เนื้อเพลง Bang Bang Boom คำอ่านไทย The Moffatts

Early morning, I got Mona Lisa by my side
( เออลิ มอนิง , ไอ ก็อท โมนา ลีซา ไบ มาย ไซด)
What’s the story behind that devious smile
(ว็อท เดอะ ซโทริ บิไฮนด แดท ดีเฝียซ ซไมล)

doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู)
doo doo doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู)

She’s an angel, now she’s the monkey on my back
(ชี แอน เอนเจล , เนา ชี เดอะ มังคิ ออน มาย แบ็ค)
She has freedom still she never lets me go now
(ชี แฮ็ส ฟรีดัม ซทิล ชี เนฝเวอะ เล็ท มี โก เนา)

* And my blood starts pumpin’ and my heart goes jumpin’
(* แอ็นด มาย บลัด ซทาท พัมปิน แอ็นด มาย ฮาท โกซ จัมปิน)
Every time she says, ‘I have to go now’
(เอฝริ ไทม ชี เซ , ไอ แฮ็ฝ ทู โก เนา)
But it really don’t matter for worse or for better
(บัท ดิธ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แมทเทอะ ฟอ เวิซ ออ ฟอ เบทเทอะ)
Because she will always be my number one, she goes
(บิคอส ชี วิล ออลเว บี มาย นัมเบอะ วัน , ชี โกซ)

** doo doo doo doo
(** ดู ดู ดู ดู)
doo doo doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
doo doo doo doo, my heart goes bang bang boom
(ดู ดู ดู ดู , มาย ฮาท โกซ แบ็ง แบ็ง บูม)
doo doo doo doo, when she walks into the room
(ดู ดู ดู ดู , ฮเว็น ชี วอค อีนทุ เดอะ รุม)
doo doo doo doo, my heart goes bang bang boom
(ดู ดู ดู ดู , มาย ฮาท โกซ แบ็ง แบ็ง บูม)

She supplies me, whenever ever I’m in need
(ชี ซัพพลาย มี , ฮเว็นเอฝเออะ เอฝเออะ แอม อิน นีด)
Still a thief from the day she stole my heart now
(ซทิล อะ ธีฟ ฟร็อม เดอะ เด ชี ซโทล มาย ฮาท เนา)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

When she walks into the room
(ฮเว็น ชี วอค อีนทุ เดอะ รุม)
She makes me touch the sky
(ชี เมค มี ทั๊ช เดอะ ซไค)
A devil in disguise
(อะ เด๊ฝิ้ล อิน ดิซไกส)
She makes me touch the sky
(ชี เมค มี ทั๊ช เดอะ ซไค)
An angel in disguise
(แอน เอนเจล อิน ดิซไกส)

[She makes me cry, yeah]
([ ชี เมค มี คไร , เย่ ])
Yeah
(เย่)
Mona Lisa by my side with a devious smile
(โมนา ลีซา ไบ มาย ไซด วิฑ อะ ดีเฝียซ ซไมล)
She’s a devil in disguise
(ชี ซา เด๊ฝิ้ล อิน ดิซไกส)
She can make me touch the sky
(ชี แค็น เมค มี ทั๊ช เดอะ ซไค)
She supplies me when I’m in need
(ชี ซัพพลาย มี ฮเว็น แอม อิน นีด)
Stole my heart and made me bleed
(ซโทล มาย ฮาท แอ็นด เมด มี บลีด)
Oh my heart, oh my heart, oh my heart, she goes
(โอ มาย ฮาท , โอ มาย ฮาท , โอ มาย ฮาท , ชี โกซ)

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู)
doo doo doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู)
doo doo doo doo, my heart goes yeah, yeah, yeah
(ดู ดู ดู ดู , มาย ฮาท โกซ เย่ , เย่ , เย่)
doo doo doo doo, when she walks into the room
(ดู ดู ดู ดู , ฮเว็น ชี วอค อีนทุ เดอะ รุม)
doo doo doo doo, my heart goes bang bang boom
(ดู ดู ดู ดู , มาย ฮาท โกซ แบ็ง แบ็ง บูม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bang Bang Boom คำอ่านไทย The Moffatts

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น