เนื้อเพลง Right Now คำอ่านไทย Atomic Kitten

Makin’ it real that I want it
( เมกิน หนิด ริแอ็ล แดท ไอ ว็อนท ดิธ)
Is makin’ you see that you know what I need
(อีส เมกิน ยู ซี แดท ยู โน ว็อท ไอ นีด)
Your breakin’ the rules cos you want it
(ยุร เบรกกิ้น เดอะ รูล คอซ ยู ว็อนท ดิธ)
There’s so much you can do that will make me see that
(แดร์ โซ มัช ยู แค็น ดู แดท วิล เมค มี ซี แดท)

Makin’ the love that adore you [baby]
(เมกิน เดอะ ลัฝ แดท อะโด ยู [ เบบิ ])
Is makin’ the most of the way that I feel
(อีส เมกิน เดอะ โมซท อ็อฝ เดอะ เว แดท ไอ ฟีล)
I’m taken a chance movin’ for ya
(แอม เทคเอ็น อะ ชานซ มูฝวิน ฟอ ยา)
Cos when you touch me I just can’t believe that it’s real
(คอซ ฮเว็น ยู ทั๊ช มี ไอ จัซท แค็นท บิลีฝ แดท อิทซ ริแอ็ล)

Chorus :
(โครัซ :)
So come on baby, do it to me good now
(โซ คัมมอน เบบิ , ดู อิท ทู มี เกิด เนา)
Do it to me slowly [oh yeah]
(ดู อิท ทู มี ซโลลิ [ โอ เย่ ])
Be the one and only [oh’oh yeah]
(บี ดิ วัน แอ็นด โอ๊นลี่ [ ohoh เย่ ])
And do it to me right now [baby, baby]
(แอ็นด ดู อิท ทู มี ไรท เนา [ เบบิ , เบบิ ])

Make me believe that you want it
(เมค มี บิลีฝ แดท ยู ว็อนท ดิธ)
And make me believe that you’ll always be true
(แอ็นด เมค มี บิลีฝ แดท โยว ออลเว บี ทรู)
Better not lie or deceive me
(เบทเทอะ น็อท ไล ออ ดิซีฝ มี)
If you do then we’re through so it’s up to you
(อิฟ ยู ดู เด็น เวีย ธรู โซ อิทซ อัพ ทู ยู)

So take me to places I’d never ever
(โซ เทค มี ทู พเลซ อาย เนฝเวอะ เอฝเออะ)
Never been able to go
(เนฝเวอะ บีน เอ๊เบิ้ล ทู โก)
You’re taken it higher and higher
(ยัวร์ เทคเอ็น หนิด ไฮเออะ แอ็นด ไฮเออะ)
But baby you know that it’s all getting oh lets go
(บัท เบบิ ยู โน แดท อิทซ ซอร์ เกดดดิ้ง โอ เล็ท โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bridge]
([ บริจ ])
So come on baby do it to me good
(โซ คัมมอน เบบิ ดู อิท ทู มี เกิด)
Do it like you should [oh yeah]
(ดู อิท ไลค ยู เชิด [ โอ เย่ ])
Like you said you would [oh’oh yeah]
(ไลค ยู เซ็ด ยู เวิด [ ohoh เย่ ])
And do it to me right now [right now]
(แอ็นด ดู อิท ทู มี ไรท เนา [ ไรท เนา ])

There’s a party in my head
(แดร์ ซา พาทิ อิน มาย เฮ็ด)
But you should have been there with me now [what you say, what you say]
(บัท ยู เชิด แฮ็ฝ บีน แดร์ วิฑ มี เนา [ ว็อท ยู เซ , ว็อท ยู เซ ])
Well you started on my head
(เว็ล ยู ซทาท ออน มาย เฮ็ด)
Better finish what you said to me now [what you say, what you say]
(เบทเทอะ ฟีนอิฌ ว็อท ยู เซ็ด ทู มี เนา [ ว็อท ยู เซ , ว็อท ยู เซ ])

Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right Now คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น