เนื้อเพลง Safe คำอ่านไทย Westlife

Hard to find a way to get through
( ฮาด ทู ไฟนด อะ เว ทู เก็ท ธรู)
It’s a tragedy
(อิทซ ซา ทแรจเอะดิ)
Pulling at me like the stars do
(พลูลิง แอ็ท มี ไลค เดอะ ซทา ดู)
You’re like gravity
(ยัวร์ ไลค กเรฝอิทิ)
Even if the wind blows
(อีเฝ็น อิฟ เดอะ วินด บโล)
It makes it hard to believe
(อิท เมค ซิท ฮาด ทู บิลีฝ)

How ya gonna love
(เฮา ยา กอนนะ ลัฝ)
How ya gonna feel
(เฮา ยา กอนนะ ฟีล)
How you gonna live your life like the dream you have is real
(เฮา ยู กอนนะ ไลฝ ยุร ไลฟ ไลค เดอะ ดรีม ยู แฮ็ฝ อีส ริแอ็ล)
And If you lost your way
(แอ็นด อิฟ ยู ล็อซท ยุร เว)
I will keep you safe
(ไอ วิล คีพ ยู เซฟ)
We’ll open up all the world inside
(เว็ล โอเพ็น อัพ ออล เดอะ เวิลด อีนไซด)
I see it come alive tonight
(ไอ ซี อิท คัม อะไลฝ ทุไนท)
I will keep you safe
(ไอ วิล คีพ ยู เซฟ)

Doesn’t even matter to you
(ดัสอินท อีเฝ็น แมทเทอะ ทู ยู)
To see what I can see
(ทู ซี ว็อท ไอ แค็น ซี)
I’m crawling on the floor to reach you
(แอม คอลลิง ออน เดอะ ฟโล ทู รีช ยู)
I’m a wreck you see
(แอม มา เร็ค ยู ซี)
When you’re far from home now
(ฮเว็น ยัวร์ ฟา ฟร็อม โฮม เนา)
Makes it hard to believe
(เมค ซิท ฮาด ทู บิลีฝ)

So how ya gonna love
(โซ เฮา ยา กอนนะ ลัฝ)
How ya gonna feel
(เฮา ยา กอนนะ ฟีล)
How you gonna live your life like the dream you have is real
(เฮา ยู กอนนะ ไลฝ ยุร ไลฟ ไลค เดอะ ดรีม ยู แฮ็ฝ อีส ริแอ็ล)
If you’ve lost your way
(อิฟ ยู๊ฟ ล็อซท ยุร เว)
I will keep you safe
(ไอ วิล คีพ ยู เซฟ)
Well open up all your world inside
(เว็ล โอเพ็น อัพ ออล ยุร เวิลด อีนไซด)
Til you come alive tonight
(ทิล ยู คัม อะไลฝ ทุไนท)
I will keep you safe
(ไอ วิล คีพ ยู เซฟ)

We all fall down
(วี ออล ฟอล เดาน)
We all feel down
(วี ออล ฟีล เดาน)
Cus rainy days and summer highs
(ครัสเรนอิ เด แซน ซัมเมอะ ไฮ)
The more we pray the more we feel alive
(เดอะ โม วี พเร เดอะ โม วี ฟีล อะไลฝ)

How ya gonna love
(เฮา ยา กอนนะ ลัฝ)
How ya gonna feel
(เฮา ยา กอนนะ ฟีล)
How you gonna live your life like the dream you have is real
(เฮา ยู กอนนะ ไลฝ ยุร ไลฟ ไลค เดอะ ดรีม ยู แฮ็ฝ อีส ริแอ็ล)
How ya gonna love
(เฮา ยา กอนนะ ลัฝ)
How ya gonna feel
(เฮา ยา กอนนะ ฟีล)
How you gonna live your life like the dream you have is real
(เฮา ยู กอนนะ ไลฝ ยุร ไลฟ ไลค เดอะ ดรีม ยู แฮ็ฝ อีส ริแอ็ล)

If you’ve lost your way
(อิฟ ยู๊ฟ ล็อซท ยุร เว)
I will keep you safe
(ไอ วิล คีพ ยู เซฟ)
Well open up all your world inside
(เว็ล โอเพ็น อัพ ออล ยุร เวิลด อีนไซด)
So you come alive tonight
(โซ ยู คัม อะไลฝ ทุไนท)
I will keep you safe
(ไอ วิล คีพ ยู เซฟ)

Well I will keep you safe
(เว็ล ไอ วิล คีพ ยู เซฟ)
I will keep you safe
(ไอ วิล คีพ ยู เซฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Safe คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น