Yo break it down y’all, Yo
(โย บเรค อิท เดาน ยอล , โย)

I’m in the dark and you’re my light
(แอม อิน เดอะ ดาค แอ็นด ยัวร์ มาย ไลท)
I’m going blind and you’re my sight
(แอม โกอิ้ง บไลนด แอ็นด ยัวร์ มาย ไซท)
You set me free I hold you tight
(ยู เซ็ท มี ฟรี ไอ โฮลด ยู ไทท)
You’re in my heart and I’m the knife [c’mon]
(ยัวร์ อิน มาย ฮาท แอ็นด แอม เดอะ ไนฟ [ ซีมอน ])
I’m in the dark and you’re my light [what]
(แอม อิน เดอะ ดาค แอ็นด ยัวร์ มาย ไลท [ ว็อท ])
I’m going blind and you’re my sight [what]
(แอม โกอิ้ง บไลนด แอ็นด ยัวร์ มาย ไซท [ ว็อท ])
You set me free I hold you tight [what]
(ยู เซ็ท มี ฟรี ไอ โฮลด ยู ไทท [ ว็อท ])
You’re in my heart and I’m the knife [what]
(ยัวร์ อิน มาย ฮาท แอ็นด แอม เดอะ ไนฟ [ ว็อท ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m in the dark and you’re my light
(แอม อิน เดอะ ดาค แอ็นด ยัวร์ มาย ไลท)
I’m going blind and you’re my sight
(แอม โกอิ้ง บไลนด แอ็นด ยัวร์ มาย ไซท)
I feel [so alive] alive
(ไอ ฟีล [ โซ อะไลฝ ] อะไลฝ)
You set me free I hold you tight
(ยู เซ็ท มี ฟรี ไอ โฮลด ยู ไทท)
You’re in my heart and I’m the knife
(ยัวร์ อิน มาย ฮาท แอ็นด แอม เดอะ ไนฟ)
I feel alive [alive]
(ไอ ฟีล อะไลฝ [ อะไลฝ ])

I’m in the dark and you’re my light
(แอม อิน เดอะ ดาค แอ็นด ยัวร์ มาย ไลท)
I’m going blind and you’re my sight [you’re my sight]
(แอม โกอิ้ง บไลนด แอ็นด ยัวร์ มาย ไซท [ ยัวร์ มาย ไซท ])
I feel [I feel, I feel] alive [girl alive]
(ไอ ฟีล [ ไอ ฟีล , ไอ ฟีล ] อะไลฝ [ เกิล อะไลฝ ])
You set me free I hold you tight
(ยู เซ็ท มี ฟรี ไอ โฮลด ยู ไทท)
You’re in my heart and I’m the knife
(ยัวร์ อิน มาย ฮาท แอ็นด แอม เดอะ ไนฟ)
I feel alive [alive]
(ไอ ฟีล อะไลฝ [ อะไลฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alive คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น