เนื้อเพลง Want You Back คำอ่านไทย Mandy Moore

Last Night I Saw You The First Time Since We Broke
( ลาซท ไนท ไอ ซอ ยู เดอะ เฟิซท ไทม ซินซ วี บโรค)
I Tell You Baby It All Came Back To Me
(ไอ เท็ล ยู เบบิ อิท ดอร์ เคม แบ็ค ทู มี)
When I Looked Into Your Eyes There Was Something More
(ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ แดร์ วอส ซัมติง โม)
That I Never Really Noticed Before
(แดท ไอ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ โนทิซ บิโฟ)
Could It Be
(เคิด ดิท บี)
That I Was Wrong
(แดท ไอ วอส ร็อง)
I Was So Wrong
(ไอ วอส โซ ร็อง)
When I Realized
(ฮเว็น นาย รีแอะไลส)
And Turned Around And You Were Gone
(แอ็นด เทิน อะเรานด แอ็นด ยู เวอ กอน)
If I Say I Want You Back
(อิฟ ฟาย เซ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
Would You Turn Around And Say You Want Me Too
(เวิด ยู เทิน อะเรานด แอ็นด เซ ยู ว็อนท มี ทู)
cause I Say I Want You Back
(คอส ไอ เซ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
This Time I Really Mean It
(ดีซ ไทม ไอ ริแอ็ลลิ มีน หนิด)

It Hurts So Much
(อิท เฮิท โซ มัช)
I Want To Tell You I Changed For You
(ไอ ว็อนท ทู เท็ล ยู ไอ เชนจ ฟอ ยู)
But I Don’t Know What To Say Or Do
(บัท ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เซ ออ ดู)
We Grew Apart But I Still Want You In My Heart
(วี กรู อะพาท บัท ไอ ซทิล ว็อนท ยู อิน มาย ฮาท)
I Believe It’s Time To Make A New Start
(ไอ บิลีฝ อิทซ ไทม ทู เมค เก นยู ซทาท)
Could It Be That I Was Wrong
(เคิด ดิท บี แดท ไอ วอส ร็อง)
And I Was So Wrong
(แอ็นด ดาย วอส โซ ร็อง)
When I Realized And Turned Around And You Were Gone
(ฮเว็น นาย รีแอะไลส แอ็นด เทิน อะเรานด แอ็นด ยู เวอ กอน)

If I Say I Want You Back
(อิฟ ฟาย เซ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
Would You Turn Around And Say You Want Me Too
(เวิด ยู เทิน อะเรานด แอ็นด เซ ยู ว็อนท มี ทู)
cause I Say I Want You Back
(คอส ไอ เซ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
This Time I Really Mean It
(ดีซ ไทม ไอ ริแอ็ลลิ มีน หนิด)

It’s A Thing
(อิทซ ซา ธิง)
I Want You
(ไอ ว็อนท ยู)
I Want You Back
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
Will You Turn Around And Walk Away
(วิล ยู เทิน อะเรานด แอ็นด วอค อะเว)
From Me
(ฟร็อม มี)
It’s A Shame
(อิทซ ซา เฌม)
I Want You Back
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
With Me
(วิฑ มี)
Believe
(บิลีฝ)

If I Say I Want You Back
(อิฟ ฟาย เซ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
Would You Turn Around And Say You Want Me Too
(เวิด ยู เทิน อะเรานด แอ็นด เซ ยู ว็อนท มี ทู)
cause I Say I Want You Back
(คอส ไอ เซ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
This Time I Really Mean It
(ดีซ ไทม ไอ ริแอ็ลลิ มีน หนิด)

And If I Say I Want You Back I Want You Back
(แอ็นด อิฟ ฟาย เซ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
And If You Say You Want Me Too Do You Really Want Me Too
(แอ็นด อิฟ ยู เซ ยู ว็อนท มี ทู ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท มี ทู)

And If I Say I Want You Back I Want You Back
(แอ็นด อิฟ ฟาย เซ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
And If You Say You Want Me Too Do You Want Me Too
(แอ็นด อิฟ ยู เซ ยู ว็อนท มี ทู ดู ยู ว็อนท มี ทู)

And If I Say I Want You Back Want You Back
(แอ็นด อิฟ ฟาย เซ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค ว็อนท ยู แบ็ค)
And If You Say You Want Me Too I Need You By My Side
(แอ็นด อิฟ ยู เซ ยู ว็อนท มี ทู ไอ นีด ยู ไบ มาย ไซด)

And If I Say I Want You Back I Want You Back
(แอ็นด อิฟ ฟาย เซ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
And If You Say You Want Me Too Do You Want Me Too
(แอ็นด อิฟ ยู เซ ยู ว็อนท มี ทู ดู ยู ว็อนท มี ทู)

And If I Say I Want You Back Baby I Want You Baby
(แอ็นด อิฟ ฟาย เซ ไอ ว็อนท ยู แบ็ค เบบิ ไอ ว็อนท ยู เบบิ)
And If You Say You Want Me Too I Want You Too I Want You Baby Do You Want Me Too
(แอ็นด อิฟ ยู เซ ยู ว็อนท มี ทู ไอ ว็อนท ยู ทู ไอ ว็อนท ยู เบบิ ดู ยู ว็อนท มี ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Want You Back คำอ่านไทย Mandy Moore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น