เนื้อเพลง Daddy คำอ่านไทย Jewel

my bones are tired, daddy
( มาย บอน แซร์ ไทร , แดดดิ)
I don?t get enough sleep
(ไอ ด็อน ที เก็ท อินัฟ ซลีพ)
I don?t eat as good as I could, daddy
(ไอ ด็อน ที อีท แอ็ส เกิด แอ็ส ซาย เคิด , แดดดิ)
what?s that say about me?
(ว็อท เอส แดท เซ อะเบาท มี)
sometimes I sleep past noon, daddy
(ซัมไทม์ ซาย ซลีพ พาซท นูน , แดดดิ)
drink lost of black coffee and I smoke like a chimney
(ดริงค ล็อซท อ็อฝ บแล็ค คอฟฟิ แอ็นด ดาย ซโมค ไลค เก ชีมนิ)
yes, I left the refrigerator door half open, daddy
(เย็ซ , ไอ เล็ฟท เดอะ ริฟรีจเออะเรเทอะ โด ฮาล์ฟ โอเพ็น , แดดดิ)
what?s that say about me?
(ว็อท เอส แดท เซ อะเบาท มี)
sometimes I want to rip out your throat, daddy
(ซัมไทม์ ซาย ว็อนท ทู ริพ เอ้า ยุร ธโรท , แดดดิ)
for all those things you said that were mean
(ฟอ ออล โฑส ธิง ยู เซ็ด แดท เวอ มีน)
gonna make you just as vulnerable as I was, daddy
(กอนนะ เมค ยู จัซท แอ็ส ฝั๊ลเนอเรเบิ้ล แอ็ส ซาย วอส , แดดดิ)
what?s that say about me?
(ว็อท เอส แดท เซ อะเบาท มี)
sometimes I want to bash in your teeth, daddy
(ซัมไทม์ ซาย ว็อนท ทู แบ็ฌ อิน ยุร ทีท , แดดดิ)
gonna use your tongue as a stamp
(กอนนะ ยูซ ยุร ทัง แอ็ส ซา ซแท็มพ)
gonna rip your heart out the way you did mine, daddy
(กอนนะ ริพ ยุร ฮาท เอ้า เดอะ เว ยู ดิด ไมน , แดดดิ)
go ahead and psycho-analyze that
(โก อะเฮด แอ็นด ไซโคะ แอนอะไลส แดท)
cause I?m your creation, I?m your love, daddy
(คอส ไอ เอ็ม ยุร คริเอฌัน , ไอ เอ็ม ยุร ลัฝ , แดดดิ)
grew up to be and do all those sick things you said I?d do
(กรู อัพ ทู บี แอ็นด ดู ออล โฑส ซิค ธิง ยู เซ็ด ดาย ดี ดู)
well last night I saw you sneak out your window
(เว็ล ลาซท ไนท ไอ ซอ ยู ซนีค เอ้า ยุร วีนโด)
with your white hood, daddy
(วิฑ ยุร ฮไวท ฮุด , แดดดิ)
what?s that say about you?
(ว็อท เอส แดท เซ อะเบาท ยู)
I?m sloppy, what?s that say about you?
(ไอ เอ็ม ซลอพพิ , ว็อท เอส แดท เซ อะเบาท ยู)
I?m messy, what?s that say about you?
(ไอ เอ็ม เมซซิ , ว็อท เอส แดท เซ อะเบาท ยู)
My bones are tired, daddy
(มาย บอน แซร์ ไทร , แดดดิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daddy คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น