เนื้อเพลง On The Wing คำอ่านไทย Owl City

Breathe and I’ll carry you away into the velvet sky
( บรีฑ แอ็นด แอล แคริ ยู อะเว อีนทุ เดอะ เฝลเฝ็ท ซไค)
And we’ll stir the stars around
(แอ็นด เว็ล ซเทอ เดอะ ซทา อะเรานด)
And watch them fall away into the Hudson Bay
(แอ็นด ว็อช เฑ็ม ฟอล อะเว อีนทุ เดอะ ฮอดสัน เบ)
And plummet out of sight and sound
(แอ็นด พลัมเม็ท เอ้า อ็อฝ ไซท แอ็นด เซานด)
The open summer breeze will sweep you through the hills
(ดิ โอเพ็น ซัมเมอะ บรีส วิล สวี้พ ยู ธรู เดอะ ฮิล)
Where I live in the alpine heights
(ฮแว ไอ ไลฝ อิน ดิ แอลไพน ไฮท)
Below the Northern Lights, I spend my coldest nights
(บิโล เดอะ นอเฑิน ไลท , ไอ ซเพ็นด มาย โคลเดส ไนท)
Alone, awake and thinking of…the weekend we were in love
(อะโลน , อะเวค แอ็นด ติ้งกิง อ็อฝ เดอะ วี๊คเกน วี เวอ อิน ลัฝ)

Home among these mountain tops can be so awfully dull
(โฮม อะมัง ฑิส เมานทิน ท็อพ แค็น บี โซ ออฟุลิ ดัล)
A thousand miles from the tide
(อะ เธาแส็น ไมล ฟร็อม เดอะ ไทด)
But photos on the walls of New York shopping malls
(บัท โฟโท ออน เดอะ วอล อ็อฝ นยู ยอค ชอปปิ้ง มอล)
Distract me so I stay inside
(ดิซทแรคท มี โซ ไอ ซเท อีนไซด)
I wish the rockets stayed over the promenade
(ไอ วิฌ เดอะ รอคเค็ท ซเท โอเฝอะ เดอะ พรอมิเนด)
Cuz I would make a hook and eye
(คัซ ไอ เวิด เมค เก ฮุค แอ็นด ไอ)
And fish them from the sky, my darling, she and I
(แอ็นด ฟิฌ เฑ็ม ฟร็อม เดอะ ซไค , มาย ดาลิง , ชี แอ็นด ดาย)
We’re hanging on so take us high
(เวีย แฮงอิง ออน โซ เทค อัซ ไฮ)
To sing the world goodbye…
(ทู ซิง เดอะ เวิลด กู๊ดบาย)

I am floating away
(ไอ แอ็ม ฟโลทอิง อะเว)
Lost in a silent ballet
(ล็อซท อิน อะ ไซเล็นท แบลเล)
I’m dreaming you’re out in the blue and I am right beside you
(แอม ดรีมมิง ยัวร์ เอ้า อิน เดอะ บลู แอ็นด ดาย แอ็ม ไรท บิไซด ยู)
Awake to take in the view
(อะเวค ทู เทค อิน เดอะ ฝยู)
Late nights and early parades
(เลท ไนท แซน เออลิ พะเรด)
Still photos and noisy arcades
(ซทิล โฟโท แซน นอยสอิ อาเคด)
My darling, we’re both on the wing, look down and keep on singing!
(มาย ดาลิง , เวีย โบธ ออน เดอะ วิง , ลุค เดาน แอ็นด คีพ ออน ซิงกิง !)
And we can go anywhere
(แอ็นด วี แค็น โก เอนอิฮแว)

Are you there?
(อาร์ ยู แดร์)
Are you there, or are you just a decoy dream in my head?
(อาร์ ยู แดร์ , ออ อาร์ ยู จัซท ดา ดิคอย ดรีม อิน มาย เฮ็ด)
Am I home or am I simply tumbling all alone?
(แอ็ม ไอ โฮม ออ แอ็ม ไอ ซีมพลิ ทัมบริง ออล อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On The Wing คำอ่านไทย Owl City

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น