เนื้อเพลง Country House คำอ่านไทย Blur

[Spoken: And so the story begins]
( [ ซโพเค็น : แอ็นด โซ เดอะ ซโทริ บีกีน ])
City dweller, successful fella
(ซีทอิ dweller , ซัคเซซฟุล เฟลลา)
Thought to himself, ” Oops, I’ve got a lot of money ” [lot of money]
(ธอท ทู ฮิมเซลฟ , ” อุ๊บสฺ , แอฝ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ มันอิ ” [ ล็อท อ็อฝ มันอิ ])
Caught in a rat race terminally
(คอท อิน อะ แร็ท เรซ terminally)

I’m a professional cynic but my heart’s not in it
(แอม มา พโระเฟฌอะแน็ล ซีนอิค บัท มาย ฮาท น็อท อิน หนิด)
I’m paying the price of living life at the limit [to the limit]
(แอม เพย์อิง เดอะ พไรซ อ็อฝ ลีฝอิง ไลฟ แอ็ท เดอะ ลีมอิท [ ทู เดอะ ลีมอิท ])
Caught in the century’s anxiety
(คอท อิน เดอะ เซนเชอะริ แอ็งไสเอะทิ)
Yes it preys on him [preys on him]
(เย็ซ ซิท พเร ออน ฮิม [ พเร ออน ฮิม ])
He’s getting thin [getting thin] {tricycle life}
(อีส เกดดดิ้ง ธิน [ เกดดดิ้ง ธิน ] {tricycle ไลฟ })

He lives in a house, a very big house in the country
(ฮี ไลฝ ซิน อะ เฮาซ , อะ เฝริ บิก เฮาซ อิน เดอะ คันทริ)
[ooh la la ooh] Watching afternoon repeats and the food he eats in the country
([ อู้ ลา ลา อู้ ] วัทชิง แอฟเตอร์นูน ริพีท แซน เดอะ ฟูด ฮี อีท ซิน เดอะ คันทริ)
He takes all manner of pills and piles up analyst bills in the country
(ฮี เทค ซอร์ แมนเนอะ อ็อฝ พิล แซน ไพล อัพ แอนอะลิซท บิล ซิน เดอะ คันทริ)
[ooh la la ooh] Oh, it’s like an animal farm, lots of rural charm in the country
([ อู้ ลา ลา อู้ ] โอ , อิทซ ไลค แอน แอนอิแม็ล ฟาม , ล็อท อ็อฝ รูแร็ล ชาม อิน เดอะ คันทริ)

He’s got morning glory and life’s a different story
(อีส ก็อท มอนิง กโลริ แอ็นด ไลฟ ซา ดีฟเฟอะเร็นท ซโทริ)
Everything’s going jackanorry [jackanorry]
(เอ๊วี่ติง โกอิ้ง jackanorry [ jackanorry ])
Touched with his own mortality
(ทั๊ช วิฑ ฮิส โอน มอแทลอิทิ)
He’s reading Balzac and knocking back Prozac
(อีส รีดอิง Balzac แอ็นด นอคกิง แบ็ค Prozac)
It’s a helping hand that makes you feel wonderfully bland
(อิทซ ซา เฮลพิง แฮ็นด แดท เมค ยู ฟีล วันเดอะฟุลิ บแล็นด)
[close your eyes child]
([ คโลส ยุร ไอ ไชล ])
Oh, it’s the century’s remedy
(โอ , อิทซ เดอะ เซนเชอะริ เรมอิดิ)
For the faint at heart [faint at heart]
(ฟอ เดอะ เฟนท แอ็ท ฮาท [ เฟนท แอ็ท ฮาท ])
A new start [new start] {tricycle life}
(อะ นยู ซทาท [ นยู ซทาท ] {tricycle ไลฟ })

[Background repeated during next verse:]
([ แบ็คกราว ริพีท ดยูริง เน็คซท เฝิซ : ])
[Blow, blow me out I am so sad I don’t know why]
([ บโล , บโล มี เอ้า ไอ แอ็ม โซ แซ็ด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว ])
He lives in a house, a very big house in the country
(ฮี ไลฝ ซิน อะ เฮาซ , อะ เฝริ บิก เฮาซ อิน เดอะ คันทริ)
[Ooh la la ooh] He’s got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country
([ อู้ ลา ลา อู้ ] อีส ก็อท ดา ฟ็อก อิน ฮิส เช็ซท , โซ ฮี นีด ซา ล็อท อ็อฝ เร็ซท อิน เดอะ คันทริ)
He doesn’t drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country
(ฮี ดัสอินท ดริงค , ซโมค , ลาฟ , เทค เฮอแบ็ล บัธ ซิน เดอะ คันทริ)
[Ooh la la ooh] But you’ll come to no harm on the animal farm in the country
([ อู้ ลา ลา อู้ ] บัท โยว คัม ทู โน ฮาม ออน ดิ แอนอิแม็ล ฟาม อิน เดอะ คันทริ)

In the country [Doo doo doo]
(อิน เดอะ คันทริ [ ดู ดู ดู ])
In the country [Doo doo doo]
(อิน เดอะ คันทริ [ ดู ดู ดู ])
In the country-y-y!
(อิน เดอะ คันทริ วาย วาย !)

[A real feel good instrumental solo.]
([ อะ ริแอ็ล ฟีล เกิด อินซทรุเมนแท็ล โซโล ])

Blow, blow me out I am so sad I don’t know why <-- 2 times, then repeated in (บโล , บโล มี เอ้า ไอ แอ็ม โซ แซ็ด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว < ทู ไทม , เด็น ริพีท อิน)
the background
(เดอะ แบ็คกราว)

Oh, he lives in a house, a very big house in the country
(โอ , ฮี ไลฝ ซิน อะ เฮาซ , อะ เฝริ บิก เฮาซ อิน เดอะ คันทริ)
[ooh la la ooh] Watching afternoon repeats and the food he eats in the country
([ อู้ ลา ลา อู้ ] วัทชิง แอฟเตอร์นูน ริพีท แซน เดอะ ฟูด ฮี อีท ซิน เดอะ คันทริ)
He takes all manner of pills and piles up analyst bills in the country
(ฮี เทค ซอร์ แมนเนอะ อ็อฝ พิล แซน ไพล อัพ แอนอะลิซท บิล ซิน เดอะ คันทริ)
[ooh la la ooh] Oh, it’s like an animal farm, lots of rural charm in the country
([ อู้ ลา ลา อู้ ] โอ , อิทซ ไลค แอน แอนอิแม็ล ฟาม , ล็อท อ็อฝ รูแร็ล ชาม อิน เดอะ คันทริ)

Oh, he lives in a house, a very big house in the country
(โอ , ฮี ไลฝ ซิน อะ เฮาซ , อะ เฝริ บิก เฮาซ อิน เดอะ คันทริ)
[Ooh la la ooh] He’s got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country
([ อู้ ลา ลา อู้ ] อีส ก็อท ดา ฟ็อก อิน ฮิส เช็ซท , โซ ฮี นีด ซา ล็อท อ็อฝ เร็ซท อิน เดอะ คันทริ)
He doesn’t drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country
(ฮี ดัสอินท ดริงค , ซโมค , ลาฟ , เทค เฮอแบ็ล บัธ ซิน เดอะ คันทริ)
[Ooh la la ooh] Yes you’ll come to no harm on the animal farm in the country
([ อู้ ลา ลา อู้ ] เย็ซ โยว คัม ทู โน ฮาม ออน ดิ แอนอิแม็ล ฟาม อิน เดอะ คันทริ)
Ooh la la la
(อู้ ลา ลา ลา)

[Spoken behind instrumental solo: I wanna be, I wanna be {in the country}]
([ ซโพเค็น บิไฮนด อินซทรุเมนแท็ล โซโล : ไอ วอนนา บี , ไอ วอนนา บี {อิน เดอะ คันทริ } ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Country House คำอ่านไทย Blur

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น