เนื้อเพลง Going Crazy คำอ่านไทย Plus One

Gave my life away now I gotta play
( เกฝ มาย ไลฟ อะเว เนา ไอ กอททะ พเล)

This is what I choose if I don’t wanna lose
(ดีซ ซิส ว็อท ไอ ชูส อิฟ ฟาย ด้อนท์ วอนนา ลูส)
Then I need to let you make my move
(เด็น นาย นีด ทู เล็ท ยู เมค มาย มูฝ)

[Channel:]
([ แชนเน็ล : ])
Cause you know better than I, than I could ever
(คอส ยู โน เบทเทอะ แฑ็น นาย , แฑ็น นาย เคิด เอฝเออะ)
And I don’t wanna try to ever do without you
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา ทไร ทู เอฝเออะ ดู วิเฑาท ยู)
You know more than I could, than I could ever
(ยู โน โม แฑ็น นาย เคิด , แฑ็น นาย เคิด เอฝเออะ)
And if you weren’t with me
(แอ็นด อิฟ ยู เวินท์ วิฑ มี)
I’d go crazy
(อาย โก คเรสิ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I can’t pretend that I don’t need you
(ไอ แค็นท พริเทนด แดท ไอ ด้อนท์ นีด ยู)
With all the stuff in my life I just don’t know what to do
(วิฑ ออล เดอะ ซทัฟ อิน มาย ไลฟ ไอ จัซท ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
Every time I’m afraid of what’s in front of me
(เอฝริ ไทม แอม อัฟเรด อ็อฝ ว็อท ซิน ฟรันท อ็อฝ มี)
You keep me from goin’ crazy
(ยู คีพ มี ฟร็อม โกอิน คเรสิ)
I think it’s done but the tape keeps rolling
(ไอ ธิงค อิทซ ดัน บัท เดอะ เทพ คีพ โรลลิง)
Can’t push stop cause my life is recording
(แค็นท พุฌ ซท็อพ คอส มาย ไลฟ อีส เรคเอิดดิง)
All this pressure keeps on pressing
(ออล ดีซ พเรฌเออะ คีพ ออน พเรซซิง)
You keep me from goin’ crazy
(ยู คีพ มี ฟร็อม โกอิน คเรสิ)

Every face I see takes a hold of me
(เอฝริ เฟซ ไอ ซี เทค ซา โฮลด อ็อฝ มี)
And keeps me where I need to be
(แอ็นด คีพ มี ฮแว ไอ นีด ทู บี)
But with a lot on my mind
(บัท วิฑ อะ ล็อท ออน มาย ไมนด)
sometimes it makes me blind
(ซัมไทม์ ซิท เมค มี บไลนด)
And the vision gets hard to find
(แอ็นด เดอะ ฝีฉอัน เก็ท ฮาด ทู ไฟนด)

[Repeat Channel and Chorus]
([ ริพีท แชนเน็ล แอ็นด โครัซ ])

I thank you for the life I lead
(ไอ แธ็งค ยู ฟอ เดอะ ไลฟ ไอ เล็ด)
I wouldn’t trade it, not for a minute
(ไอ วูดดึ่น เทรด อิท , น็อท ฟอ รา มินยูท)
I don’t wanna think that I don’t
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค แดท ไอ ด้อนท์)
need You with me
(นีด ยู วิฑ มี)
You are my security
(ยู อาร์ มาย ซิคยูริทิ)
Now that I got it I can’t go without it
(เนา แดท ไอ ก็อท ดิธ ไอ แค็นท โก วิเฑาท ดิธ)
cause I need you, need you to keep
(คอส ไอ นีด ยู , นีด ยู ทู คีพ)
from going crazy
(ฟร็อม โกอิ้ง คเรสิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Going Crazy คำอ่านไทย Plus One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น