เนื้อเพลง Wanna Be Close คำอ่านไทย Avant

[Verse 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])

Oooo I wanna be girl let me be
(อู้ ไอ วอนนา บี เกิล เล็ท มี บี)
I wanna be everythin your man’s not
(ไอ วอนนา บี เอรี่ติน ยุร แม็น น็อท)
And I’m gonna give you
(แอ็นด แอม กอนนะ กิฝ ยู)
everytime little thing I got
(เอ๊รี่ไทม์ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ไอ ก็อท)
Cause you are more than a man needs
(คอส ยู อาร์ โม แฑ็น อะ แม็น นีด)
That’s why I say you’re truly my destiny
(แด๊ท ฮไว ไอ เซ ยัวร์ ทรูลิ มาย เดซทินิ)
I’m gonna get cha
(แอม กอนนะ เก็ท ชา)
If it takes until forever
(อิฟ อิท เทค อันทีล เฟาะเรฝเออะ)
No you don’t feel me
(โน ยู ด้อนท์ ฟีล มี)
if forever turns into never
(อิฟ เฟาะเรฝเออะ เทิน อีนทุ เนฝเวอะ)
I’ll let you know my love
(แอล เล็ท ยู โน มาย ลัฝ)
is just as strong
(อีส จัซท แอ็ส ซทร็อง)
And for you never just ain’t that long [ohh TK]
(แอ็นด ฟอ ยู เนฝเวอะ จัซท เอน แดท ล็อง [ โอ้ TK ])

[Hook 1:]
([ ฮุค วัน : ])

I wanna be the smile
(ไอ วอนนา บี เดอะ ซไมล)
you put on your face
(ยู พัท ออน ยุร เฟซ)
I wanna be your hands
(ไอ วอนนา บี ยุร แฮ็นด)
when you say your grace
(ฮเว็น ยู เซ ยุร กเรซ)
I wanna be whatever
(ไอ วอนนา บี ฮว็อทเอฝเออะ)
is your favorite place, oh
(อีส ยุร เฟเฝอะริท พเลซ , โอ)
I just wanna be close
(ไอ จัซท วอนนา บี คโลส)
I wanna be the hat you put on your head
(ไอ วอนนา บี เดอะ แฮ็ท ยู พัท ออน ยุร เฮ็ด)
I wanna be the sheets
(ไอ วอนนา บี เดอะ ฌีท)
you put on your bed
(ยู พัท ออน ยุร เบ็ด)
I wanna be the skirt
(ไอ วอนนา บี เดอะ ซเคิท)
wrapped around your legs
(แร็พท อะเรานด ยุร เล็ก)
Oh, I just wanna be close
(โอ , ไอ จัซท วอนนา บี คโลส)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])

And even if the day turns into night
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ เดอะ เด เทิน อีนทุ ไนท)
I will love you by candlelight
(ไอ วิล ลัฝ ยู ไบ แคนเดิลไลท์)
And even if he water starts to run over
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ ฮี วอเทอะ ซทาท ทู รัน โอเฝอะ)
I’ll be there to put you on my shoulder
(แอล บี แดร์ ทู พัท ยู ออน มาย โฌลเดอะ)
And if it’s hard for you to get to sleep
(แอ็นด อิฟ อิทซ ฮาด ฟอ ยู ทู เก็ท ทู ซลีพ)
I will sing you a melody,
(ไอ วิล ซิง ยู อะ เมลโอะดิ ,)
I wanna feel this way
(ไอ วอนนา ฟีล ดีซ เว)
Till the end of time, cause I pray one day
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม , คอส ไอ พเร วัน เด)
That you will be mine
(แดท ยู วิล บี ไมน)

[Hook 1:]
([ ฮุค วัน : ])

I wanna be the smile
(ไอ วอนนา บี เดอะ ซไมล)
you put on your face
(ยู พัท ออน ยุร เฟซ)
I wanna be your hands
(ไอ วอนนา บี ยุร แฮ็นด)
when you say your grace
(ฮเว็น ยู เซ ยุร กเรซ)
I wanna be whatever
(ไอ วอนนา บี ฮว็อทเอฝเออะ)
is your favorite place, oh
(อีส ยุร เฟเฝอะริท พเลซ , โอ)
I just wanna be close
(ไอ จัซท วอนนา บี คโลส)
I wanna be the hat you put on your head
(ไอ วอนนา บี เดอะ แฮ็ท ยู พัท ออน ยุร เฮ็ด)
I wanna be the sheets
(ไอ วอนนา บี เดอะ ฌีท)
you put on your bed
(ยู พัท ออน ยุร เบ็ด)
I wanna be the skirt
(ไอ วอนนา บี เดอะ ซเคิท)
wrapped around your legs
(แร็พท อะเรานด ยุร เล็ก)
Oh, I just wanna be close
(โอ , ไอ จัซท วอนนา บี คโลส)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])

See my life’s filled with up and downs
(ซี มาย ไลฟ ฟิล วิฑ อัพ แอ็นด เดาน)
I’m ok when you’re around
(แอม โอเค ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด)
And when I’m in a storm
(แอ็นด ฮเว็น แอม อิน อะ ซทอม)
and my nights are cold
(แอ็นด มาย ไนท แซร์ โคลด)
Reach out your hands for me to hold
(รีช เอ้า ยุร แฮ็นด ฟอ มี ทู โฮลด)
See you’re my queen on a throne
(ซี ยัวร์ มาย ควีน ออน อะ ธโรน)
and you’re the reason
(แอ็นด ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น)
For a song and I can’t wait
(ฟอ รา ซ็อง แอ็นด ดาย แค็นท เวท)
to fill you up with love
(ทู ฟิล ยู อัพ วิฑ ลัฝ)
Fill you with love
(ฟิล ยู วิฑ ลัฝ)

[Hook 2:]
([ ฮุค ทู : ])

I wanna be the sun,
(ไอ วอนนา บี เดอะ ซัน ,)
your stars, your moon
(ยุร ซทา , ยุร มูน)
I wanna be a hot summer day in June
(ไอ วอนนา บี อะ ฮ็อท ซัมเมอะ เด อิน จูน)
I wanna be the smell
(ไอ วอนนา บี เดอะ ซเม็ล)
of your sweet perfume
(อ็อฝ ยุร สวี้ท เพอฟยูม)
I just wanna be close
(ไอ จัซท วอนนา บี คโลส)
I wanna be the seed
(ไอ วอนนา บี เดอะ ซี)
That bare your life brand new
(แดท แบ ยุร ไลฟ บแร็นด นยู)
I wanna be the one
(ไอ วอนนา บี ดิ วัน)
that’s so faithful and true
(แด๊ท โซ เฟธฟุล แอ็นด ทรู)
I wanna be the man down that aisle
(ไอ วอนนา บี เดอะ แม็น เดาน แดท ไอล)
in that suit, yes
(อิน แดท ซยูท , เย็ซ)
I just wanna be close [ohhh TK]
(ไอ จัซท วอนนา บี คโลส [ โอ้ TK ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wanna Be Close คำอ่านไทย Avant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น