เนื้อเพลง Love in This Club, Part II คำอ่านไทย Usher feat Beyonce, Lil Wayne

[Usher Talking]
( [ อัฌเออะ ทอคอิง ])
Im the king, yall know that
(แอม เดอะ คิง , ยอล โน แดท)
She the queen, came right back
(ชี เดอะ ควีน , เคม ไรท แบ็ค)

[Beyonce&Usher:] Yeaaaaa Yeaaaaa
([ บียองเซ่ &อัฌเออะ : ] Yeaaaaa Yeaaaaa)

[Oh Remix!!]
([ โอ รีมิก ! ! ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Usher:
(อัฌเออะ :)
Now baby girl there aint nothin more that I can say
(เนา เบบิ เกิล แดร์ เอน นอทติน โม แดท ไอ แค็น เซ)
You know by now I want it more than anything
(ยู โน ไบ เนา ไอ ว็อนท ดิธ โม แฑ็น เอนอิธิง)
If I walk away and just let you leave
(อิฟ ฟาย วอค อะเว แอ็นด จัซท เล็ท ยู ลีฝ)
You’ll be stuck in my head like a melody
(โยว บี ซทัค อิน มาย เฮ็ด ไลค เก เมลโอะดิ)

Beyonce:
(บียองเซ่ :)
I know you want it [yea]
(ไอ โน ยู ว็อนท ดิธ [ เย ])
Im hesitating [why?]
(แอม เฮสอิเททิง [ ฮไว ])
You must be crazy
(ยู มัซท บี คเรสิ)
I got a man, you got a lady
(ไอ ก็อท ดา แม็น , ยู ก็อท ดา เลดิ)

Usher:
(อัฌเออะ :)
I know we here together
(ไอ โน วี เฮียร ทุเกฑเออะ)
So this must be something special
(โซ ดีซ มัซท บี ซัมติง ซเพฌแอ็ล)

[Hook]
([ ฮุค ])
Cause, you could be anywhere you wanna
(คอส , ยู เคิด บี เอนอิฮแว ยู วอนนา)
But you decided to be here with me
(บัท ยู ดิไซด ทู บี เฮียร วิฑ มี)
No coincidence it was meant to be
(โน โคะอีนซิเด็นซ อิท วอส เม็นท ทู บี)
Dont be shy gon’ let ya boy get in
(ด้อนท์ บี ไฌ ก็อน เล็ท ยา บอย เก็ท อิน)
So you can tell all of your friends you was on the remix like
(โซ ยู แค็น เท็ล ออล อ็อฝ ยุร ฟเร็นด ยู วอส ออน เดอะ รีมิก ไลค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
[Ladies can I put this love up on you one time if you aint scared, say wussup]
([ เลดิส แค็น นาย พัท ดีซ ลัฝ อัพ ออน ยู วัน ไทม อิฟ ยู เอน ซคา , เซ wussup ])
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
[They can keep watchin, im not stoppin, baby I dont give up]
([ เด แค็น คีพ วันชิน , แอม น็อท สตอปพิน , เบบิ ไอ ด้อนท์ กิฝ อัพ ])
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
[Ladies can I put this love up on you one time if you aint scared, say wussup]
([ เลดิส แค็น นาย พัท ดีซ ลัฝ อัพ ออน ยู วัน ไทม อิฟ ยู เอน ซคา , เซ wussup ])
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
[They can keep watchin, im not stoppin, baby I dont give up]
([ เด แค็น คีพ วันชิน , แอม น็อท สตอปพิน , เบบิ ไอ ด้อนท์ กิฝ อัพ ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])

Baby you know i’d be down
(เบบิ ยู โน อาย บี เดาน)
But we cant have all these people staring standin’ around
(บัท วี แค็นท แฮ็ฝ ออล ฑิส พี๊เพิ่ล ซแทริง แสตนดิน อะเรานด)
This right here is only for your eyes to see
(ดีซ ไรท เฮียร อีส โอ๊นลี่ ฟอ ยุร ไอ ทู ซี)
But you getting carried away saying we can do it wherever
(บัท ยู เกดดดิ้ง แคร์รี่ อะเว เซอิง วี แค็น ดู อิท ฮแวเรฝเออะ)
The way you touching me [hey]
(เดอะ เว ยู ทัชชิง มี [ เฮ ])
Like no other
(ไลค โน อัฑเออะ)

Usher:
(อัฌเออะ :)
Imma make you feel insane
(แอมมา เมค ยู ฟีล อินเซน)

Beyonce:
(บียองเซ่ :)
Your trying your hardest to make me give in
(ยุร ทไรอิง ยุร ฮาร์เดท ทู เมค มี กิฝ อิน)
But imma be down to give you what you wantin’ if you keep it up
(บัท แอมมา บี เดาน ทู กิฝ ยู ว็อท ยู วอนทิน อิฟ ยู คีพ อิท อัพ)
I strongly doubt this velvet rope would hold me up
(ไอ ซทรองลิ เดาท ดีซ เฝลเฝ็ท โรพ เวิด โฮลด มี อัพ)
And I dont want security rollin’ up on us [i got ya]
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ซิคยูริทิ โรลลิน อัพ ออน อัซ [ ไอ ก็อท ยา ])
Im not hesitating I just dont wanna rush
(แอม น็อท เฮสอิเททิง ไอ จัซท ด้อนท์ วอนนา รัฌ)

[Hook]
([ ฮุค ])
Cause, you could be anywhere you wanna
(คอส , ยู เคิด บี เอนอิฮแว ยู วอนนา)
But you decided to be here with me
(บัท ยู ดิไซด ทู บี เฮียร วิฑ มี)
No coincidence it was meant to be
(โน โคะอีนซิเด็นซ อิท วอส เม็นท ทู บี)
A mess if I mess around and let you get in
(อะ เมซ อิฟ ฟาย เมซ อะเรานด แอ็นด เล็ท ยู เก็ท อิน)
You gon’ tell all of your friends you was on this remix like
(ยู ก็อน เท็ล ออล อ็อฝ ยุร ฟเร็นด ยู วอส ออน ดีซ รีมิก ไลค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
[Fellas can I put this love up on you one time if you aint scared, say wussup]
([ เฟลลา แค็น นาย พัท ดีซ ลัฝ อัพ ออน ยู วัน ไทม อิฟ ยู เอน ซคา , เซ wussup ])
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
[They can keep watchin, im not stoppin, baby I dont give up]
([ เด แค็น คีพ วันชิน , แอม น็อท สตอปพิน , เบบิ ไอ ด้อนท์ กิฝ อัพ ])
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
[Ladies can I put this love up on you one time if you aint scared, say wussup]
([ เลดิส แค็น นาย พัท ดีซ ลัฝ อัพ ออน ยู วัน ไทม อิฟ ยู เอน ซคา , เซ wussup ])
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
[They can keep watchin, im not stoppin, baby I dont give up]
([ เด แค็น คีพ วันชิน , แอม น็อท สตอปพิน , เบบิ ไอ ด้อนท์ กิฝ อัพ ])

[Lil wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Shawty want a thug, it started with a hug
(ชาวดี้ ว็อนท ดา ธัก , อิท ซทาท วิฑ อะ ฮัก)
And the rest went like this
(แอ็นด เดอะ เร็ซท เว็นท ไลค ดีซ)
I gave her neck a kissy kiss
(ไอ เกฝ เฮอ เน็ค กา kissy คิซ)
She gave my neck a kiss back
(ชี เกฝ มาย เน็ค กา คิซ แบ็ค)
I said we could do it like a stack
(ไอ เซ็ด วี เคิด ดู อิท ไลค เก ซแท็ค)
I mean we could do it like a G
(ไอ มีน วี เคิด ดู อิท ไลค เก จี)
On the couch in V.I.P
(ออน เดอะ เคาช อิน วี ไอ พี)
Shawty we can get it on
(ชาวดี้ วี แค็น เก็ท ดิธ ออน)
Im like shout out to the D.J
(แอม ไลค เฌาท เอ้า ทู เดอะ ดี เจ)
For playin’ this song
(ฟอ เพลย์ยิน ดีซ ซ็อง)
Girl, we could act like two damn fools
(เกิล , วี เคิด แอ็คท ไลค ทู แด็ม ฟูล)
Have everybody think we doin a dance move
(แฮ็ฝ เอวี่บอดี้ ธิงค วี โดย อะ ดานซ มูฝ)
Call me, so I can make it juicy for ya
(คอล มี , โซ ไอ แค็น เมค อิท จูซอิ ฟอ ยา)
Meet me in the bathroom and you could be my secret lover girl
(มีท มี อิน เดอะ บาทรูม แอ็นด ยู เคิด บี มาย ซีคเร็ท ลัฝเออะ เกิล)

And it started with a hug but now we makin’ love in this club
(แอ็นด ดิท ซทาท วิฑ อะ ฮัก บัท เนา วี เมกิน ลัฝ อิน ดีซ คลับ)
And we not gonna stop just because
(แอ็นด วี น็อท กอนนะ ซท็อพ จัซท บิคอส)
The people in the crowd are watching us
(เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ คเราด อาร์ วัทชิง อัซ)
Cause we dont give a damn what they say, this is
(คอส วี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม ว็อท เด เซ , ดีซ ซิส)
Th-the remix baby!
(Th เดอะ รีมิก เบบิ !)

[Bridge]
([ บริจ ])
Usher:
(อัฌเออะ :)
Come a little closer let daddy put it on ya
(คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ เล็ท แดดดิ พัท ดิธ ออน ยา)
Need you to know, what happens here stays here
(นีด ยู ทู โน , ว็อท แฮพเพ็น เฮียร ซเท เฮียร)

Beyonce:
(บียองเซ่ :)
And im, ready and willing
(แอ็นด แอม , เรดอิ แอ็นด วีลลิง)
Mamas got to go
(มามะ ก็อท ทู โก)
But your standing at attention
(บัท ยุร ซแทนดิง แอ็ท แอ็ทเทนฌัน)
Keep it on the low
(คีพ อิท ออน เดอะ โล)

Usher:
(อัฌเออะ :)
Aint nobody watching
(เอน โนบอดี้ วัทชิง)
Dont worry they cant see us
(ด้อนท์ เวอริ เด แค็นท ซี อัซ)
I know I got you hot now let me in
(ไอ โน ไอ ก็อท ยู ฮ็อท เนา เล็ท มี อิน)

Beyonce:
(บียองเซ่ :)
You in the club or the car
(ยู อิน เดอะ คลับ ออ เดอะ คา)
Wherever you are
(ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์)
Run and tell the D.J
(รัน แอ็นด เท็ล เดอะ ดี เจ)
Run it back on replay [heyyy]
(รัน หนิด แบ็ค ออน รีเพลย์ [ เฮ้ ])

[chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love in This Club, Part II คำอ่านไทย Usher feat Beyonce, Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น