เนื้อเพลง Would You Mind คำอ่านไทย Janet Jackson

Baby would you mind touching me
( เบบิ เวิด ยู ไมนด ทัชชิง มี)
Ever so slowly
(เอฝเออะ โซ ซโลลิ)
You’re making me quiver
(ยัวร์ เมคอิง มี ควีฝเออะ)
Baby would you mind undressing me
(เบบิ เวิด ยู ไมนด อันเดรสซิ่ง มี)
Making me feel sexy
(เมคอิง มี ฟีล เซคซิ)
While in the moment
(ฮไวล อิน เดอะ โมเม็นท)

Cause I’m gonna
(คอส แอม กอนนะ)
Bathe you, play with you, rub you, caress you
(เบฑ ยู , พเล วิฑ ยู , รับ ยู , คะเรซ ยู)
Tell how much I’ve missed you
(เท็ล เฮา มัช แอฝ มิซ ยู)
I just wanna
(ไอ จัซท วอนนา)
Touch you, tease you, lick you, please you
(ทั๊ช ยู , ทีส ยู , ลิค ยู , พลีส ยู)
Love you, hold you make love to you
(ลัฝ ยู , โฮลด ยู เมค ลัฝ ทู ยู)
And I’m gonna
(แอ็นด แอม กอนนะ)
Kiss you, s*ck you, taste you, ride you
(คิซ ยู , เอส *ck ยู , เทซท ยู , ไรด ยู)
Feel you deep inside me ooh
(ฟีล ยู ดีพ อีนไซด มี อู้)
I just wanna
(ไอ จัซท วอนนา)
Kiss you, s*ck you, taste you, ride you
(คิซ ยู , เอส *ck ยู , เทซท ยู , ไรด ยู)
Feel you, make you come too
(ฟีล ยู , เมค ยู คัม ทู)

Cause I’m gonna
(คอส แอม กอนนะ)
Bathe you, play with you, rub you, caress you
(เบฑ ยู , พเล วิฑ ยู , รับ ยู , คะเรซ ยู)
Tell how much I’ve missed you
(เท็ล เฮา มัช แอฝ มิซ ยู)
I just wanna
(ไอ จัซท วอนนา)
Touch you, tease you, lick you, please you
(ทั๊ช ยู , ทีส ยู , ลิค ยู , พลีส ยู)
Love you, hold you make love to you
(ลัฝ ยู , โฮลด ยู เมค ลัฝ ทู ยู)
And I’m gonna
(แอ็นด แอม กอนนะ)
Kiss you, s*ck you, taste you, ride you
(คิซ ยู , เอส *ck ยู , เทซท ยู , ไรด ยู)
Feel you deep inside me ooh
(ฟีล ยู ดีพ อีนไซด มี อู้)
I just wanna
(ไอ จัซท วอนนา)
Kiss you, s*ck you, taste you, ride you
(คิซ ยู , เอส *ck ยู , เทซท ยู , ไรด ยู)
Feel you, make you come too
(ฟีล ยู , เมค ยู คัม ทู)

Baby would you mind coming inside of me
(เบบิ เวิด ยู ไมนด คัมอิง อีนไซด อ็อฝ มี)
Letting your juices free
(เลทดิง ยุร จูซ ฟรี)
Deep in my passion
(ดีพ อิน มาย แพฌอัน)

Cause I’m gonna
(คอส แอม กอนนะ)
Bathe you, play with you, rub you, caress you
(เบฑ ยู , พเล วิฑ ยู , รับ ยู , คะเรซ ยู)
Tell how much I’ve missed you
(เท็ล เฮา มัช แอฝ มิซ ยู)
I just wanna
(ไอ จัซท วอนนา)
Touch you, tease you, lick you, please you
(ทั๊ช ยู , ทีส ยู , ลิค ยู , พลีส ยู)
Love you, hold you make love to you
(ลัฝ ยู , โฮลด ยู เมค ลัฝ ทู ยู)
And I’m gonna
(แอ็นด แอม กอนนะ)
Kiss you, s*ck you, taste you, ride you
(คิซ ยู , เอส *ck ยู , เทซท ยู , ไรด ยู)
Feel you deep inside me ooh
(ฟีล ยู ดีพ อีนไซด มี อู้)
I just wanna
(ไอ จัซท วอนนา)
Kiss you, s*ck you, taste you, ride you
(คิซ ยู , เอส *ck ยู , เทซท ยู , ไรด ยู)
Feel you, make you come too
(ฟีล ยู , เมค ยู คัม ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Would You Mind คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น