เนื้อเพลง Do For Love คำอ่านไทย 2Pac feat Eric Williams

Turn it up loud
( เทิน หนิด อัพ เลาด)
Hahaha, ahahaha, hey man
(ฮาฮาฮา , อฮาฮาฮา , เฮ แม็น)
You a little s*cker for love, right?
(ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอส *cker ฟอ ลัฝ , ไรท)
Word up, hahahahaha
(เวิด อัพ , ฮาฮาฮาฮาฮา)

I shoulda seen
(ไอ โช๊วดา ซีน)
you was trouble right from the starrrrt, taught me so many lessons
(ยู วอส ทรั๊บเบิ้ล ไรท ฟร็อม เดอะ starrrrt , ทอท มี โซ เมนอิ เล๊ซซั่น)
How not to mess with broken hearts, so many questions
(เฮา น็อท ทู เมซ วิฑ บโรเค็น ฮาท , โซ เมนอิ คเวซชัน)
When this began we was the perfect match, perhaps
(ฮเว็น ดีซ บิแกน วี วอส เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช , พแร็พซ)
we had some problems but we workin at it, and now
(วี แฮ็ด ซัม พรอบเล็ม บัท วี เวิคกิน แอ็ท ดิธ , แอ็นด เนา)
the arguments are gettin loud, I wanna say
(ดิ อากิวเม็นท แซร์ เกดดิน เลาด , ไอ วอนนา เซ)
But I can’t help from walkin out just a little way
(บัท ไอ แค็นท เฮ็ลพ ฟร็อม วอคกิน เอ้า จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เว)
Just take my hand and understand, if you could see
(จัซท เทค มาย แฮ็นด แอ็นด อันเดิซแทนด , อิฟ ยู เคิด ซี)
I never planned to be a man it just wasn’t me
(ไอ เนฝเวอะ แพลน ทู บี อะ แม็น หนิด จัซท วอสซึ้น มี)
But now I’m searchin for commitment, in other arms
(บัท เนา แอม เสริทชิน ฟอ ค็อมมีทเม็นท , อิน อัฑเออะ อาม)
I wanna shelter you from harm, don’t be alarmed
(ไอ วอนนา เฌลเทอะ ยู ฟร็อม ฮาม , ด้อนท์ บี อะลาม)
Your attitude was the cause, you got me stressin
(ยุร แอททิทยูด วอส เดอะ คอส , ยู ก็อท มี สเตสซิน)
Soon as I open up the door with your jealous questions
(ซูน แอ็ส ซาย โอเพ็น อัพ เดอะ โด วิฑ ยุร เจลอัซ คเวซชัน)
Like where can I be you’re killin me with your jealousy
(ไลค ฮแว แค็น นาย บี ยัวร์ คิลลิน มี วิฑ ยุร เจลอะซิ)
Now my ambition’s to be free
(เนา มาย แอ็มบีฌอัน ทู บี ฟรี)
I can’t breathe, cause soon as I leave, it’s like a trap
(ไอ แค็นท บรีฑ , คอส ซูน แอ็ส ซาย ลีฝ , อิทซ ไลค เก ทแร็พ)
I hear you callin me to come back, I’m a s*cka for love
(ไอ เฮีย ยู คอลลิน มี ทู คัม แบ็ค , แอม มา เอส *cka ฟอ ลัฝ)
that’s right, s*cka for love
(แด๊ท ไรท , เอส *cka ฟอ ลัฝ)

[Chorus: Eric Williams]
([ โครัซ : อีริควิลเลี่ยม ])

What you won’t do, do for love
(ว็อท ยู ว็อนท ดู , ดู ฟอ ลัฝ)
You tried everything, but you don’t give up
(ยู ทไร เอ๊วี่ติง , บัท ยู ด้อนท์ กิฝ อัพ)
[repeat 2X]
([ ริพีท 2X ])

Just when I thought I broke away and I’m fellin happy
(จัซท ฮเว็น นาย ธอท ไอ บโรค อะเว แอ็นด แอม fellin แฮพพิ)
You try to trap me say you pregnant and guess who the daddy
(ยู ทไร ทู ทแร็พ มี เซ ยู พเรกแน็นท แอ็นด เก็ซ ฮู เดอะ แดดดิ)
Don’t wanna fall for it, but in this case what could I do? So now I’m back
(ด้อนท์ วอนนา ฟอล ฟอ อิท , บัท อิน ดีซ เคซ ว็อท เคิด ดาย ดู โซ เนา แอม แบ็ค)
to makin promises to you, tryin to keep it true
(ทู เมกิน พรอมอิซ ทู ยู , ทายอิน ทู คีพ อิท ทรู)
What if I’m wrong, a trick to keep me on and on
(ว็อท อิฟ แอม ร็อง , อะ ทริค ทู คีพ มี ออน แอ็นด ออน)
Tryin to be strong and in the process, keep you goin
(ทายอิน ทู บี ซทร็อง แอ็นด อิน เดอะ พรอซเอ็ซ , คีพ ยู โกอิน)
I’m bout to lose my composure, I’m gettin close
(แอม เบาท ทู ลูส มาย ค็อมโพเฉอะ , แอม เกดดิน คโลส)
To packin up and leavin notes, and gettin ghost
(ทู แพคกิน อัพ แอ็นด เลวิน โนท , แอ็นด เกดดิน โกซท)
Tell me who knows, a peaceful place where I can go
(เท็ล มี ฮู โน , อะ พีซฟุล พเลซ ฮแว ไอ แค็น โก)
To clear my head I’m feelin low, losin control
(ทู คเลีย มาย เฮ็ด แอม ฟีลิน โล , ลูซิน ค็อนทโรล)
My heart is sayin leave, oh what a tangle web we weave
(มาย ฮาท อีส เซย์อิน ลีฝ , โอ ว็อท ดา แทงเกิล เว็บ วี วีฝ)
when we conspire to conceive, and now
(ฮเว็น วี ค็อนสไพร ทู ค็อนซีฝ , แอ็นด เนา)
You gettin calls at the house, guess you cheatin
(ยู เกดดิน คอล แอ็ท เดอะ เฮาซ , เก็ซ ยู ชีทดิน)
That’s all I need to hear cause I’m leavin, I’m out the do’
(แด๊ท ซอร์ ไอ นีด ทู เฮีย คอส แอม เลวิน , แอม เอ้า เดอะ ดู)
Never no more will you see me, this is the end
(เนฝเวอะ โน โม วิล ยู ซี มี , ดีซ ซิส ดิ เอ็นด)
Cause now I know you’ve been cheatin, I’m a s*cka for love
(คอส เนา ไอ โน ยู๊ฟ บีน ชีทดิน, แอม มา เอส *cka ฟอ ลัฝ)
damn, s*cka for love… s*cka for love
(แด็ม , เอส *cka ฟอ ลัฝ เอส *cka ฟอ ลัฝ)
s*cka for love
(เอส *cka ฟอ ลัฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Now he left you with scars, tears on your pillow and you still stay
(เนา ฮี เล็ฟท ยู วิฑ ซคา , เทีย ออน ยุร พีลโล แอ็นด ยู ซทิล ซเท)
As you sit and pray, hoping the beatings’ll go away
(แอ็ส ยู ซิท แอ็นด พเร , โฮพปิง เดอะ beatingsll โก อะเว)
It wasn’t always a hit and run relationship
(อิท วอสซึ้น ออลเว ซา ฮิท แอ็นด รัน ริเลฌันฌิพ)
It use to be love, happieness and companionship
(อิท ยูซ ทู บี ลัฝ , happieness แซน ค็อมแพนยันฌิพ)
Remember when I treated you good
(ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย ทีอี ยู เกิด)
I moved you up to hills, out the ills of the ghetto hood
(ไอ มูฝ ยู อัพ ทู ฮิล , เอ้า ดิ แอล อ็อฝ เดอะ เกทโท ฮุด)
Me and you a happy home, when it was on
(มี แอ็นด ยู อะ แฮพพิ โฮม , ฮเว็น หนิด วอส ออน)
I had a love to call my own
(ไอ แฮ็ด อะ ลัฝ ทู คอล มาย โอน)
I shoulda seen you was trouble but I was lost, trapped in your eyes
(ไอ โช๊วดา ซีน ยู วอส ทรั๊บเบิ้ล บัท ไอ วอส ล็อซท , แทร๊พ อิน ยุร ไอ)
Preoccupied with gettin tossed, no need to lie
(พริออคคิวไพด วิฑ เกดดิน ท็อซ , โน นีด ทู ไล)
You had a man and I knew it, you told me
(ยู แฮ็ด อะ แม็น แอ็นด ดาย นยู อิท , ยู โทลด มี)
Don’t worry bout it we can do it now I’m under pressure
(ด้อนท์ เวอริ เบาท ดิธ วี แค็น ดู อิท เนา แอม อันเดอะ พเรฌเออะ)
Make a decision cause I’m waitin, when I’m alone
(เมค เก ดิซีฉอัน คอส แอม เว๊ทดิน , ฮเว็น แอม อะโลน)
I’m on the phone havin secret conversations, huh
(แอม ออน เดอะ โฟน เฮฝวิน ซีคเร็ท คอนเฝอะเซฌัน , ฮู)
I wanna take your misery, replace it with happiness
(ไอ วอนนา เทค ยุร มีสริ , ริพเลซ อิท วิฑ แฮพพิเน็ซ)
but I need your faith in me, I’m a s*cka for love
(บัท ไอ นีด ยุร เฟธ อิน มี , แอม มา เอส *cka ฟอ ลัฝ)
s*cka for love, know you ain’t right G but yet I’ma s*cka for love
(เอส *cka ฟอ ลัฝ , โน ยู เอน ไรท จี บัท เย็ท แอมอา เอส *cka ฟอ ลัฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’ma s*cka for love, s*cka for love
(แอมอา เอส *cka ฟอ ลัฝ , เอส *cka ฟอ ลัฝ)
S*cka for love
(เอส *cka ฟอ ลัฝ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do For Love คำอ่านไทย 2Pac feat Eric Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น