เนื้อเพลง Rain คำอ่านไทย The Beatles

The Beatles – Rain
( เดอะ บีเดิลสฺ เรน)

If the rain comes they run and hide their heads.
(อิฟ เดอะ เรน คัม เด รัน แอ็นด ไฮด แด เฮ็ด)
They might as well be dead.
(เด ไมท แอ็ส เว็ล บี เด็ด)
If the rain comes, if the rain comes.
(อิฟ เดอะ เรน คัม , อิฟ เดอะ เรน คัม)
When the sun shines they slip into the shade
(ฮเว็น เดอะ ซัน ไฌน เด ซลิพ อีนทุ เดอะ เฌด)
[When the sun shines down.]
([ ฮเว็น เดอะ ซัน ไฌน เดาน ])
And drink their lemonade.
(แอ็นด ดริงค แด เลมะเนด)
[When the sun shines down.]
([ ฮเว็น เดอะ ซัน ไฌน เดาน ])
When the sun shines, when the sun shines.
(ฮเว็น เดอะ ซัน ไฌน , ฮเว็น เดอะ ซัน ไฌน)
Rain, I don’t mind.
(เรน , ไอ ด้อนท์ ไมนด)
Shine, the weather’s fine.
(ไฌน , เดอะ เวฑเออะ ไฟน)
I can show you that when it starts to rain,
(ไอ แค็น โฌ ยู แดท ฮเว็น หนิด ซทาท ทู เรน ,)
[When the sun shines down.]
([ ฮเว็น เดอะ ซัน ไฌน เดาน ])
Everything’s the same.
(เอ๊วี่ติง เดอะ เซม)
[When the sun shines down.]
([ ฮเว็น เดอะ ซัน ไฌน เดาน ])
I can show you, I can show you.
(ไอ แค็น โฌ ยู , ไอ แค็น โฌ ยู)
Rain, I don’t mind.
(เรน , ไอ ด้อนท์ ไมนด)
Shine, the weather’s fine.
(ไฌน , เดอะ เวฑเออะ ไฟน)
Can you hear me, that when it rains and shines,
(แค็น ยู เฮีย มี , แดท ฮเว็น หนิด เรน แซน ไฌน ,)
[When the sun shines down.]
([ ฮเว็น เดอะ ซัน ไฌน เดาน ])
It’s just a state of mind?
(อิทซ จัซท ดา ซเทท อ็อฝ ไมนด)
[When the sun shines down.]
([ ฮเว็น เดอะ ซัน ไฌน เดาน ])
Can you hear me, can you hear me?
(แค็น ยู เฮีย มี , แค็น ยู เฮีย มี)
If the rain comes they run and hide their heads.
(อิฟ เดอะ เรน คัม เด รัน แอ็นด ไฮด แด เฮ็ด)
sdaeh rieht edih dna nur yeht semoc niar eht fI.
(sdaeh rieht edih dna nur yeht semoc niar eht ฟาย)
[Rain]
([ เรน ])
naiR.
(naiR)
[Rain]
([ เรน ])
enihsnuS.
(enihsnuS)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rain คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น