เนื้อเพลง Maps คำอ่านไทย Maroon 5

I miss the taste of a sweeter life
(แอล บี ดรีมมิง มาย ดรีม วิฑ ยู ไอ มิซ เดอะ เทซท อ็อฝ อะ สวีตเดอ ไลฟ)
I miss the conversation
(ไอ มิซ เดอะ คอนเฝอะเซฌัน)
I’m searching for a song tonight
(แอม เซิชอิง ฟอ รา ซ็อง ทุไนท)
I’m changing all of the stations
(แอม เช้งจิ้นส ออล อ็อฝ เดอะ ซเทฌัน)

I like to think that we had it all
(ไอ ไลค ทู ธิงค แดท วี แฮ็ด ดิท ออล)
We drew a map to a better place
(วี ดรู อะ แม็พ ทู อะ เบทเทอะ พเลซ)
But on that road I took a fall
(บัท ออน แดท โรด ดาย ทุค กา ฟอล)
Oh baby why did you run away?
(โอ เบบิ ฮไว ดิด ยู รัน อะเว)

I was there for you
(ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู)
In your darkest times
(อิน ยุร ดาร์คเนท ไทม)
I was there for you
(ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู)
In your darkest nights
(อิน ยุร ดาร์คเนท ไนท)

But I wonder where were you?
(บัท ไอ วันเดอะ ฮแว เวอ ยู)
When I was at my worst
(ฮเว็น นาย วอส แอ็ท มาย เวิซท)
Down on my knees
(เดาน ออน มาย นี)
And you said you had my back
(แอ็นด ยู เซ็ด ยู แฮ็ด มาย แบ็ค)
So I wonder where were you?
(โซ ไอ วันเดอะ ฮแว เวอ ยู)
When all the roads you took came back to me
(ฮเว็น ออล เดอะ โรด ยู ทุค เคม แบ็ค ทู มี)

So I’m following the map that leads to you
(โซ แอม ฟอลโละอิง เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
The map that leads to you
(เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
Ain’t nothing I can do
(เอน นัธอิง ไอ แค็น ดู)
The map that leads to you
(เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
Following, following, following to you
(ฟอลโละอิง , ฟอลโละอิง , ฟอลโละอิง ทู ยู)
The map that leads to you
(เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
Ain’t nothing I can do
(เอน นัธอิง ไอ แค็น ดู)
The map that leads to you
(เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
Following, following, following
(ฟอลโละอิง , ฟอลโละอิง , ฟอลโละอิง)

I hear your voice in my sleep at night
(ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ อิน มาย ซลีพ แอ็ท ไนท)
Hard to resist temptation
(ฮาด ทู ริสีซท เทมเทฌัน)
Cause something strange has come over me
(คอส ซัมติง ซทเรนจ แฮ็ส คัม โอเฝอะ มี)
And now I can’t get over you
(แอ็นด เนา ไอ แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู)
No, I just can’t get over you
(โน , ไอ จัซท แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู)

I was there for you
(ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู)
In your darkest times
(อิน ยุร ดาร์คเนท ไทม)
I was there for you
(ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู)
In your darkest nights
(อิน ยุร ดาร์คเนท ไนท)

But I wonder where were you?
(บัท ไอ วันเดอะ ฮแว เวอ ยู)
When I was at my worst
(ฮเว็น นาย วอส แอ็ท มาย เวิซท)
Down on my knees
(เดาน ออน มาย นี)
And you said you had my back
(แอ็นด ยู เซ็ด ยู แฮ็ด มาย แบ็ค)
So I wonder where were you?
(โซ ไอ วันเดอะ ฮแว เวอ ยู)
When all the roads you took came back to me
(ฮเว็น ออล เดอะ โรด ยู ทุค เคม แบ็ค ทู มี)

So I’m following the map that leads to you
(โซ แอม ฟอลโละอิง เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
The map that leads to you
(เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
Ain’t nothing I can do
(เอน นัธอิง ไอ แค็น ดู)
The map that leads to you
(เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
Following, following, following to you
(ฟอลโละอิง , ฟอลโละอิง , ฟอลโละอิง ทู ยู)
The map that leads to you
(เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
Ain’t nothing I can do
(เอน นัธอิง ไอ แค็น ดู)
The map that leads to you
(เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)

Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
Oh oh oh
(โอ โอ โอ)

Oh, I was there for you
(โอ , ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู)
Oh, in your darkest time
(โอ , อิน ยุร ดาร์คเนท ไทม)
Oh, I was there for you
(โอ , ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู)
Oh, in your darkest nights
(โอ , อิน ยุร ดาร์คเนท ไนท)

Oh, I was there for you
(โอ , ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู)
Oh, in your darkest time
(โอ , อิน ยุร ดาร์คเนท ไทม)
Oh, I was there for you
(โอ , ไอ วอส แดร์ ฟอ ยู)
Oh, in your darkest nights
(โอ , อิน ยุร ดาร์คเนท ไนท)

But I wonder where were you?
(บัท ไอ วันเดอะ ฮแว เวอ ยู)
When I was at my worst
(ฮเว็น นาย วอส แอ็ท มาย เวิซท)
Down on my knees
(เดาน ออน มาย นี)
And you said you had my back
(แอ็นด ยู เซ็ด ยู แฮ็ด มาย แบ็ค)
So I wonder where were you?
(โซ ไอ วันเดอะ ฮแว เวอ ยู)
When all the roads you took came back to me
(ฮเว็น ออล เดอะ โรด ยู ทุค เคม แบ็ค ทู มี)

So I’m following the map that leads to you
(โซ แอม ฟอลโละอิง เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
The map that leads to you
(เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
Ain’t nothing I can do
(เอน นัธอิง ไอ แค็น ดู)
The map that leads to you
(เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
Following, following, following to you
(ฟอลโละอิง , ฟอลโละอิง , ฟอลโละอิง ทู ยู)
The map that leads to you
(เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
Ain’t nothing I can do
(เอน นัธอิง ไอ แค็น ดู)
The map that leads to you
(เดอะ แม็พ แดท เล็ด ทู ยู)
Following, following, following
(ฟอลโละอิง , ฟอลโละอิง , ฟอลโละอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maps คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น