เนื้อเพลง Franco Un-American คำอ่านไทย NOFX

I never thought about the universe
( ไอ เนฝเวอะ ธอท อะเบาท ดิ ยูนิเฝิซ)
It made me feel small
(อิท เมด มี ฟีล ซมอล)
Never thought about the problems
(เนฝเวอะ ธอท อะเบาท เดอะ พรอบเล็ม)
Of this planet at all
(อ็อฝ ดีซ พแลนเอ็ท แอ็ท ดอร์)
Global warming and radio-active sites
(กโลบแอ็ล วอมมิง แอ็นด เรดิโอ แอคทิฝ ไซท)
Imperilistic wrongs and animal rights, no!
(Imperilistic ร็อง แซน แอนอิแม็ล ไรท , โน !)

Why think all the bad things
(ฮไว ธิงค ออล เดอะ แบ็ด ธิง)
When life is so good
(ฮเว็น ไลฟ อีส โซ เกิด)
Why help with an ‘am’
(ฮไว เฮ็ลพ วิฑ แอน แอ็ม)
If there’s always a ‘could’
(อิฟ แดร์ ออลเว ซา เคิด)
Let the whales worry
(เล็ท เดอะ ฮเวล เวอริ)
About the poisons in the sea
(อะเบาท เดอะ พ๊อยซั่น ซิน เดอะ ซี)
Outside of California
(เอาทไซด อ็อฝ แคลิฟอร์เนีย)
It’s foreign policy
(อิทซ ฟอริน พอลอิซิ)

I don’t want changes
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เชนจ)
I’ve no reactions
(แอฝ โน ริแอคฌัน)
Your dilemmas
(ยุร ดิเลมมะ)
Are my distractions
(อาร์ มาย ดิซทแรคฌัน)

That’s no way to go Franco Un-American
(แด๊ท โน เว ทู โก Franco ยูเอ็น อะเมริแค็น)
No way to go Franco Un-American
(โน เว ทู โก Franco ยูเอ็น อะเมริแค็น)
No way to go Franco Un-American
(โน เว ทู โก Franco ยูเอ็น อะเมริแค็น)
No way to go Franco, Franco Un-American
(โน เว ทู โก Franco , Franco ยูเอ็น อะเมริแค็น)

I never looked around, I never second guessed
(ไอ เนฝเวอะ ลุค อะเรานด , ไอ เนฝเวอะ เซคอันด เก็ซ)
Then I read some Howard Zinn, now I’m always depressed
(เด็น นาย เร็ด ซัม Howard Zinn , เนา แอม ออลเว ดิพเรซ)
and now I can’t sleep from years of apathy
(แอ็นด เนา ไอ แค็นท ซลีพ ฟร็อม เยีย อ็อฝ แอพอะธิ)
All because I read a little Noam Chomsky
(ออล บิคอส ไอ เร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล Noam Chomsky)
I’m eating vegitation ’cause a Fast Food Nation
(แอม อีสดิง vegitation คอส อะ ฟัซท ฟูด เนฌัน)
I wear uncomfortable shoe ’cause of globalization
(ไอ แว อันคอมฟอร์เดเบิล ฌู คอส อ็อฝ โกวเบลีเซเชิน)
I’m watching Michael Moore expose the awful truth
(แอม วัทชิง ไมเล มัวร์ เอ็คซโพเส ดิ ออฟุล ทรูธ)
I’m listening to Public Enemy and Reagan Youth
(แอม ลิเซินนิง ทู พับลิค เอนอิมิ แอ็นด เรแกน ยูธ)
I see no world peace ’cause of Zealous Armed Forces
(ไอ ซี โน เวิลด พีซ คอส อ็อฝ เสลอัซ อาม โฟซ)
I eat no breath mints ’cause they’re from de-hooved horses
(ไอ อีท โน บเร็ธ มินท คอส เดรว ฟร็อม ดี ฮูฝด ฮอซ)
Now I can’t believe what an absolute failure
(เนา ไอ แค็นท บิลีฝ ว็อท แอน แอบโซลยูท เฟลเยอะ)
The president’s laughing ’cause we voted for Nadar
(เดอะ พเรสอิเด็นท ลาฟอิง คอส วี โฝท ฟอ Nadar)

That’s no way to go Franco Un-American
(แด๊ท โน เว ทู โก Franco ยูเอ็น อะเมริแค็น)
No way to go Franco Un-American
(โน เว ทู โก Franco ยูเอ็น อะเมริแค็น)
No way to go Franco Un-American
(โน เว ทู โก Franco ยูเอ็น อะเมริแค็น)
Where can we go Franco Un-American?
(ฮแว แค็น วี โก Franco ยูเอ็น อะเมริแค็น)

I wanna move north and become a Canadian
(ไอ วอนนา มูฝ นอธ แอ็นด บิคัม อะ คะเนเดียน)
Or head down low with the nice Australians
(ออ เฮ็ด เดาน โล วิฑ เดอะ ไน๊ซ์ ออซทเรลแย็น)
I don’t wanna be another ” I don’t care-ican ”
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี แอะนัธเออะ ” ไอ ด้อนท์ แค ican “)
What are we gonna do Franco, Franco Un-American
(ว็อท อาร์ วี กอนนะ ดู Franco , Franco ยูเอ็น อะเมริแค็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Franco Un-American คำอ่านไทย NOFX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น