เนื้อเพลง Come With Me คำอ่านไทย Zwan

all you need
( ออล ยู นีด)
is something i’ll believe
(อีส ซัมติง แอล บิลีฝ)
flashlights in the hall
(แฟลชไลท์ ซิน เดอะ ฮอล)
but no call
(บัท โน คอล)
cause when my day is done
(คอส ฮเว็น มาย เด อีส ดัน)
i find where i belong
(ไอ ไฟนด ฮแว ไอ บิลอง)
waiting on the curb
(เวททิง ออน เดอะ เคิบ)
for you to come to carry on
(ฟอ ยู ทู คัม ทู แคริ ออน)
it won’t be long
(อิท ว็อนท บี ล็อง)
we’ll turn around
(เว็ล เทิน อะเรานด)
i care enough to wake you up
(ไอ แค อินัฟ ทู เวค ยู อัพ)
to make us mine i’ll make you shine
(ทู เมค อัซ ไมน แอล เมค ยู ไฌน)

stay the night
(ซเท เดอะ ไนท)
stay all your life
(ซเท ออล ยุร ไลฟ)
just come with me
(จัซท คัม วิฑ มี)

come with me
(คัม วิฑ มี)
won’t you come with me
(ว็อนท ยู คัม วิฑ มี)
come with me again
(คัม วิฑ มี อะเกน)
come with me
(คัม วิฑ มี)
[stay the night]
([ ซเท เดอะ ไนท ])
won’t you come with me
(ว็อนท ยู คัม วิฑ มี)
[stay all your life]
([ ซเท ออล ยุร ไลฟ ])
come with me again
(คัม วิฑ มี อะเกน)
[just come with me]
([ จัซท คัม วิฑ มี ])

fell so high i broke my jaw
(เฟ็ล โซ ไฮ ไอ บโรค มาย จอ)
i couldn’t talk to you
(ไอ คูดซึ่น ทอค ทู ยู)
went underground to play around it’s true
(เว็นท อันเดิกเรานด ทู พเล อะเรานด อิทซ ทรู)
but i came back
(บัท ไอ เคม แบ็ค)
to get you at that place so i could breathe
(ทู เก็ท ยู แอ็ท แดท พเลซ โซ ไอ เคิด บรีฑ)

it’s 3 a.m.
(อิทซ ที อะ เอ็ม)
and i’m up again
(แอ็นด แอม อัพ อะเกน)
answering the call of all
(answerings เดอะ คอล อ็อฝ ออล)
the flowers by the bed
(เดอะ ฟเลาเออะ ไบ เดอะ เบ็ด)
make me wish my head
(เมค มี วิฌ มาย เฮ็ด)
was lying and possessed by truth alone a certain home
(วอส ลายยิง แอ็นด พ็อสเสซ ไบ ทรูธ อะโลน อะ เซอทิน โฮม)
a wooden gate, a rabbit hole
(อะ วูเดน เกท , อะ แรบบิท โฮล)
we’ll turn around it won’t be long
(เว็ล เทิน อะเรานด ดิท ว็อนท บี ล็อง)
capture that place, won’t it be fun
(แคพเชอะ แดท พเลซ , ว็อนท ดิธ บี ฟัน)

come with me
(คัม วิฑ มี)
[stay the night]
([ ซเท เดอะ ไนท ])
won’t you come with me
(ว็อนท ยู คัม วิฑ มี)
[stay all your life]
([ ซเท ออล ยุร ไลฟ ])
come with me again
(คัม วิฑ มี อะเกน)
[just come with me]
([ จัซท คัม วิฑ มี ])
come with me
(คัม วิฑ มี)
[stay the night]
([ ซเท เดอะ ไนท ])
won’t you come with me
(ว็อนท ยู คัม วิฑ มี)
[stay all your life]
([ ซเท ออล ยุร ไลฟ ])
come with me again
(คัม วิฑ มี อะเกน)
[just come with me]
([ จัซท คัม วิฑ มี ])

she means more to me
(ชี มีน โม ทู มี)
than any living thing
(แฑ็น เอนอิ ลีฝอิง ธิง)
younger than the blush of spring she sings
(ยังเกอะ แฑ็น เดอะ บลัฌ อ็อฝ ซพริง ชี ซิง)

[stay the night]
([ ซเท เดอะ ไนท ])
won’t you come with me
(ว็อนท ยู คัม วิฑ มี)
[stay all your life]
([ ซเท ออล ยุร ไลฟ ])
come with me again
(คัม วิฑ มี อะเกน)
[just come with me]
([ จัซท คัม วิฑ มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come With Me คำอ่านไทย Zwan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น