เนื้อเพลง Death Of Season คำอ่านไทย AFI

Of late, it’s harder just to go outside
( อ็อฝ เลท , อิทซ อาณ์เดอ จัซท ทู โก เอาทไซด)
To leave this deadspace with hatred, so alive
(ทู ลีฝ ดีซ deadspace วิฑ เฮทเร็ด , โซ อะไลฝ)
Writhing with sickness, thrown into banality, I decay
(รายดิง วิฑ ซีคเน็ซ , ธโรน อีนทุ บะแนลอิทิ , ไอ ดิเค)
Killed by the weakness, but forced to return, turn it off
(คิล ไบ เดอะ วีคเน็ซ , บัท โฟซ ทู ริเทิน , เทิน หนิด ออฟฟ)

I watch the stars as they fall from the sky
(ไอ ว็อช เดอะ ซทา แอ็ส เด ฟอล ฟร็อม เดอะ ซไค)
I held a fallen star and it wept for me, dying
(ไอ เฮ็ลด อะ ฟอลเล็น ซทา แอ็นด ดิท เว็พท ฟอ มี , ไดอิง)
I feel the fallen stars encircle me now, as they cry
(ไอ ฟีล เดอะ ฟอลเล็น ซทา เอ็นเซอคล มี เนา , แอ็ส เด คไร)

Out there so quickly grows malignant tribes
(เอ้า แดร์ โซ ควีคลิ กโร มะลีกแน็นท ทไรบ)
Posthuman extinction excels unrecognized
(Posthuman เอ็คซทีงฌัน เอ็คเซล unrecognized)
Feeling surrounded, so bored with mortality, I decay
(ฟีลอิง ซะเรานด , โซ โบ วิฑ มอแทลอิทิ , ไอ ดิเค)
All of this hatred is fuking real, turn it on… yeah
(ออล อ็อฝ ดีซ เฮทเร็ด อีส fukings ริแอ็ล , เทิน หนิด ออน เย่)

I watch the stars as they fall from the sky
(ไอ ว็อช เดอะ ซทา แอ็ส เด ฟอล ฟร็อม เดอะ ซไค)
I held a fallen star and it wept for me, dying
(ไอ เฮ็ลด อะ ฟอลเล็น ซทา แอ็นด ดิท เว็พท ฟอ มี , ไดอิง)
I feel the fallen stars encircle me now, as they cry
(ไอ ฟีล เดอะ ฟอลเล็น ซทา เอ็นเซอคล มี เนา , แอ็ส เด คไร)

It won’t be all right despite what they say
(อิท ว็อนท บี ออล ไรท ดิซไพท ว็อท เด เซ)
Just watch the stars tonight as they, as they disappear, disintegrate
(จัซท ว็อช เดอะ ซทา ทุไนท แอ็ส เด , แอ็ส เด ดิแซ็พเพีย , ดิซีนทิกเรท)
And I disintegrate ’cause this hate is fuking real
(แอ็นด ดาย ดิซีนทิกเรท คอส ดีซ เฮท อีส fukings ริแอ็ล)
And I hope to shade the world as stars go out and I disintegrate
(แอ็นด ดาย โฮพ ทู เฌด เดอะ เวิลด แอ็ส ซทา โก เอ้า แอ็นด ดาย ดิซีนทิกเรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Death Of Season คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น