เนื้อเพลง Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam (The Vaselines Cover) คำอ่านไทย Nirvana

Jesus, don’t want me for a sunbeam
( จีสัซ , ด้อนท์ ว็อนท มี ฟอ รา ซันบีม)
Sunbeams are never made like me
(ซันบีม แซร์ เนฝเวอะ เมด ไลค มี)
[Sunbeams are laughing at me]
([ ซันบีม แซร์ ลาฟอิง แอ็ท มี ])

Don’t expect me to cry,
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู คไร ,)
For all the reasons you had to die
(ฟอ ออล เดอะ รี๊ซั่น ยู แฮ็ด ทู ได)
Don’t ever ask your love of me
(ด้อนท์ เอฝเออะ อาซค ยุร ลัฝ อ็อฝ มี)

Don’t expect me to cry
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู คไร)
Don’t expect me to lie
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู ไล)
Don’t expect me to die for me
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู ได ฟอ มี)

Jesus, don’t want me for a sunbeam
(จีสัซ , ด้อนท์ ว็อนท มี ฟอ รา ซันบีม)
Sunbeams are never made like me
(ซันบีม แซร์ เนฝเวอะ เมด ไลค มี)
[Sunbeams are laughing at me]
([ ซันบีม แซร์ ลาฟอิง แอ็ท มี ])

Don’t expect me to cry,
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู คไร ,)
For all the reasons you had to die
(ฟอ ออล เดอะ รี๊ซั่น ยู แฮ็ด ทู ได)
Don’t ever ask your love of me
(ด้อนท์ เอฝเออะ อาซค ยุร ลัฝ อ็อฝ มี)

[x2]
([ x2 ])
Don’t expect me to cry
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู คไร)
Don’t expect me to lie
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู ไล)
Don’t expect me to die for me
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู ได ฟอ มี)

Jesus, don’t want me for a sunbeam
(จีสัซ , ด้อนท์ ว็อนท มี ฟอ รา ซันบีม)
Sunbeams are never made like me [Alt: Sunbeams are laughing at me]
(ซันบีม แซร์ เนฝเวอะ เมด ไลค มี [ ออท : ซันบีม แซร์ ลาฟอิง แอ็ท มี ])

Don’t expect me to cry,
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู คไร ,)
For all the reasons you had to die
(ฟอ ออล เดอะ รี๊ซั่น ยู แฮ็ด ทู ได)
Don’t ever ask your love of me
(ด้อนท์ เอฝเออะ อาซค ยุร ลัฝ อ็อฝ มี)

Don’t expect me to cry
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู คไร)
Don’t expect me to lie
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู ไล)
Don’t expect me to die
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู ได)
Don’t expect me to cry
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู คไร)
Don’t expect me to lie
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู ไล)
Don’t expect me to die for me
(ด้อนท์ เอ็คซเพคท มี ทู ได ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam (The Vaselines Cover) คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น