เนื้อเพลง Happy Holidays You Bastard คำอ่านไทย Blink 182

It’s Christmas Eve And I’ve Only Wrapped Two F*ckin’ Presents
( อิทซ ครีซมัซ อี๊ฟ แอ็นด แอฝ โอ๊นลี่ แร็พท ทู เอฟ *ckin เพร๊สเซ่นท)
It`s Christmas Eve And I’ve Only Wrapped Two F*ckin’ Presents
(It`s ครีซมัซ อี๊ฟ แอ็นด แอฝ โอ๊นลี่ แร็พท ทู เอฟ *ckin เพร๊สเซ่นท)
And I Hate Hate Hate Your Guts
(แอ็นด ดาย เฮท เฮท เฮท ยุร กัท)
I Hate Hate Hate Your Guts
(ไอ เฮท เฮท เฮท ยุร กัท)
And I’ll Never Talk To You Again
(แอ็นด แอล เนฝเวอะ ทอค ทู ยู อะเกน)
Unless Your Dad Will S*ck Me Off
(อันเลซ ยุร แด็ด วิล เอส *ck มี ออฟฟ)
I’ll Never Talk To You Again
(แอล เนฝเวอะ ทอค ทู ยู อะเกน)
Unless Your Mom Will Touch My Cock
(อันเลซ ยุร มัม วิล ทั๊ช มาย ค็อค)
I’ll Never Talk To You Again
(แอล เนฝเวอะ ทอค ทู ยู อะเกน)
Ejaculate Into A Sock
(อิแจคอิวเลท อีนทุ อะ ซ็อค)
I’ll Never Talk To You Again
(แอล เนฝเวอะ ทอค ทู ยู อะเกน)
I’ll Never Talk To You Again
(แอล เนฝเวอะ ทอค ทู ยู อะเกน)

It’s Labor Day And My Grandpa Just Ate Seven F*ckin’ Hotdogs
(อิทซ เลเบอะ เด แอ็นด มาย Grandpa จัซท เอท เซฝเอ็น เอฟ *ckin Hotdogs)
It`s Labor Day And My Grandpa Just Ate Seven F*ckin’ Hotdogs
(It`s เลเบอะ เด แอ็นด มาย Grandpa จัซท เอท เซฝเอ็น เอฟ *ckin Hotdogs)
And He Sh*t Sh*t Sh*ts His Pants
(แอ็นด ฮี ฌะ *ที ฌะ *ที ฌะ *ts ฮิส แพ็นท)
He’s Alway’s F*ckin Sh*t His Pants
(อีส ออลเว เอฟ *ckin ฌะ *ที ฮิส แพ็นท)
And I’ll Never Talk To You Again
(แอ็นด แอล เนฝเวอะ ทอค ทู ยู อะเกน)
Unless Your Dad Will S*ck Me Off
(อันเลซ ยุร แด็ด วิล เอส *ck มี ออฟฟ)
I’ll Never Talk To You Again
(แอล เนฝเวอะ ทอค ทู ยู อะเกน)
Unless Your Mom Will Touch My Cock
(อันเลซ ยุร มัม วิล ทั๊ช มาย ค็อค)
I’ll Never Talk To You Again
(แอล เนฝเวอะ ทอค ทู ยู อะเกน)
Ejaculate Into A Sock
(อิแจคอิวเลท อีนทุ อะ ซ็อค)
I’ll Never Talk To You Again
(แอล เนฝเวอะ ทอค ทู ยู อะเกน)
I’ll Never Talk To You Again
(แอล เนฝเวอะ ทอค ทู ยู อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy Holidays You Bastard คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น