เนื้อเพลง Again คำอ่านไทย Faith Evans

Ohhhhhh
( โอ้~)
Ohhhhhh
(โอ้~)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Now I done felt a lot of pain
(เนา ไอ ดัน เฟ็ลท ดา ล็อท อ็อฝ เพน)
I done seen a lot of things
(ไอ ดัน ซีน อะ ล็อท อ็อฝ ธิง)
From struggling and broken heart to fancy cars [oh yeah]
(ฟร็อม ซทรักกลิง แอ็นด บโรเค็น ฮาท ทู แฟนซิ คา [ โอ เย่ ])
And even though my money change
(แอ็นด อีเฝ็น โธ มาย มันอิ เชนจ)
I tried my best to stay the same
(ไอ ทไร มาย เบ็ซท ทู ซเท เดอะ เซม)
But you know with mo money
(บัท ยู โน วิฑ โม มันอิ)
Mo problems came
(โม พรอบเล็ม เคม)

[Chor
([ ชอร์)
Again Faith Evans us]
(อะเกน เฟธ เอฝเวน อัซ ])
If I had to do it all again
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I wouldn’t take away the rain
(ไอ วูดดึ่น เทค อะเว เดอะ เรน)
Cuz I know it made me who I am
(คัซ ไอ โน อิท เมด มี ฮู ไอ แอ็ม)
If I had to do it all again
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I’ve learn so much from my mistakes that’s how I know he is watching me
(แอฝ เลิน โซ มัช ฟร็อม มาย มิซเทค แด๊ท เฮา ไอ โน ฮี อีส วัทชิง มี)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
In atl I caught a case
(อิน atl ไอ คอท ดา เคซ)
And the media tried to say
(แอ็นด เดอะ มีเดียะ ทไร ทู เซ)
I had a habit
(ไอ แฮ็ด อะ แฮบอิท)
I couldn’t manage and I am throwing my life away
(ไอ คูดซึ่น แมนอิจ แอ็นด ดาย แอ็ม โตววิง มาย ไลฟ อะเว)
But everything ain’t what it seems just because its on TV
(บัท เอ๊วี่ติง เอน ว็อท ดิธ ซีม จัซท บิคอส อิทซ ออน ทีวี)
Cuz they speculate and exaggerate for a better story
(คัซ เด ซเพคอิวเลท แอ็นด เอ็กแสจเจอะเรท ฟอ รา เบทเทอะ ซโทริ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If I had to do it all again
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I wouldn’t take away the rain
(ไอ วูดดึ่น เทค อะเว เดอะ เรน)
Cuz I know it made me who I am
(คัซ ไอ โน อิท เมด มี ฮู ไอ แอ็ม)
If I had to do it all again
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I’ve learn so much from my mistakes that’s how I know he is watching me
(แอฝ เลิน โซ มัช ฟร็อม มาย มิซเทค แด๊ท เฮา ไอ โน ฮี อีส วัทชิง มี)

[Bridge]
([ บริจ ])
Nobody knows what life may bring
(โนบอดี้ โน ว็อท ไลฟ เม บริง)
It might make you happy it might make you sad
(อิท ไมท เมค ยู แฮพพิ อิท ไมท เมค ยู แซ็ด)
Sometimes yeah but I know there’s a reason for everything [but I know]
(ซัมไทม์ เย่ บัท ไอ โน แดร์ ซา รี๊ซั่น ฟอ เอ๊วี่ติง [ บัท ไอ โน ])
That’s why I keep believing
(แด๊ท ฮไว ไอ คีพ บีลีฝวิง)
Whatever is meant to be its going to be
(ฮว็อทเอฝเออะ อีส เม็นท ทู บี อิทซ โกอิ้ง ทู บี)

[Chorus [2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])
If I had to do it all again
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I wouldn’t take away the rain
(ไอ วูดดึ่น เทค อะเว เดอะ เรน)
Cuz I know it made me who I am
(คัซ ไอ โน อิท เมด มี ฮู ไอ แอ็ม)
If I had to do it all again
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I’ve learn so much from my mistakes that’s how I know he is watching me
(แอฝ เลิน โซ มัช ฟร็อม มาย มิซเทค แด๊ท เฮา ไอ โน ฮี อีส วัทชิง มี)
Again Faith Evans /> I couldn’t manage and I am throwing my life away
(อะเกน เฟธ เอฝเวน /> ไอ คูดซึ่น แมนอิจ แอ็นด ดาย แอ็ม โตววิง มาย ไลฟ อะเว)
But everything ain’t what it seems just because its on TV
(บัท เอ๊วี่ติง เอน ว็อท ดิธ ซีม จัซท บิคอส อิทซ ออน ทีวี)
Cuz they speculate and exaggerate for a better story
(คัซ เด ซเพคอิวเลท แอ็นด เอ็กแสจเจอะเรท ฟอ รา เบทเทอะ ซโทริ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If I had to do it all again
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I wouldn’t take away the rain
(ไอ วูดดึ่น เทค อะเว เดอะ เรน)
Cuz I know it made me who I am
(คัซ ไอ โน อิท เมด มี ฮู ไอ แอ็ม)
If I had to do it all again
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I’ve learn so much from my mistakes that’s how I know he is watching me
(แอฝ เลิน โซ มัช ฟร็อม มาย มิซเทค แด๊ท เฮา ไอ โน ฮี อีส วัทชิง มี)

[Bridge]
([ บริจ ])
Nobody knows what life may bring
(โนบอดี้ โน ว็อท ไลฟ เม บริง)
It might make you happy it might make you sad
(อิท ไมท เมค ยู แฮพพิ อิท ไมท เมค ยู แซ็ด)
Sometimes yeah but I know there’s a reason for everything [but I know]
(ซัมไทม์ เย่ บัท ไอ โน แดร์ ซา รี๊ซั่น ฟอ เอ๊วี่ติง [ บัท ไอ โน ])
That’s why I keep believing
(แด๊ท ฮไว ไอ คีพ บีลีฝวิง)
Whatever is meant to be its going to be
(ฮว็อทเอฝเออะ อีส เม็นท ทู บี อิทซ โกอิ้ง ทู บี)

[Chorus [2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])
If I had to do it all again
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I wouldn’t take away the rain
(ไอ วูดดึ่น เทค อะเว เดอะ เรน)
Cuz I know it made me who I am
(คัซ ไอ โน อิท เมด มี ฮู ไอ แอ็ม)
If I had to do it all again
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I’ve learn so much from my mistakes that’s how I know he is watching me
(แอฝ เลิน โซ มัช ฟร็อม มาย มิซเทค แด๊ท เฮา ไอ โน ฮี อีส วัทชิง มี)
Again Faith Evans again
(อะเกน เฟธ เอฝเวน อะเกน)
I’ve learn so much from my mistakes that’s how I know he is watching me
(แอฝ เลิน โซ มัช ฟร็อม มาย มิซเทค แด๊ท เฮา ไอ โน ฮี อีส วัทชิง มี)

[Bridge]
([ บริจ ])
Nobody knows what life may bring
(โนบอดี้ โน ว็อท ไลฟ เม บริง)
It might make you happy it might make you sad
(อิท ไมท เมค ยู แฮพพิ อิท ไมท เมค ยู แซ็ด)
Sometimes yeah but I know there’s a reason for everything [but I know]
(ซัมไทม์ เย่ บัท ไอ โน แดร์ ซา รี๊ซั่น ฟอ เอ๊วี่ติง [ บัท ไอ โน ])
That’s why I keep believing
(แด๊ท ฮไว ไอ คีพ บีลีฝวิง)
Whatever is meant to be its going to be
(ฮว็อทเอฝเออะ อีส เม็นท ทู บี อิทซ โกอิ้ง ทู บี)

[Chorus [2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])
If I had to do it all again
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I wouldn’t take away the rain
(ไอ วูดดึ่น เทค อะเว เดอะ เรน)
Cuz I know it made me who I am
(คัซ ไอ โน อิท เมด มี ฮู ไอ แอ็ม)
If I had to do it all again
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู อิท ดอร์ อะเกน)
I’ve learn so much from my mistakes that’s how I know he is watching me
(แอฝ เลิน โซ มัช ฟร็อม มาย มิซเทค แด๊ท เฮา ไอ โน ฮี อีส วัทชิง มี)
Again Faith Evans lyrics Again Faith Evans liedjesteksten Again Faith Evans songteksten
(อะเกน เฟธ เอฝเวน ลีริค อะเกน เฟธ เอฝเวน liedjesteksten อะเกน เฟธ เอฝเวน songteksten)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Again คำอ่านไทย Faith Evans

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น